بزرگترين و كاملترين مرجع ماهي شناسي

اصفهان فيشينگ

 

سايت خود را در

دايركتوري لينك

ما ثبت كنيد

 

اشنايي با انواع ماهي- معرفي انواع ماهي

معرفي و اشنايي با انواع ماهي ها

عكس و تصوير انواع ماهي

انواع ماهيهاي ابهاي داخلي كشور ايران

 

 


 

كپور سركنده

 

ماهي خياطه

 

 

ماهي سفيد رودخانه اي

 

 

عكس و تصوير انواع ماهي

انواع ماهيهاي ابهاي داخلي كشور ايران


ماهي سياه كولي

 

ماهي كولي

 

تاس ماهي روسي

 

 

ماهي شاه كولي

 

عكس فيل ماهي

 

عكس ماهي ازون برون

 

عكس گاو ماهي شني

 

عكس ماهي شيب

 

 

عكس كپور وحشي

 

 

عكس اردك ماهي

 

 

عكس سگ ماهي جويباري

 

عكس و تصوير گاو ماهي دم گرد

 

 

عكس و تصوير ماهي سيم

 

 

عكس و تصوير ماهي مخرج لوله اي

 

 

عكس و تصوير ماهي سيم نما

 

 

عكس و تصوير ماهي سوف

 

 

عكس و تصوير ماهي كپور پرورشي

 

 

عكس و تصوير قزل الا رنگين كمان

 

 

عكس و تصوير قزلالا خال قرمز

 

 

عكس و تصوير ماهي حوض

 

عكس و تصوير ماهي سوف حاجي طرخان

 

عكس وتصوير ماهي امور يا كپور علف خوار

 

 

عكس و تصوير ماهي سرخ باله

عكس و تصوير مار ماهي

عكس و تصوير رفتگر ماهي

عكس و تصوير ماهي سه خاره

عكس و تصوير ماهي كفال

عكس و تصوير ماهي نه خاره - 9 خاره

عكس و تصوير ماهي اسبله

عكس و تصوير ماهي قره بزون

عكس و تصوير ماهي كفال خاكستري

عكس و تصوير ماهي كفال طلايي

عكس و تصوير ماهي فيتوفاك يا كپور نقره اي يا كپور سرگنده سرخ

عكس و تصوير ماهي پوزانگ خزري

عكس و تصوير ماهي كولمه

عكس و تصوير ماش ماهي

عكس و تصوير لاي ماهي

عكس و تصوير ماهي سفيد

        

خفاش ماهی معرفی ماهی های جنوب کشور ونام های علمی و محلی آنها

ماهی حلواسفید:

ماهی حلوا سفید که وزن آن بین .25-1.25کیلوگر م وطول آن بین15-35سانتی متر می باشدگوشت این ماهی سفیدرنگ است وگوشت آن به سهولت ازاستخوان جدامی شودسرماهی کوچک است

ماهی راشگو:

ماهی راشگو به طول25-62.5سانتی مترووزن نیم تا3.5دارای سرکوچک ودهان نسبتاًبزرگی است که تا نزدیکی چشم کشیده شده است.رنگ ان در پشت خاکستری در پهلو کدرود ر شکم سفید است.فراوانی این نوع ماهی در ماهای دی وبهمن در اطراف بوشهر دیروکنگان میباشد.

 

 

ماهی شیر

ماهی شیر:از تیره تن ماهیان است این ماهی به طور متوسط بین50-150 سانتی متر طول و حدود 3تا 9 کیلو گرم است پشت این ماهی ابی یا سبزرنگ وطرفین ان نقره ای است.

ماهی قباد

ماهی قباد:این ماهی با سرعت زیاد در اب حرکت می کند.وزن این ماهی 1-2کیلو گرم است وطول ان25-50سانتی متر است دارای گوشت قهوه ای روشن  لذ یذ  است.

 

میش ماهی

میش ماهی:این ماهی بزرگترین ماهی خوراکی خلیج فارس است وزن این ماهی حدود 4-60 کیلو گرم وطول ان 40-150 سانتی متر می باشد د ارای پوست نقره ای خاکستری و سر بزرگ می باشد تجمع این ماهی در مناطق قشم دیر و خارک می باشد.

ماهی صبیتی

ماهی صبیتی:رنگ این ماهی نقره ای است تمام فلس ها در وسط تیره هستند باله پشتی بالکه خاکستری وحاشیه سیاه با باله دمی سیاه خاکستری باله مخرجیخاکستری وباله سینه ای وشکمی کمی گوشتی رنگ است.

ماهی بیاه

ماهی بیاه:رنگ این ماهی در بالای بدن خاکستری سبز ودر پهلوو شکم نقره ای لبه ی عقبی باله دمی تیره وبقیه باله ها شفاف میبا شد این ماهی ساحلی استا وبا وسایل صید ثابت نزدیک ساحل صید میشود .

 

ماهی سنگسر

ماهی سنگسر :ازتیره سنگسر ماهیان است وزن تقریبی ان نیم تا پنج کیلو گرم و طول ان 25-75سانتی متر است ر نگ ان در ناحیه پشت به رنگ طلای برنزی با سایه مایل به سبز پهلو هاوشکم نقرهای رنگ خالهای نا مشخص در پشت چشم وبا باله پشتی با لبه تیره.

 

ماهی هامور

ماهی هامور :از تیره هامور ماهیان است وزن متوسط ان 4-6 کیلو گرم و به طور متوسط 60 سانتی متر طول دارد این ماهی دارای فلس بوده ورنگ ان خاکستری دارای نقطه های قهو ه ای رنگ است گوشت ان خوشمزه وبرای عمل اوری مناسب است ماهی هامور به مقدار قابل توجه ای در سواحل بندر لنگه وبوشهر صید می شودواندازه کوچکتر این ماهی در منطقه دیر صید می شود ببشتر در بستر شنی سنگی و صخره ای دریا زندگی می کند وفصل فراوانی ان از اذر تا اواخر اسفند می باشد.

 

ماهی هامور معمولی

group-fishs

نام فارسی:  هامور معمولی 
نام بومی :  سومان
نام انگلیسی :  Thornyeek grouper
نام علمی:  Epinephelus diacanthus
تیره: Serranidae

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن:بدن مستطیلی شکل و کشیده  و با سر قوی و بزرگ ، رنگ بدن عموما زرد نخودی با 5 نوار تیره عمودی کم و بیش مشخص و بخش شکمی سر و بدن متمایل به قرمز است.

باله ها: قسمت خاردار باله پشتی تقریبا با قسمت نرم آن مداومت دارد.باله مخرجی ۳ خار  و باله های سینه ای مدور و موقیعت نسبتا پایینی دارد.  باله های شکمی موقعیت سینه ای داشته و یک خار و ۵ شعاع دارند و باله دمی آن گرد است..باله پشتی ۱۱ خار و ۱۷-۱۵ شعاع نرم دارد.

فلس: فلسهای شاخه ای و به بدن چسبیده و تا روی سر گسترش می یابند خط جانبی انحنای جزئی دارد و معمولا فلسها روی آن کمتر از فلسهای ردیفهای طولی واقع بر روی و  زیر آن است.روی خط جانبی  ۶۰-۵۳ فلس سوراخدار دارد.

دندان: دهان بزرگ ،انتهایی،مایل و اندکی قابل ارتجاع و در هر طرف آرواره پایین 2 ردیف دندان وجود دارد و دسته های دندانهای کرکی شکل در هر دو فک دیده می شوند.

طول:بیشینه درازی بدن52cm و طول استاندارد آن 42cm است.

سایر مشخصات: دهانه های آبششی وسیع و پرده های آبششی  از هم جدا و به قطعه رابط غیر متصل هستند.پیش سر پوش آبششی دارای لبه دندانه دار و سرپوش آبششی به ۳ خار منتهی می شوند.سوراخهای جلوی  بینی لوله ای شکل با یک زبانه بزرگ عقبی است.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی: اندازه کوچک تا متوسط داشته و در آبهای ساحلی کم عمق و غالبا در میان جزایر مرجانی سکونت دارند ، بعضی از گونه ها در آبهای شیرین زندگی می کنند،حرکات بطی بر روی بستر آبها داشته ولی غالبا بصورت گروهی در لایه های میانی آبهای دریا شنا می کنند.این ماهی گونه ای کفزی بوده و در آبهای نزدیک به ساحل زیست می نماید.

تغذیه : از ماهیان گوشتخوار و درنده هستند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان،  دریاهای گرمسیری تا معتدله و نیمه قطبی دنیا

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار هستند.تخم ریزی در مناطق صخره ای و بستر های مرجانی صورت می گیرد.زمان تخم ریزی با توجه به تغییرات از اسفند تا خرداد ماه و اوج تخمریزی در اردیبهشت ماه صورت می گیرد.سن آن 3 تا 4 سال برآورد شده است.

 

سایر مشخصات:معمولا حالت دو جنسی یا هرمافرودیت دارند.

ارزش اقتصادی:از ماهیان خوراکی عالی محسوب می شود.

روش صید: ترال ،گوشگیر ،تور پایه چوبی ،قلاب

 

 

 

ماهی صبور

ماهی صبور :از تیره شک ماهیان است.ماهی استخوانی است بالا وپشت ان خاکستری تیره که در پهلوها وبدنه به نقره ای تغییر پیدا میکند گوشتان سفیدواستخوانهای کوچک در تمام بدن است.

ماهی خارو

ماهی خارو:از نوع ماهیان درجه 4 است که تا حدی استخوانی است وزن ان بین 250گرم تا2 کیلو گرم است این ماهی شنای سریع داردودر بستر گلی زندگی میکند .

ماهیهای خلیج فارس و نام های محلی آنها

قباد( شاه ماهي)، را شكوه حلوا سفيد يا زبيده، شوريده، حلوا سياه، سرخو، شعري، سبيتي، خاور و دختر ناخدا از مهمترين ماهی های خــوراكی و اره ماهي، بمبك، ماهی لقمه،اسب ماهی از ماهی های غير خوراكیخليج فارس محسوب می شوند.

ماهیهای  خلیج فارس

1- چنعت (گويش  قشمي )شیر ماهی: شیر ماهی در خلیج فارس زیست و صید می شود و دارای اسکلت استخوانی است. ماهی شیر تقریباً به شکل هواپیمای جت است و رگه های عرضی تیره به مقدار کم و روی بدن ماهی مشاهده می شود و تقریباً شبیه ماهی قباد بوده اما از آن بزرگتر است.

2- گواب (گويش قشمي )هوور یا تن: این ماهی دارای گوشتی پرخون به رنگ شکلاتی تیره است و در بنادر خلیج فارس از آن برای تهیه ماهی سوری استفاده می کنند.

3-کولی(گويش قشمي )كوسه: همان کوسه است که در داخل دهان دارای دندانهای مخروطی نوک تیز و بسیار برنده است. از انواع کولی می توان به انواع زیر اشاره کرد: کولی بلند، کولی بی دندان، کولی پنگ، کولی جرجور(ظاهر این کوسه نوزاد خود را در شکم پرورش داده و بعد به دریا رها می سازد).

4- موش دندان (گويش قشمي )شوریده: این ماهی که در بندرعباس موش دندان نامیده می شود در جلوفک دو دندان شبیه دندان  موش دارد و رنگ بدن آن در پشت و در قسمت شکم نقره ای می باشد و پولک های آن ریز است.

5- حلوا(گويش قشمي ): این ماهی از انواع ماهی استخوانی است که دو نوع حلوا سفید و حلوا سیاه دارد. ماهیهای حلوا عموماً در دریا زندگی کرده  و  در زمستان و اواسط پاییز به دریا می آیند.

نام علمی :       Pamous argenteus

نام انگلیسی :        Silver pomfret

نام فارسی :        حلوا سفید

اندازه : حداکثر اندازه بدن تا ۶۰ سانتیمتر می‌رسد.

مشخصات :

بدن تقریبا لوزی شکل، پوزه در بالای دهان جلو آمده، دهان کوچک و تقریبا انتهایی است. باله پشتی دارای ۶ شعاع سخت و ۴۲ شعاع نرم، باله سینه ای دارای کمتر از ۲۰ شعاع نرم، باله مخرجی دارای ۵ شعاع سخت و ۳۸ شعاع نرم می باشد، خارهای باله پشتی و مخرجی بصورت بریده روی پوست ظاهر میشوند که این خاصیت در نمونه های جوان بیشتر واضح است. باله سینه ای کمی نوک دار، باله دمی عمیقا دوتکه و تکه پایینی بلندتر می باشد، فلس های روی بدن بسیار کوچک بوده و به آسانی کنده میشوند، رنگ بدن در طرفین نقره ای و پشت آبی خاکستری است.

زیست شناسی :

از ماهی های مهاجر کرانه ای می باشد. بطور فصلی بصورت گله های بزرگ روی مناطق گلی تا عمق ۸۰ متر زیست می کنند، اما تا عمق ۲۰ متری دیده می شوند.

6- شورت (گويش قشمي ): بدن ماهی شورت نقره ای با اثرات تیره در پهلوهاست. دارای 11 تا 12 شعاع در باله پشتی است. ماهی شورت بیشتر در شن و یا روی شن و در کنار دریا زندگی می کند.

7- سرخو(گويش قشمي ): نام دیگر این ماهی حمرو یا سبیتی است. رنگ آن قرمز متمایل به صورتی می باشد و دارای گردن ضخیم و گوشتالویی است، دهان سرخو بزرگ بوده و کوهان دارد، وزن آن به سه تا چهار کیلو هم می رسد. از انواع آن می توان به سرخوی دم سیاه، سرخوی خونی، سرخوی کم پولک و ... اشاره کرد.

8- شهری يا گدير(گويش قشمي ): رنگ این ماهی سفید مایل به زرد و دارای پولک است، لبه سرپوش آبشش نوعی از آن قرمز درخشنده است. از سخت پوستان و نرم تنان تغذیه می نماید، از انواع آن می توان به شهری خال قرمز، دراز صورت، جلادار، نوار زرد و قوزی چشم درشت اشاره کرد.

9-سنگسر یا دختر ناخدا(گويش قشمي ): تقریباً دراز و به رنگ سفید تقریباً دراز و به رنگ سفید و مات بوده، پشت سرش مثل سنگ سفت و شکم و پهلوهایش دارای پولکهای کاملاً نقره ای است. رنگ بدن در ماهی بالغ خاکستری با جلای نقره ای می باشد.

10-  کر/KER(گويش قشمي ) ميش ماهي : ماهی درشت و بزرگی است، رنگ شکم آن تقریباً کاهی سفید و سرش بزرگ است، پولکهای نسبتاً پهنی داشته و در پشت قهوه ای رنگ و در ناحیه شکم سفید متمایل به زرد می باشد.

11- گاریز (گويش قشمي ): ماهی کوچکی است به اندازه 10 تا 15 سانتیمتر یا بیشتر به وسیله مشتا Moushta یا حدر (Hadr) صید می شود.

12-چمن: شبیه سرخو و از نوع سرخو است. اما بزرگتر و کمرنگتر از آن است و تقریباً صورتی است.

13- بياح (گويش قشمي )ماهي سفيد : این ماهی بزرگ و شبیه ماهی راشگو است ولی سرش پهن تر می باشد و در بیشتر مواقع در سطح آب شناور است.

14- راشگو: این ماهی در آبهای گرم و ساحل شنی به مقدار خیلی کم یافت می شود ولی طرفداران بسیار دارد. پشت این ماهی سرمه ای کم رنگ و شکم آن نقره ای است. ماهی راشگو نسبتاً بزرگ و دارای گوشت لذیذی است،ضممناً خیلی زود صید می شود.

15- خباط (گويش قشمي )قباد: این ماهی در قسمت شکم نقره ای رنگ و در سراسر پشت سیاه می باشد و در زمره ماهیان پرطرفدار جنوب می باشد.

16- سكلا /sokalla(گويش قشمي )سچل: این ماهی را سه کله، سکله هم می نامند و معتقدند که در اصل سگ کله بوده است، رنگ آن سیاه روشن است، طول آن نیز گاهی به شصت سانتیمتر می رسد و گوشت خوشمزه ای دارد و از خانواده تن ماهیان است.

17-صافی یا سافی(گويش قشمي ): دو نوع دارد. صافی عجمی، با رنگ سیاه (یا قهوه ای متمایل به سبز) و لکه های سفید و ماهی صافی عربی با رنگ قهوه ای روشن تا سبز و شکم نقره ای. این ماهی در ماههای تیر و مرداد و شهریور در آبهای خلیج فارس فراوان است و با گرگور صید می شود. جثه ماهی صافی کوچک است و طول بزرگترین آن به سی و پنج سانتیمتر می رسد و گوشت لذیذی دارد.

18- تلال (گويش قشمي )ساردین: ساردین یا حشینه یا مومغ دارای رنگ سفید است و طول آن بین 10 تا 20 سانتیمتر می باشد. پشت این ماهی متمایل به رنگ آبی، پهلوها نقره ای و بدن دراز و الستوانه ای می باشد. در بنادر و جزایر خلیج فارس این ماهی را نمک سود کرده و با آن مهیاوه تهیه می کنند.

 

 

 

ماهی پنجزاری بزرگ

نام فارسی:  پنجزاری بزرگ

نام بومی :  شنگو

نام انگلیسی :  Common ponyfish

نام علمی:  Leiognathus equulus

تیره:Leiognathidae

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن:بدن مرتفع و فشرده و نیمرخ پشت و شکم نیمه مساوی،سر بکلی عاری از فلس ، پشت گوژدار است.رنگ آن نقره ای و در بالغین پشت متمایل به خاکستری ،نوارهای کم رنگ نزدیک به هم در پشت و طرفین دیده می شود در جوانتر ها غشای بین خارهای باله مخرجی مشخصا زرد رنگ است.

باله ها :باله پشتی با 8 خار و 16 شعاع نرم ، باله مخرجی 3 خار و ۱۵-۱۴ شعاع نرم و باله سینه ای ۲۰-۱۸ شعاع نرم دارد.هر دو باله مخرجی و پشتی قابل مخفی شدن در غلافهای فلسی قاعده ای هستند.باله های شکمی در ناحیه سینه ای قرار داشته و یک خار و 5 شعاع نرم دارد و باله دمی آن عمیقا دو شاخه است.

فلس: سر بدون فلس و سینه  دارای فلسهای خیلی نازک و شفاف بوده بنحوی که ظاهرا عریان به نظر می رسد. تعدادفلسها بر روی خط جانبی ۶۳-۵۴ فلس است .فلسها سیکلوئیدی ،خط جانبی تقریبا موازی با خط پایین است .

دندان:دهان کوچک و افقی و وقتی باز می شود به قسمت پایین قرار می گیرد .فک پایینی خیلی مقعر است و مبدا شکاف دهان در زیر لبه  پایینی چشم از پوزه تا فضای پیش حلقه ای مقعر بوده که به دنبال آن تا پشت سر شیب زیادی دارد.نوع دهان انتهایی و قابل ارتجاع ،دندانها کوچک و خار مانند و به صورت دسته ها در هر دو فک دیده می شوند و غالبا شبیه دندانهای نیش هستند.

طول:بیشینه درازای بدن 24cm و طول استاندارد آن 19cm است .

سایر مشخصات: پرده های آبششی بهم و به قطعه رابط متصل هستند.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی : ماهیان کوچکی بوده و در آبهای ساحلی کم عمق فراوان هستند. حرکات کندی داشته و غالبا دسته های بزرگی را تشکیل می دهند.این خانواده معمولا دریازی بوده ولی بعضی از گونه های آنها در آبهای لب شور و شیرین هم دیده می شوند و بصورت گله های متراکم که غالبه کفزی بوده و در آبهای ساحلی با بسترهای گلی و شنی وجود دارند.

تغذیه : جانداران بی مهره ریز

پراکنش : سراسر خلیج فارس و دریای عمان (جاسک) ، اقیانوس هند و  آرام ، مجمع الجزایر مالایا ، جزایر سلیمان و دریاهای گرمسیری و معتدله دنیا

تولیدمثل:جزء ماهیان تمگذار است.

سایر مشخصات: این ماهی با موکوس نرمی که ترشح می کند فلسهای کوچک روی پوست صاف آن ر ا پنهان می سازد.

ارزش اقتصادی:  یک ماهی خوراکی نسبتا خوبی است.اما به دلیل ریز بودن اهمیت چندانی ندارد و دلیل فراوانی بعنوان یک منبع پروتئینی مهم در کشورهای زیادی به مصرف می رسد. این ماهی هنگامی که خشک شود خوش طعم شده و  بنابراین در بعضی از مناطق آسیا اهمیت ویژه ای دارد .همچنین به صورت پودر به طیور خورانده می شود.

روش صید: ترال کف ، تراپس ، درایف نت

 

 

 

 

 

نام فارسی:  خفاش ماهی

نام بومی :

نام انگلیسی :  Batfish

نام علمی:  Platax orbicularis

تیره:Ephippidae

 

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن :بدن خیلی فشرده ،سر کوتاه تر از ارتفاع ،دهان کوچک ،انتهایی ،رنگ بدن در بالغین خاکستری متمایل به نقره ای بوده و دارای نوارهای عمودی مایل به سیاه است که با افزایش سن کمرنگتر می گردد .بدن مرتفع ،لوزی شکل و کاملا˝ از پهلوها فشرده رنگ باله سینه ای در انتها و زیر شکم زرد رنگ است.

باله ها : باله های پشتی و مخرجی در قاعده و ارتفاع توسعه یافته و بخش ابتدایی باله های پشتی و مخرجی دارای شعاعهای سخت است . باله پشتی دارای 5 شعاع سخت نهفته و 36 تا 37 شعاع نرم است.باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 22تا 30 شعاع و  نرم باله سینه ای کوتاه و نوک تیز و باله شکمی موجود است.

فلس: فلسها ریز که روی سر و قاعده باله ها را می پوشاند خط جانبی کمانی شکل و دارای 50 تا 55 عدد فلس است.

دندان : دهان کوچگ ،انتهایی و هر 2 آرواره دارای دندانهای تیز و سقف دهان فاقد دندان است.دندانها سه دندانه متحرک و به صورت یک نوار مسواک مانند در هر آرواره دیده می شوند.  دندانه وسط هر دندان به طور مشخص قوی تر است .

طول: حداکثر طول بدن 50 سانتی متر می رسد .

 

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی : در مناطق صخره ای مرجانی و سنگی ،بیشتر در خورها ،خلیج ها و سواحل سنگی زیست می کند و ماهیان جوان در آبهای لب شور نیز دیده می شوند.

تغذیه : یک ماهی همه چیز خوار است و از سخت پوستان کوچگ و میگوها نیز تغذیه می نماید.

پراکنش : سراسر خلیج فارس و دریای عمان ،اقیانوس هند ، دریای سرخ و آفریقا ،استرالیا ،چین.

تولید مثل : جزء ماهیان تخمگذار است .

 

ارزش اقتصادی: بیشتر جهت نگهداری در آکواریوم مورد توجه است.

روش صید: تور و قلاب دستی

 

 

ماهی راشکوی معمولی

 

نام فارسی:  راشکوی معمولی

نام بومی :  طاهر

نام انگلیسی :  Fourfinger thread fin

نام علمی:  Eleutheronema Tetradactylum

تیره:Polynemidae

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن : بدن چهار گوش و به طور متوسط در مقطع کشیده ،سر مخروطی و باله های سینه ای دارای شعاعهای پایینی آزاد رنگ بدن در پشت خاکستری ،پهلوها نقره ای و شکم سفید است.باله پشتی و دمی خاکستری با لبه کدر ،باله شکمی و مخرجی نارنجی و رشته های آزاد کاملا˝سفید دارد.

باله ها : باله پشتی دو عدد و جداگانه می باشند اولین باله پشتی دارای 8 شعاع سخت و دومین باله پشتی دارای 1 شعاع سخت و 15 شعاع نرم است . باله مخرجی دارای 2 شعاع سخت و 17 شعاع نرم و باله شکمی یک شعاع سخت و 5 شعاع نرم دارد و خیلی نزدیک به باله سینه ای است . باله سینه ای موقعیت پایینی داشته و دارای 4 رشته آزاد است که بصورت رشته در آمده است که در حکم اندام لامسه برای ماهی می باشد و باله دمی دو شاخه است .

فلس : سر تا نوک پوزه پوشیده از فلس و نوع فلسها شانه ای است و  بر روی خط جانبی 78 تا 80 عدد فلس دارد .

دندان: پوزه مخروطی و کند و لبها وجود ندارد و تنها در نزدیکی گوشه دهان موجود است. پوزه زیاد جلو آمده و فکین دارای دندانهای سوزنی شکل دسته ای می باشند و یک نوار پهن از دندانهای رشته ای در هر دو فک تا خارج فکها ادامه پیدا می کنند که مانند این دندانها روی استخوان تیغه ای بینی و سقف دهان و استخوان پتریگوئید ها وجود دارد.

طول: حداکثر اندازه بدن تا 200cmمی رسد.

 

سایر مشخصات : چشمها دارای پلک سوم بزرگ و مشخصی هستند  که توسط یک پرده ژلاتینی پوشیده شده اند.پیش سرپوش آبششی دندانه دار و لبه های سرپوش آبششی صاف است.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی : در آبهای کم عمق ساحلی روی بسترهای گلی و شنی زیست می کنند در فصول سرد در دریا و در فصول گرم به سواحل نزدیک شده وارد خورها و خلیجها می شود.

تغذیه : از ماهیان سخت پوستان  و دارای سنگدان بوده و توسط عضو صافی مانندی که در حلق دارد پلانکتونها را از داخل لجن مورد استفاده قرار می دهد.

پراکنش : سراسر خلیج فارس و دریای عمان

تولید مثل: به روش تخمگذاری تولید مثل می نماید.

ارزش اقتصادی: گوشت آنها طعم عالی دارد و از نظر اقتصادی اهمیت دارند.

صید: ترال کف ،تور گردان ساحلی ،گرگور و تور گوشگیر

ماهی زروک

نام فارسی:  زروک

نام بومی :

نام انگلیسی :  Spotted scat

نام علمی:  Scatophagus argus

تیره:Scatophagidae

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن: بدن مستطیلی ( چهار گوش ) و کمی بزرگ ، بسیار فشرده و شیب پیشانی زیاد ، سر کوچک با یک فرو رفتگی در بالای چشم است.رنگ بدن در پشت سبز رنگ و در شکم سفید است و تعداد زیادی نقاط مدرو  بزرگ سیاهرنگ در پهلوها دیده می شود،فقط شکم بدون لکه و باله پشتی و مخرجی دارای لکه های سیاه است. در بالغین هیچ نواری وجود ندارد.

 

باله ها: یک باله پشتی دارد که به وسیله یک فرو رفتگی عمیق در قسمت خاردار و نرم آن از هم جدا می شوند. خارهای پشتی قوی که اولین آنها جدا است.باله پشتی ۱۱ خار و ۱۷-۱۶ شعاع نرم ،باله مخرجی ۴ خار و ۱۵-۱۴ شعاع نرم ،باله شکمی یک خار و ۵ شعاع نرم دارد.

فلس: فلسهای ریز  ،شانه ای شکل و چسنبده است که تا روی سر و باله های میانی گسترش می یابند. خط جانبی قوسی و موازی با خط پشتی است.گونه ها و سرپوش آبششی پوشیده از فلس است.

 

دندان : دهان کوچک و پهن ، انتهایی،غیر ارتجاع با دندانهای مسواک مانند و به شکل دندانه های ریز که در هر دو فک رشته ای شکل،سه گوش و قابل حرکتند. پیش فکهای فوقانی و به طور جزئی به وسیله پیش چشمی از لبه دهان تجاوز می کنند.

طول : بیشینه درازای بدن 30cmو طول استاندارد آن 15cmاست.

سایر مشخصات: دهانه های آبششی وسیع و پرده های آبششی به قطعه رابط متصل هستند.سرپوش آبششی دارای لبه کاملی است ولی غالبا در قسمت خلفی نوک کندی دارد.

 

مشخصات محل زندگی و تغذیه

 

مکان زندگی : در آبهای کم عمق ساحلی یافت می شود .آبهای شور مزه را ترجیح می دهند و آزادانه وارد رودخانه های بالای حدمد می شوند،شنای کندی دارند و معمولا گروههایی را تشکیل می دهند.

تغذیه : همه چیز خوار است .

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان ،اقیانس هند ، اقیانوس آرام ، مجمع الجزایر مالایا تا کالدونیای جدید ،بریتانیا

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار است.

ارزش اقتصادی: این ماهی از لحاظ اقتصادی ارزش زیادی ندارد ولی ماهیان جوان رنگهای زیبایی دارند و در آکواریومها نگهداری شده و به عنوان ماهی تزئینی نیز استفاد می شوند.

صید: ترال

 

ماهی زمین کن دم نواری

 

نام فارسی:     زمین کن دم نواری

نام بومی :     وهر

نام انگلیسی : Bartail flathead

نام علمی: Platycephalus indicus

تیره: Platycephalidae

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن: بدن کشیده و سر به شدت از بالا و پایین فشرده و پهن است .سر دارای برجستگیهای استخوانی صاف ، دهان بزرگ و میانی است. رنگ پشت بدن مایل به قهوه ای یا مایل به خاکستری ،شکم مایل به سفید و باله دمی در نزدیک حاشیه عقبی دارای 2 تا 3 نوار سیاه افقی است.

باله ها : اولین باله پشتی دارای 7 تا 10 شعاع سخت و دومین باله پشتی و باله مخرجی هر کدام دارای 13 شعاع نرم و  باله سینه ای دارای 17 تا 20 شعاع نرم است.

فلس: بر روی خط جانبی  67 تا 84 فلس دارد.

دندان: دهان بزرگ ،دندانها تیغه میانی بینی در یک تکه عرضی مجزا قرار دارند.دهان وسیع بوده و فک پایین نسبت به فک بالایی بیشتر جلو آمده است برروی فکین دندانهای کرکی شکل بصورت  گروهی قرار گرفته اند.

طول: حداکثر اندازه بدن تا 100cm  بطور متوسط 40cm  است.

سایر مشخصات: برروی پیش سرپوش برانشی 2 عدد خار وجود دارد که بالایی کمی کوتاهتر از پایین است و چشمها در بالای سر قرار گرفته اند.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی : در آبهای خیلی کم عمق ،مصبها ،دهانه رودخانه ها تا عمق 25 متر زیست می کنند .گاهی بسترهای گلی یا شنی را ترجیح می دهند.بعضی از گونه ها در مناطق صخره ای مرجانی و سنگی نیز یافت می شوند.

تغذیه : این ماهی از میگوها و ماهیان ریز و خرچنگها تغذیه می کند. همچنین با داشتن دهان بزرگ قادر است طعمه های بالای سر خود را شکار کند .

پراکنش:سراسر خلیج فارس و دریای عمان

تولید مثل: به روش تخمگذاری تولیدمثل می نمایند .

سایر مشخصات: این ماهیان بدن خود را  زیر گل و شن مدفون می کنند بطوریکه تنها چشمها از آن بیرون می مانند.

ارزش اقتصادی: دارای ارزش اقتصادی و گوشت آنها جهت مصرف غذایی مناسب است.

روش صید: ترال کف

 

ماهی ساردین دم سیاه

 

نام فارسی:  ساردین دم سیاه

نام بومی :  حشینه

نام انگلیسی :  Blacktip sardinella

نام علمی:  Sardinella melanura

تیره:Clupeidae

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن:بدن دوکی و نسبتا فشرده ، شکم دارای یک تیغه پولکی تیز است که تعداد کل پولکهای تیغی آن معمولا  ۳۰-۲۸ عدد است.رنگ بدن در پشت سبز-آبی ، پهلو ها نقره ای ،نوکهای باله دمی سیاهرنگ است. در جلو و نزدیک نوک باله پشتی یک لکه تیره و خالهایی را در ناحیه بین پشت و پهلوها نشان می دهد.

باله ها:یک باله پشتی در وسط ناحیه پشت در مقابل باله های شکمی دارد.قاعده باله مخرجی طویلتر از پایه باله پشتی است.باله های سینه ای در انتها نوک تیز و باله دمی دو شاخه است و تمام باله ها از شعاعهای نرم تشکیل شده اند.

فلس:فلسها سیکلوئیدی،نازک و سست و یکسری فسهای ریز کیلی کم و بیش واضح در لبه تیز شکم وجود دارد و فاقد خط جانبی است.

دندان: دهان انتهایی با فکهای غیر قابل ارتجاع و به وسیله پیش فکیهای کوتاه و فکیهای طویل محدود شده است.

طول: بیشینه درازای بدن در حدود 12cm و طول استاندارد آن 10cm است.

سایر مشخصات: ۳۸-۳۵ عدد خار آبششی بر روی قسمت پایینی اولین کمان آبششی دارد.روی ناحیه عقبی فلسها منفذی وجود ندارد.دهانه های آبششی وسیع و خارهای آبششی باریک و دراز  و متعدد است. تصفیه آبششی خیلی ظریف و پرده های آبششی از هم جدا و بدون قطعه رابط است.کیسه شنا بوسیله زوائد قدامی با معده و گوش داخلی و به وسیله زوائد خلفی با مخرج ارتباط پیدا می کند. زائده خلفی ممکن است بصورت زائده کوری درآید.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی:ماهیان پلاژیکی کوچکی بوده و  معمولا در آبهای سطحی و ساحلی  به صورت گله های بزرگ در حال مهاجرت یافت می شوند. این مهاجرتها فصلی و به تبعیت از درجه حرارت است.بعضی از انواع آنها در آب شیرین زندگی می کنند

تغذیه: رژیم غذایی پلانکتون خواری و علفخواری دارد.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان ، دریاهای گرمسیری و نیمه گرمسیری و معتدله دنیا ، اقیانوس هند ،مجمع الجزایر مالیا و فیلیپن

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار است و تخمهای آن پلاژیک می باشد.به طور کلی طول دوره تخم ریزی آنها 2 تا 3 ماه است و نمونه های بالغ یکساله هستند و بسیاری از آنها در حین تخم ریزی می میرند.

ارزش اقتصادی: ز نظر تجاری در زنجیره غذایی اهمیت زیادی دارند زیرا علاوه بر انسان برای ماهیها درنده و تونها و همچنین پرندگان ماهیخوار غذای خوبی به شمار می آیند.

روش صید: ترال ، تور پایه چوبی

 

ماهی سرخو چشم درشت

 

نام فارسی:  سرخو چشم درشت

نام بومی :

نام انگلیسی :  Bigeys snapper

نام علمی:  Lutjanus lutjanus

تیره:Lutjanidae

 

 

 

بزرگترين و كاملترين مرجع ماهي شناسي

 

مشخصات موفولوژی

فرم و رنگ بدن: بدن دراز و کشیده و چشم ها نسبتا درشت ،فاصله بین چشم تا آرواره فوقانی نصف و یا کمتر از قطر چشم است.رنگ زمینه بدن متمایل به زرد یا قهوه ای روشن و  یک نوار زرد تیره از نوک پوزه تا باله دمی دارد.

باله ها : باله پشتی ۱۱ خار و ۱۲-۱۱ شعاع نرم ، باله مخرجی3 خار و 8 شعاع نرم دارد.

فلس: ردیفهای فلسها در بالای خط جانبی مایل و در پایین خط جانبی افقی است.فلسها کوچک و خط جانبی موازی با محور پشتی است.

دندان :دهان حالت کشویی و سر آن مثلثی شکل و دارای چندین دندان بر روی فک و فاقد دندان آسیا است.

طول:بیشینه درازای بدن ۲۵cm  و طول استاندارد آن 14cm  است.

سایر مشخصات: دهانه های آبششی وسیع و پرده های آبششی از هم جدا و به قطعه رابط اتصال ندارد.

 

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی: اغلب کفرنی بوده و معمولا  در مناطق دریایی زندگی می کنند و بیشتر حرکت دسته جمعی داشته و در مناطق کم عمق صخره ای بسر می برند .

تغذیه: به طور عموم جز ماهیان گوشتخوار محسوب می گردند و از ماهیان کوچک و سخت پوستان در هنگام شب تغذیه می کنند.

 

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان ، دریاهای گرمسیری و معتدله دنیا

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار است و  تخم آنها پلاژیک و حاوی یک قطر چربی بوده که به آن حالت شناوری می دهند. تخمریزی این ماهی از فروردین تا تیر ماه  صورت می گیرد که در تیر ماه به نقطه اوج می رسد.

 

ارزش اقتصادی: بخش مهمی از صید صنعتی دریای عمان را تشکیل می دهد .

روش صید: قلابهای دستی ، ترال کفی،تورهای گوشگیر،تله ها

 

سنجاب ماهی

 

نام فارسی:  سنجاب ماهی

نام بومی :

نام انگلیسی :  Blackspot squirrel fish

نام علمی:  Sargocentron melaospilos

تیره:Hdocentridae

 

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن :بدن با یک نوار قرمز و سفید ادامه پیدا می کند در امتداد ردیف فلسهای آن بر روی باله پشتی و باله مخرجی دارای دو لکه سیاه است و بر روی باله دمی امکان دارد این لکه وجود داشته باشد و دارای دو لکه کوچک سیاه بر روی لبه بالایی سینه ای است.

 

باله ها : باله پشتی دارای 11 خار سخت و 12 تا 14 شعاع نرم است . باله مخرجی دارای۴ شعاع سخت و 9 تا 10 شعاع نرم و باله سینه ای 14 شعاع نرم دارد و دومین شعاع سخت باله مخرجی تیز و بزرگتر از بقیه خارهای ماهی است و باله شکمی دارای 7 شعاع نرم است .

فلس:فلسها شانه ای بوده و روی سر پوش و پیش سرپوش آبششی را پوشانیده است و بر روی خط جانبی 33 الی 36 فلس دارد.

دندان:بر روی دهان دارای دندانهای کرکی شکل ، نوع دهان میانی،انتهایی و اندکی قابل ارتجاع است.

طول:طول کل آن در حدود20cm است.

سایر مشخصات:چشمها درشت،پیش سرپوش آبششی دارای خار قوی و محکم است.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی:در آبهای کم عمق مناطق صخره ای و مرجانی از عمق 1 تا 30 متری دیده می شود.

تغذیه : تغذیه از سخت پوستان مختلف نظیر میگو،خرچنگهای کوچک و سایر بی مهره گان کوچک صورت می گیرد و بعضی اوقات از زئوپلانکتونهای درشت تغذیه می کنند.

پراکنش: در خلیج فارس و دریای عمان ، دریای سرخ و غرب اقیانوس هند(سی شل،آدلدابرا،زنگبار)، ژاپن،استرالیا،کلادونیا جدید،ساموآ آمریکا

تولید مثل: جزء ماهیان تخمگذار است.

 

ارزش اقتصادی: جهت مصرف خوراکی مناسب نبوده و جنبه زینتی دارد.

روش صید: قلاب دستی در شب،ترال کف و گرگور

 

 

ماهی سنگسر شش خط

 

نام فارسی:     سنگسر شش خط

نام بومی :     سنگسر

نام انگلیسی : Banded grunt

نام علمی: Pomadasys furcatus

تیره: Haemulidae

 

مشخصات ماهی

 

فرم و رنگ بدن : بدن کشیده وفشرده ،رنگ بدن در پشت قهوه ای مایل به ارغوانی و هر چه به طرف پایینتر بدن نزدیک می شویم کمرنگتر می شود و در حدود 6 نوار طولی تیره بر روی بدن آن موجود است.که در جلو دو شاخه و در هر طرف بدن وجود دارد.رنگ و شکل ماهیان نوزاد با رنگ و شکل ماهیان بالغ تفاوت دارد.

باله ها :باله پشتی 12 شعاع سخت و 14 شعاع نرم ، باله مخرجی 3 شعاع سخت و 7 شعاع نرم ، باله سینه ای۱۷-۱۵ شعاع نرم و باله پشتی و مخرجی غلافهای فلسی قاعده ای دارند. باله شکمی در ناحیه سینه ای جای داشته و یک خار و 5 شعاع و زوائد فلسی قاعده ای دارد و باله دمی آن لبه دار است.

 

فلس: بر روی خط جانبی ۵۲-۵۰ فلس دارد.فلسها بطور ضعیف شانه ای و چسبنده بوده و تا روی گونه ها و استخوانهای سرپوش آبششی گسترش می یابند

دندان : دندانها سوهانی شکل و ردیف جلویی آنها بزرگ است.دهان انتهایی و بطور جزئی قابل ارتجاع ، فکیها بطور عمده بوسیله پیش چشمی ها پوشیده شده و از لبه های دهان تجاوز می کنند

طول: حداکثر اندازه بدن 38cm و طول استانداردآن 23cm است.

سایر مشخصات: زیر چانه دارای 2 عدد سوراخ و یک حفره میانی است.دهانه های آبششی وسیع و پرده های آبششی از هم و از قطعه رابط جدا است.

 

مشخصات محل زندگی و تغذیه

 

مکان زندگی : در آبهای ساحلی نزدیک مناطق صخره ای زیست می کنند و همچنین در مناطق باز مصبها دیده می شوند.اندازه متوسطی دارند و در اطراف جزایر مرجانی گروههای کوچکی را تشکیل داده و شنای کندی دارند

تغذیه : همه چیزخوار است .

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان و در دریاهای گرمسیری و معتدله دنیا ، ماداگاسکار و دوربان

تولیدمثل:جزء ماهیان تخمگذار است.

سایر مشخصات: بعضی از آنها با ساییدن دندانهای حلقی تولید صدا می کنند و کیسه شنا حکم جعبه صوتی را پیدا می کند.

ارزش اقتصادی: گوشت خوراکی عالی دارند و جزء ماهیان مرغوب تجاری محسوب شده و بصورت تازه ، منجمد ،خشک و شور مصرف می شوند.

روش صید: تور گوشگیر و قلاب دستی

 

اموزش ماهيگيري با تور

اموزش ماهيگيري با قلاب

ماهيگيري در زمستان

قلاب ماهيگيري

ريخت شناسي ماهي

ماهي سونگ

ماهي زردپر

اردك ماهي

سفيد رودخانه اي

ماهي امور

ماهي ساردين

گربه ماهي

ماهي سوف

ماهي فيتوفاك

ماهي قزل الا

شير ماهي

ماهي كپور

طعمه هاي طبيعي

طعمه هاي مصنوعي

ريسه ماهيگيري در دريا

ريسه ماهيگيري قزل الا

ريسه ماهيگيري كپور

ماهيگيري ايلام

ماهيگيري قزوين

ماهيگيري لرستان

اذربايجان شرقي

ماهيگيري اصفهان

ماهيگيري شيراز

ماهيگيري كردستان

ماهيگيري تهران

ماهيگيري خوزستان

ماهي کريدوراس

مطالب مرتبط با اكواريوم

ماهي تگزاس

ماهي کريدوراس

ماهي بارب

انواع بيماري ماهي ها

ماهي فلاور

ماهي بارب

پروانه ماهي

ايمني در ماهيگيري

ماهي اروانا

پروانه ماهي

ارچر (اب پاش)

ركوردهاي ماهيگيري

ماهي اسكار

ارچر (اب پاش)

ماهي سورم

ماهيگيري ورزشي

ماهی پاکو

ماهي سورم

ماهي گوپي

اشپزي با ماهي

ماهي نئون تترا

ماهي گوپي

ماهي مولي

اهنگ و موسيقي

ماهي بادكنكي

ماهي مولي

ماهي گلدفيش

خاطرات ماهيگيري

ماهي تبرزيني

ماهي گلدفيش

ماهي قرمز

اخبار و متفرقه

ماهي سنگسر

ماهي قرمز

ماهي كت فيش

اوزون برون

ماهي حلوا

ماهي كت فيش

صبور ماهي

ماهي كولمه

ماهي شوريده

ماهي لوچ

ماهي كيلكا

كوسه ماهي

ماهي راشگو

دم شمشيري

پرنده ماهي

نهنگ ها

ماهي قباد

ماهي بوفالو

گيش ماهي

اسب ماهي

ماهي زهروك

پرورش ماهي

ماهي تن

مار ماهي

ماهي باراكودا

پرورش ميگو

ماهي روستر

عروس ماهي

نيزه ماهي

ماهي شهري

ماهي سرخو

سرب ماهيگيري

ماهي هامور

ماهي كفال

كفشك ماهي

شناور ماهيگيري

نخ و سيم ماهيگيري

تور قلاب

پايه چوب ماهيگيري

قايق ماهيگيري

چوب ماهيگيري

جليقه ماهيگيري

جي پي اس

عينك ماهيگيري

صندلي ماهيگيري

هرزگرد ماهيگيري

چكمه ماهيگيري

چادر ماهيگيري

قلاب ماهيگيري

چرخهاي ماهيگيري

 

 

 

 

ماهی سنگسر مخطط

 

نام فارسی:  سنگسر مخطط

نام بومی :  گم ، گام ، کورکور

نام انگلیسی :  Stripped piggy

نام علمی:  Pomadasys stridens

تیره:Haemulidae

 

 

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن: ماهی خاردار مخطط و کوچک،رنگ بدن در بالا قهوه ای و پایین سفید و  3 نوار قهوه ه ای یا  طلایی در هر طرف بدن دارد یک لکه تیره روی سرپوش آبششی قرار گرفته است.

باله ها: باله پشتی 12  خار و 15 شعاع  نرم ، باله مخرجی 3 خار و 9 شعاع نرم ، باله سینه ای 17 شعاع نرم و باله شکمی یک خار و 5 شعاع نرم دارد.

فلس: در محور طول دارای 90 فلس و محور عرضی9 فلس در بالا و ۱۹ فلس زیر خط جانبی دارد.فلسها به طور ضعیف شانه ای و چسبنده بوده و تا روی گونه ها و استخوانها سرپوش آبششی گسترش دارند.

دندان: دهان انتهایی و قابل ارتجاع است و دسته های دندانهای باریک و نوک دار در فکها دیده می شود.دندانها سوهانی مانند است.

طول: بیشینه درازی بدن cmو طول استاندارد آن 12cm است.

 

 

سایر مشخصات: لبه عمودی پیش سرپوش در تمام امتداد خود دندانه دار است.دهانه های آبششی وسیع و پرده های آبششی از هم و از قطعه رابط جدا هستند. ۲ سوراخ به همراه یک حفره میانی در زیر چانه دارد.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی: اندازه آن متوسط و در آبهای ساحلی کم عمق و مصبها و در اطراف جزایر مرجانی زیست می کنند و گروههای کوچکی را تشکیل داده  و شنای کندی دارند.

تغذیه: همه چیز خوار است.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان از بوشهر تا چابهار ،دریاهای گرمسیری و معتدله دنیا ،شمال غرب اقیانوس هند

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار است.

سایر مشخصات: بعضی از آنها با ساییدن دندانهای حلقی و با کمک کیسه شنا تولید صدا می کنند. این ماهی در هنگام خروج از آب صدای غرغر مانندی ایجاد می کند.

ارزش اقتصادی: از لحاظ تغذیه یک ماهی غذایی عالی است.

روش صید: هند لاین ، تراپس و  ترال

 

 

ماهی شانک زرد باله

 

 

 

نام فارسی:  شانک زرد باله

نام بومی :

نام انگلیسی :  Yellowfin seabream

نام علمی:  Acanthopagrus latus

تیره:Sparidae

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن: بدن مرتفع و فشرده بر روی چشمها یک بر آمدگی مشخص وجود دارد.رنگ بدن خاکستری کم رنگ تا متمایل به سفید، باله های شکمی و مخرجی متمایل به سفید با هاله زرد رنگ و  باله دمی زرد روشن با حاشیه سیاه است و بالای سرپوش آبششی دارای یک لکه تیره و سرپوش آبششی دارای یک خار کوتاه و کند است.

باله ها: باله پشتی دارای ۱۱شعاع سخت و ۱۲-۱۱ شعاع نرم .باله مخرجی دارای ۳شعاع سخت و ۹-۸ شعاع نرم است. شعاع سخت دوم از باله مخرجی پهن و خیلی بلند است.

فلس:  بر روی خط جانبی دارای ۵۰-۴۸ فلس و فلسها شانه ای است.خط جانبی موازی با خط پشتی است.

دندان: در هر فک دارای ۷-۴ دندان بزرگ و کم و بیش فشرده در جلو و به دنبال آن ۳ تا ۵ ردیف دندان آسیایی شکل است.دهان انتهایی تا اندازه ای مایل به طور متوسط قابل ارتجاع است.

طول: بیشینه درازای بدن 30cm و طول استاندارد آن21cm است.

سایر مشخصات: دهانه های آبششی و پرده های آبششی جدا از هم بدون قطعه رابط است.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی: در آبهای ساحلی کم عمق و در نزدیک کف و یا روی بسترهای شنی و گلی و روی منطقه فلات قاره و گاهی اوقات در مصبها دیده می شوند و شنای نسبتا کندی داشته  و در عمق 50 متری زیست می کند و وارد مصبها نیز می شوند.

تغذیه: گوشتخوار بوده و از بی مهره گان مختلف نظیر کرم ،سخت پوستان و نرمتنان تغذیه می کنند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان

تولیدمثل: جزء گروه ماهیان تخمگذار است.

ارزش اقتصادی:دارای گوشت خوراکی و عالی و به صورت تازه و منجمد مورد مصرف قرار می گیرد.

روش صید: ترال کف،تور گوشگیر،رشته قلاب طویل و  گرگور

 

 

ماهی شهری دراز صورت قهوه ای

 

 

نام فارسی:  شهری دراز صورت قهوه ای

نام بومی :  کاردوز ، گویر ، شهری

نام انگلیسی :  Smalltooh emperor

نام علمی:  Lathrinus microdon

تیره:Lathrinidae

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن:ارتفاع بدن کمتر از طول سر و چشم ها در زیر نیمرخ پشتی قرار دارد،سوراخ عقبی بینی به نوک پوزه نزدیکتر است تا به حاشیه سرپوش آبششی و سطح داخلی قاعده باله سینه ای بدون فلس است. رنگ بدن قهوه ای زیتونی و درقسمت شکم کم رنگتر و دارای۳-۲ خط متمایل به آبی بوده که از چشمها تا نوک پوزه کشیده شده است.

 

باله ها : باله پشتی ۱۰ شعاع سخت و ۹ شعاع نرم ،باله مخرجی  3شعاع سخت و ۸-۷ شعاع نرم است.شعاعهای نرم باله های پشتی و مخرجی در داخل غلافهای فلسی قاعده ای پایینی مخفی شده اند و دارای باله سینه ای طویل و در انتها نوک دار است. باله شکمی دارای یک خار و 5 شعاع و زائده فلسی ـ قاعده ای دارد.

فلس:فلسها ضعیف و شانه ای هستند و سرپوش آبششی را  می پوشاند.ولی پیش سرپوش آبششی پیش چشمی و گونه های لخت است. خط جانبی معمولا مسیر موازی خط پشتی دارد.

 

دندان : دهان انتهایی ، پایینی و اندکی قابل ارتجاع ، فکیهای فوقانی غالبا به وسیله پیش چشمی پوشیده شده و از لبه دهان تجاوز می کنند.در هر دو فک دارای دندانهای نیش قدامی هستند که در پشت آنها توده هایی از دندانهای سوزنی شکل و یک ردیف دندانهای آسیایی جانبی دیده می شود. لبها ضخیم و گوشتالود است. معمولا دارای دندانهای خرد کنند آسیایی هستند .

طول: بیشینه درازی بدن ۶۰ سانتی متر و طول استاندارد آن 19cmاست.

سایر مشخصات:دهانه های آبششی وسیع ، پرده های آبششی جدا از هم و  بدون قطعه رابط و  پیش سرپوش آبششی لبه کاملی داشته و سر پوش آبششی کامل و گوشه زاویه داری دارد.

 

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی : اندازه متوسط داشته و در آبهای ساحلی اطراف جزایر مرجانی زندگی می کنند.شنای کندی داشته و بیشتر نزدیک بستر به صورت گروهی دیده می شود.

تغذیه : گوشتخوار است و  از سخت پوستان و صدفها تغذیه می کنند.

پراکنش:جنوب جزیره قشم،اقیانوس هند، دریای سرخ و  مناطق گرمسیری تا معتدله اقیانوس هند آرام

تولیدمثل : جزء گروه ماهیان تخمگذار است .

ارزش اقتصادی: گوشت آنها خوراکی و عالی است  و به صورت تازه و منجمد یا شور و خشک شده به مصرف غذایی می رسند.

روش صید: قلاب ،تور گوشگیر،گرگور ، ترال کف و نیزه

 

 

 

ماهی شورت

 

 

 

نام فارسی:  شورت

نام بومی :

نام انگلیسی :  Silver sillage

نام علمی:  Sillago sihama

تیره:Sillaginidae

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن : بدن کشیده ، کوچک و باریک،رنگ پشت قهوه ای روشن ،بخشهای پایینی طرفین و شکم مایل به سفید تا نقره ای و بدون لکه های تیره است.

باله ها: خار باله شکمی باریک و عادی ،اولین باله پشتی ۱۱-۱۰ خار و دومین باله پشتی یک خار و ۲۱-۱۹ شعاع نرم ، باله مخرجی ۲ خار و ۲۲ شعاع نرم دارد.باله های سینه ای در انتها گرد و باله های شکمی در موقعیت باله های سینه ای واقع شده اند و  یک خار و 5 شعاع نرم دارند و باله دمی لبه دار است.

فلس: فلسها روی بدن به طور متوسط شانه ای شکل و روی گونه ها و سرپوش آبششی سییکلوئیدی است. بر روی گونه ها سه ردیف فلس دارد . در طول خط پهلویی ۷۰-۶۸ فلس و بین خط جانبی و خارهای قدامی باله پشتی ۵-۵/۴ ردیف فلس وجود دارد. خط جانبی به موازات خط پشتی ، پهلو را طی می کند ،

دندان : پوزه دراز ،دهان کوچک و انتهایی،دندانها پرزی شکل در آرواره ها و بر روی استخوان تیغه میانی بینی وجود دارد. فکیها از لبه دهان تجاوز می کنند .

طول : بیشینه درازای بدن 25cm وطول استاندارد آن ۱۳cm است.

سایر مشخصات: ۹-۷ خار روی بخش پایینی اولین کمان آبششی قرار دارد.کیسه شنا دارای ۲ انشعاب پشت سلومی است.دهانه های آبششی وسیع و پرده های آبششی از هم جدا بوده و با قطعه رابط ارتباطی ندارد.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی: اندازه کوچک تا متوسط دارند ،آبهای سواحل شنی ،مصبها و قسمتهای مدی رودخانه بسر می برند،ماهیان کف زی و شناگران کندی هستند.

تغذیه: گوشتخوار هستند و در بستر رودخانه ها از کرمها و سخت پوستان کوچک تغذیه می کنند.

پراکنش: سراسر دریای عمان و بخش شرقی خلیج فارس حداقل تا بندر لنگه  ، دریاهای گرمسیری و معتدله دنیا ، اقیانوسهای هند و آرام ، دریای سرخ و سواحل شرقی آفریقا تا مجمع الجزایر هند ،استرالیا و ژاپن

تولیدمثل:جزء ماهیان تخمگذار است.این ماهی فقط یکبار در سال تخمریزی می نماید و به طور همزمان تمام تخمهای خود را رها می سازد زمان تخمریزی در فصل بهار در فروردین ماه در بالاترین حد می رسد و  تخمریزی در خورها و نواحی ساحلی صورت می گیرد.

ارزش اقتصادی: به عنوان ماهی خوراکی مصرف می گردد.

 

 

ماهی شوریده

 

 

 

نام فارسی:  شوریده

نام بومی :  شوریده ،موش دندان، کایده

نام انگلیسی :  Tigertooth croaker

نام علمی:  Otolithes ruber

تیره:Sciaenidae

 

 

مشخصات ماهی

 

فرم و رنگ بدن : بدن قلمی، نسبتا پهن و مستطیلی،رنگ بدن از پشت متمایل به قهوه ای ، شکم و پهلو ها نقره ای با جلای طلایی و اغلب با نوارهای اریب تیره در بخش پشتی بدن است و معمولا یک خال سیاه روی قاعده باله سینه ای دارد.

باله ها : مبدا باله مخرجی عقب تر از  ابتدای باله پشتی نرم قرار دارد.  باله پشتی 10 شعاع سخت و ۲۹-۲۶ شعاع نرم ، باله مخرجی 2 شعاع  سخت و 6 شعاع نرم ، باله سینه ای  17 شعاع نرم  و باله های شکمی یک شعاع سخت و  5 شعاع نرم دارد و باله دمی بطور متغیر بریده است.

فلس: خط جانبی  55 فلس، از نوع دایره ای و یا کم و بیش بطور ضعیف شانه ای است. خط جانبی تا روی باله دمی امتداد دارد و تعداد فلس در پایین محور عرضی بدن 7 عدد و در بالای آن  17 عدد است.

دندان : دهان بزرگ و انتهایی ،پوزه نوک تیز ،دندانها ی نیش بزرگ با یک یا ۲ جفت در جلوی آرواره بالا و 1جفت در جلوی آرواره پایین وجود دارد .همچنین دارای چند ردیف دندانهای ریزتر بر روی فکین است.

 

طول: بیشینه درازای بدن 150cm  و طول استاندارد آن 48cm است.

سایر مشخصات: کیسه شنا در این ماهیها توسعه یافته و دارای انشعاب است.اولین کمان آبششی 15 خار ،سر این ماهی  پوشیده از فلس و استخوانهای سطحی آن دارای حفره های موکوسی هستند. پیش سرپوش آبششی لبه کامل یا دندانه دار و  2 خار پهن و نرم دارد و پرده های آبششی از هم جدا و بدون قطعه رابط است

 

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی : در آبهای ساحلی تا عمق ۴۰ متری و بطور عمده روی بسترهای گلی و مصبها زیست می کنند.این ماهیها ترجیح می دهند نزدیک بستر دریا و غالبا به صورت گروهی شنا کنند .

تغذیه : میگوها ،ماهیها و سایر بی مهرگان آبزی و سخت پوستان کوچک

پراکنش: سواحل شمالی دریای عمان از میناب تا گواتر و در دریاهای گرمسیری تا معتدله سراسر دنیا

تولیدمثل: جزء گروه ماهیان تخمگذار است .

سایر مشخصات: بسیاری از گونه های این خانواده به کمک عضلات اطراف کیسه شنا تولید صدا می کنند.

ارزش اقتصادی: به صورت تازه و گاهی اوقات شور و خشک مصرف می شوند و گوشت آنها عالی است.

روش صید: ترال کف ،تور گوشگیر ،قلاب دستی (طعمه از ساردین و آنچوی)

 

 

 

شینک ماهی

 

نام فارسی:  شینک ماهی

نام بومی :  شینک .شنکو

نام انگلیسی :  Spade fish

نام علمی:  Ephippus orbis

تیره:Ephippidae

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن: بدن این ماهی تقریبا دایره ای،کاملا فشرده و صفحه ای و سر مرتفع است.رنگ آن در پشت خاکستری و در پهلوها نقره ای و باله های این ماهی به رنگ خاکستری بوده و ۵-۴ نوار سیاه عمودی روی بدن از باله پشتی تا نزدیک شکم دارد.

باله ها:باله پشتی اول شامل یک خار رو به جلو و ۹خار طبیعی و ۲۰-۱۹ شعاع نرم ،  باله مخرجی3خار و ۱۶-۱۵ شعاع نرم دارد.باله سینه ای طویل و هلالی شکل هستند.باله های شکمی موقعیت سینه ای داشته و یک خار و پنج شعاع نرم دارند

فلس: فلسها به طور ظریف شانه ای و هر قدر به سمت باله ها میانی نزدیک می شوند ضخیمتر می گردند ،خط جانبی موازی خط پشتی است و قسمتی از سرپوش آبششی از فلس پوشیده شده ولی گونه ها لخت است.خط جانبی آن دارای خمیدگی زاویه دار بوده و بر روی خط جانبی ۳۸ فلس دارد. در عرض بدن بالای خط جانبی ۸-۵ فلس ، روی خط یک فلس و زیر آن ۱۴ فلس وجود دارد.

دندان : دهان کوچک ، انتهایی و قابل ارتجاع بوده بنحوی که بصورت لوله ای متمایل به سمت پایین درمی آید. بر روی دهان، دندانهای ریز مشاهده می گردد. دندانها در چند نوار مرتب شده و  پرز مانند است.

طول: حداکثر اندازه بدن به ۲۵cm وطول استاندارد آن به ۱۶cmمی رسد.

سایر مشخصات:دهانه آبششی وسیع و پرده های آبششی جدا از هم و فاقد قطعه رابط است.پیش سرپوش آبششی در قسمت تحتانی به طور ظریف دندانه دار است.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی: این ماهی اندازه متوسط داشته و در آبهای کم عمق خلیج های کوچک اطراف جزایر مرجانی زندگی می کنند. حرکت کندی داشته و معمولا به صورت گروهی پیدا می شوند.

تغذیه: همه چیز خوار هستند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان ، اقیانوس هند ،مجمع الجزایرمالایا، فیلیپین ،چین

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار است.

سایر مشخصات: بعضی از گونه های این خانواده قادر به تولید صدا هستند.

ارزش اقتصادی: این ماهی از لحاظ غذایی اهمیت کمتری دارد .ولی گوشت آن لذیذ است.

صید:  ترال

 

ماهی صافی موجدار

 

نام فارسی:  صافی موجدار

نام بومی :

نام انگلیسی :  Streaked spinefoot

نام علمی:  Siganus javus

تیره:Siganidae

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن: بدن مرتفع،بیضوی و از پهلو فشرده ،دارای لکه های آبی مفرغی (خاکستری)فراوان روی سر و بخشهای بالایی طرفین ،خطوط موجدار آبی نقره ای در بخشهای میانی و پایینی و طرفین،باله دمی تیره و مات است.

باله ها: پنجمین یا ششمین خار باله پشتی طویل تر از بقیه است باله پشتی دارای 13 شعاع سخت و 10 شعاع نرم باله مخرجی دارای 7 شعاع سخت و 9 شعاع نرم ،به جزء شعاع سخت اول که کوتاه می باشد همه شعاعهای سخت باله مخرجی دارای طول مشابهی هستند  و باله دمی کمی فرو رفته است.

فلس : فلسها از نوع دایره ای ، کشیده و ریز که بر روی دو طرف سر گسترش یافته اند و پوست آن لزج است .بین خط جانبی و قاعده اولین شعاعهای سخت از 30 تا 35 ردیف فلس پوشیده شده است.

دندان:دهان کوچک و انتهایی و میانی لبها کلفت دندانها در هر دو فک وجود دارند دندانهای پیش در یک ردیف فشرده و هر دندان دوشاخه،سه شاخه یا غالبا اندکی در لبه دندانه دار است .

طول:حداکثر طول بدن به 45 سانتیمتر می رسد.

سایر مشخصات:دهانه های آبششی جانبی و محدود ،سرپوشهای آبششی معمولا لبه کاملی دارند.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی:اطراف مناطق سنگی و صخره ای ،مرجانی ریست می کنند بصورت گله های کوچک حرکت می کنند ماهیهای جوان در مصبها دیده می شوند . غالبا شنای کندی داشته و بصورت گله های کوچک حرکت می کنند.

تغذیه: تغذیه از جلبکها دریایی است و معمولا علفخوار بوده و از گیاهان آبزی تغذیه می نمایند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان، اقیانوس آرام،شمال و غرب اقیانوس هند

تولید مثل: جزءگروه ماهیان تخمگذار است.

 

ارزش اقتصادی : گوشت آنها از لحاظ تغذیه ای ارزش خوراکی دارد و جزء ماهیان تزیینی نیز بحساب می آیند.

روش صید: تور گوشگیر و گرگور

 

 

ماهی کوپر

 

 

نام فارسی:  کوپر

نام بومی :  گوپاه ، گوفر، اوفر، مدرس

نام انگلیسی :  King soldierbream

نام علمی:  Argyrops spinifer

تیره:Sparidae

 

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن : بدن مرتفع و به شدت فشرده است. ناحیه فلس دار بین چشم ها کم عرض بوده و به یک نقطه منتهی می شود .پشت بلند و نیمرخ پشت دارای قوس و در نمونه های مسن تر یک خمیدگی واقعی در قسمت جلوئی پشت یافت می شود .رنگ بدن صورتی ، روی شکم روشنتر و روی سر تیره است . همه باله ها قرمز  و ماهیهای جوان دارای ۵ نوار عمودی قرمز روی بدن هستند و این نوارها با افزایش سن ناپدید می شوند. باله پشتی و دمی، صورتی و سایر باله ها شفاف است.

 

باله ها : باله پشتی دارای ۱۲-۱۱ شعاع سخت و ۱۱-۱۰ شعاع نرم و  باله مخرجی با 3 شعاع سخت و ۹-۸ شعاع نرم ، باله سینه ای دارای ۱۵شعاع نرم است.خارهای پشتی قابل انعطاف و مسطح و در نمونه های جوان به طول ۲۰-۱۰سانتی متر و ۶-۵ شعاع اول به صورت رشته های بلندی در آمده اند. باله شکمی دارای یک خار و ۵ شعاع نرم است.

فلس: تعداد فلس بر روی خط جانبی در حدود ۵۴-۵۰ فلس است.تعداد فلس در قسمت عرض بدن در بالای خط جانبی ۶ فلس روی خط یک فلس و زیر خط جانبی ۱۷ فلس وجود دارد.فلسها شانه ای بوده و سر پوش آبششی را می پوشاند. خط جانبی موازی با خط پشتی است.

دندان: فکین دارای ۶-۴  دندان نیش در جلو و ۲ ردیف دندان آسیایی در عقب آنها قرار دارد . دهان انتهایی تا اندازه ای مایل و به طور متوسط قابل ارتجاع است.

طول: بیشینه درازای بدن در حدود ۶۵ سانتی متر و طول استاندارد آن ۴۵ سانتی متر است.

سایر مشخصات : سر پوش آبششی دارای یک خار کوتاه و کند  و دهانه های  آبششی وسیع و پرده های آبششی جدا از هم و بدون قطعه رابط  است.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی: اندازه متوسط داشته و در آبهای ساحلی کم عمق و  نزدیک کف دریا روی بستر های شنی ،گلی و یا روی مطقه فلات قاره زیست می کنند.شنای نسبتا کندی داشته  و گاهی اوقات وارد مصبها نیز می شوند.این ماهی در عمق های ۱۰۰-۵  متر روی بسترهای مختلف دیده می شوند. انواع جوان آن در آبهای کم عمق و مصبها و انواع بالغ در آبهای عمیق تر زیست می کنند.

تغذیه : گوشتخوار بوده و از سخت پوستان، صدفها ، ماهیهای کوچک ، بی مهرگان کفزی و میگوها  تغذیه می کنند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان و در دریاهای گرمسیری تا معتدله دنیا،اقیانوس هند، آفریقا ، استرالیا،فیلیپین و مجمع الجزایر مالایا

تولیدمثل: جزء گروه ماهیان تخمگذار است.

ارزش اقتصادی: دارای گوشت خوراکی و عالی است و به صورت تازه و منجمد مورد مصرف قرار می گیرند.

روش صید: ترال کف، تور گوشگیر،رشته قلاب طویل ، گرگور ،قلاب دستی

 

اموزش ماهيگيري با تور

اموزش ماهيگيري با قلاب

ماهيگيري در زمستان

قلاب ماهيگيري

ريخت شناسي ماهي

ماهي سونگ

ماهي زردپر

اردك ماهي

سفيد رودخانه اي

ماهي امور

ماهي ساردين

گربه ماهي

ماهي سوف

ماهي فيتوفاك

ماهي قزل الا

شير ماهي

ماهي كپور

طعمه هاي طبيعي

طعمه هاي مصنوعي

ريسه ماهيگيري در دريا

ريسه ماهيگيري قزل الا

ريسه ماهيگيري كپور

ماهيگيري ايلام

ماهيگيري قزوين

ماهيگيري لرستان

اذربايجان شرقي

ماهيگيري اصفهان

ماهيگيري شيراز

ماهيگيري كردستان

ماهيگيري تهران

ماهيگيري خوزستان

ماهي کريدوراس

مطالب مرتبط با اكواريوم

ماهي تگزاس

ماهي کريدوراس

ماهي بارب

انواع بيماري ماهي ها

ماهي فلاور

ماهي بارب

پروانه ماهي

ايمني در ماهيگيري

ماهي اروانا

پروانه ماهي

ارچر (اب پاش)

ركوردهاي ماهيگيري

ماهي اسكار

ارچر (اب پاش)

ماهي سورم

ماهيگيري ورزشي

ماهی پاکو

ماهي سورم

ماهي گوپي

اشپزي با ماهي

ماهي نئون تترا

ماهي گوپي

ماهي مولي

اهنگ و موسيقي

ماهي بادكنكي

ماهي مولي

ماهي گلدفيش

خاطرات ماهيگيري

ماهي تبرزيني

ماهي گلدفيش

ماهي قرمز

اخبار و متفرقه

ماهي سنگسر

ماهي قرمز

ماهي كت فيش

اوزون برون

ماهي حلوا

ماهي كت فيش

صبور ماهي

ماهي كولمه

ماهي شوريده

ماهي لوچ

ماهي كيلكا

كوسه ماهي

ماهي راشگو

دم شمشيري

پرنده ماهي

نهنگ ها

ماهي قباد

ماهي بوفالو

گيش ماهي

اسب ماهي

ماهي زهروك

پرورش ماهي

ماهي تن

مار ماهي

ماهي باراكودا

پرورش ميگو

ماهي روستر

عروس ماهي

نيزه ماهي

ماهي شهري

ماهي سرخو

سرب ماهيگيري

ماهي هامور

ماهي كفال

كفشك ماهي

شناور ماهيگيري

نخ و سيم ماهيگيري

تور قلاب

پايه چوب ماهيگيري

قايق ماهيگيري

چوب ماهيگيري

جليقه ماهيگيري

جي پي اس

عينك ماهيگيري

صندلي ماهيگيري

هرزگرد ماهيگيري

چكمه ماهيگيري

چادر ماهيگيري

قلاب ماهيگيري

چرخهاي ماهيگيري

 

 

 

 

 

 

کوسه باله سیاه

 

 

 

نام فارسی:  کوسه باله سیاه

نام بومی :

نام انگلیسی :  Spottail Shark

نام علمی:  Carcharhinus sorrah

تیره:Carcharhinidae

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن : کوسه ای با اندازه کوچک تا متوسط ،رنگ بدن در بالا خاکستری ،یا خاکستری قهوه ای و شکم سفید است.نوک باله سینه ای ،دومین باله پشتی و نوک بخش پایینی باله دمی سیاهرنگ است.

باله ها : باله پشتی دوم کوتاه و یک برجستگی پوستی بین قاعده باله های پشتی موجود است باله دمی از نوع هتروسرک که دارای بریدگی نیمه انتهایی واضحی است .دارای دو باله پشتی بزرگ و قاعده آن در موازات جلویی باله شکمی قرار دارد.

فلس:دارای فلسهای ریز پلاکوئیدی است.

دندان: پوزه نسبتا نوک دار سهمی شکل و دراز می باشد و دندانهای بالایی دارای نوکهای مضرس ، باریک ،مایل یا نیمه مایل و نوکچه های قوی دارد.

طول:حداکثر اندازه بدن تا 160 سانتیمتر می رسد.

سایر مشخصات: چشمها معمولا دارای پلک سوم بزرگ و منافذ اسپیراکل کوچک است. شکافها و دهانه های آبششی کوچک و در هر طرف سر دارای 5 شکاف آبششی است. آخرین شکاف در مقابل و یا در پشت قاعده  باله سینه ای وجود دارد.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی: بر روی مناطق فلات قاره از نواحی نزدیک ساحلی تا کف در حدود ۱۴۰متری  اطراف مناطق صخره ای و مرجانی و سنگی زیست می کنند.

تغذیه : تغذیه بر روی ماهیان استخوانی کوچک و سر پایان است.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان.

تولید مثل: جزء گروه ماهیان بچه زا می باشد.

سایر مشخصات : احتمالا برای انسان خطرناک نیست.

ارزش اقتصادی :گوشت آنها لذیذ و بصورت تازه و نمک زاه و خشک مصرف می شوند ،از کبد این کوسه ماهیان می توان روغن گیری نمود و باله ها نیز جهت تهیه سوپ مناسب است.

روش صید: تورهای گوشگیر،رشته قلاب طویل ،تورهای گوشگیر شناور ،ثابت و ترال

 

 

کوسه سرچکشی

 

 

 

نام فارسی:  کوسه سرچکشی

نام بومی :  کوسه چکشی

نام انگلیسی :  Scalloped hammerhead

نام علمی:  Sphyrna lewini

تیره:Sphyrnidae

 

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن: سر دارای دو استطاله جانبی بوده که شامل چشمها و سوراخهای بینی است. سر این کوسه به شکل چکش و فرم جلوی سر در افراد جوان مشخصا کمانی شکل است ولی در افراد بالغ این انحنا کم می شود و یک فرو رفتگی کم عمق و مشخص در وسط انحنای جلوی سر باقی می ماند.رنگ بطور یکنواخت خاکستری و بالای بدن قهوه ای متمایل به خاکستری یا زیتونی رنگ است که در بخش پایینی، رنگ سفید سایه اندازد.قسمت زیر نوک باله سینه ای خاکستری یا سیاه است.

باله ها: دومین باله پشتی کوتاه و کوچکتر از یک چهارم ارتفاع باله اول پشتی است.حاشیه عقبی باله شکمی تقریبا مستقیم است.

فلس: فلس ها صفحه ای شکل است.

دندان: دندانها  پهن و نوک تیز است.

طول: بیشینه درازای بدن420cm و طول استاندارد آن 65cm است.

سایر مشخصات: سوراخهای اسپیراکل غیر موجود و چشمها دارای پلک سوم است.

 

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی: ماهیان پلاژیکی و آبهای ساحلی هستند.

تغذیه: ماهیها ، سخت پوستان و نرمتنتان

پراکنش: سراسر دریای عمان و قسمت شرقی خلیج فارس تا بوشهر و دریاهای گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا

تولیدمثل: زنده زا هستند و در بعضی از انواع آنها تا ۳۷ جنین در یک ماهی به وجود می آید.

سایر مشخصات: انواع بزرگ آنها خیلی حریص و درنده بوده حتی به برخی از کشتی ها حمله ور می شوند و یکی از موجودات خطرناک دریاهای گرمسیر بشمار می آیند .

ارزش اقتصادی: ارزش اقتصادی دارد.

صید: گوشگیر و ترال کف

 

 

 

 

گربه ماهی بزرگ

 

 

نام فارسی:  گربه ماهی بزرگ

نام بومی :  گلو

نام انگلیسی :  Giant catfish

نام علمی:  Arius thalassinus

تیره:Ariidae

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن :دارای بدنی کشیده و سر فشرده است که در بالا توسط سپرهای استخوانی دانه دار محکم شده است.رنگ بدن آن در سطح پشتی و طرفین سیاه متمایل به آبی و در ناحیه شکمی سفید کدر و نوک باله ها سیاه رنگ است.

باله ها: اولین باله پشتی و سینه ای هر کدام دارای یک خار قوی است.  باله دمی دو شاخه و باله مخرجی کوتاهی دارند و دارای یک بالچه  توسعه یافته است.باله مخرجی ۱۸-۱۵ شعاع نرم دارد.باله پشتی در مقابل فاصله بین باله سینه ای و شکمی قرار دارد و دارای یک خار  گزنده و در جلو  ۷ شعاع نرم دارد.باله های سینه ای طویل ،با یک خار تیز و باله های شکمی فاصله زیادی با باله های سینه ای داشته که دارای یک خار و 5 شعاع نرم است.

فلس: بدن لخت و فاقد فلس است ولی خط جانبی واضع بوده و مسیر نسبتا منحنی را تشکیل می دهد.

دندان: دهان در این ماهی بزرگ،انتهای عرضی یا هلالی و فک بالایی کم و بیش برجسته و دندانها در هر دو فک کرکی شکل است. دندانهای سقف دهان در هر طرف سه گروه بوده و یک مثلث تشکیل می دهند که قاعده آن به طرف داخل است.  دندانهای کامی مخلوطی شکل ،هم اندازه و در هر طرف در دو تکه بیضوی کشیده و مجرا که یکی در زیر دیگری واقع شده اند قرار دارند که تکه جلویی کوچک تر است.

طول: بیشینه درازای بدن ۱۸۵cm و طول استاندارد آن ۳۰cm است.

سایرمشخصات: سیبلکهای زوج در فک بالایی ،فک پایینی موجود است.سوراخهای بینی خلفی و نزدیک به هم و توسط یک دریچه از هم جدا می شوند.دهانه آبششی کم و بیش محدود و پرده های آبششی به قطعه رابط متصل و پایه های آبششی۹-۵ عدد است.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی: این ماهی اندازه متوسط داشته و در آبهای ساحلی به ویژه در نزدیکی دهانه های رودخانه های سکونت دارد و غالبا وارد آبهای شیرین می شود. شنای کندی در آبهای نزدیک بستر دریا دارند.

تغذیه: گوشتخوار است.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان،  اقیانوس هند،مجمع الجزایر مالایا و دریاهای گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا

 

تولیدمثل: یک ماهی تخمگذار است و  تخمکهای آنها نسبتا بزرگ و در دهان ماهیان نر تا خارج شدن نوزاد نگهداری می گردند.

 

ارزش اقتصادی: از لحاظ اقتصادی ارزش چندانی ندارد، با اینکه شکل زننده ای دارد دارای گوشت خوراکی لذیذی است.جمعیت مسلمان (سنی مذهب) این ماهی را مصرف می کنند اما جمعیت مسلمان (شیعه مذهب) به علت نداشتن فلس از آن تغذیه نمی نمایند.

روش صید: ترال ، تور پایه چوبی و  قلاب دستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهی گواف رشته دار

 

 

 

نام فارسی:  گواف رشته دار

نام بومی :  گواف، پهلوا ، گواگ

نام انگلیسی :  Blochs gizzard-shad

نام علمی:  Nematolosa nasus

تیره:Clupeidae

 

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن: بدن مرتفع کشیده و شکم گرد و از دو پهلو فشرده سطح شکلی دارای یک تیغه تیز پوکلی و آخرین شعاع باله پشتی رشته ای است. بدن نقره ای فام با سایه مایل به زرد ،باله های پشتی و دمی مایل به زرد با حاشیه های سیاه رنگ ، پشت سبز-آبی یا خاکستری ، طرفین نقره ای و یک لکه تیره پشت سوراخ آبششی دارد.

باله ها: یک باله پشتی در وسط ناحیه پشت در مقابل باله های شکمی دارد. قاعده باله مخرجی طویلتر از باله پشتی است و باله های سینه ای در انتها نوک تیز  و  باله دمی آن دو  شاخه است.تمام باله ها از شعاعهای نرم تشکیل شده اند. باله پشتی ۱۵-۱۲شعاع نرم و باله مخرجی ۲۲-۱۹ شعاع دارد.

فلس: فلسها سیکلوئیدی،نازک و سست و فاقد خط جانبی است. لبه عقبی فلسها دندانه ای و در سری فلسها جلوی باله پشتی بر هم منطبق می شوند.

دندان: دهان انتهایی با فکهای غیر قابل ارتجاع به وسیله پیش فکیهایی کوتاه و فکیهای بلند محدود شده و فک پایین در امتداد لبه اش به سمت بیرون جلو می آید. دهان کوچک و فاقد دندان است.

طول: بیشینه درازای بدن در حدود 22cm و طول استانداد آن 15cm است.

سایر مشخصات:چشمها پلک سوم دارد.دهانه های آبششی وسیع ، خارهای آبششی باریک و دراز و متعدد ، پرده های آبششی از هم جدا و بدون قطعه رابط است.کیسه شنا به وسیله زوائد قدامی با معده و گوش داخلی و به وسیله زوائد خلفی با مخرج ارتباط پیدا می کند.زائده خلفی ممکن است به صورت زائده کوری در آید.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی : ماهیان پلاژیکی کوچکی هستند و معمولا در آبهای سطحی و ساحلی به صورت گله های بزرگ در حال مهاجرت یافت می شوند. این مهاجرتها فصلی و به تبعیت از درجه حرارت است.بعضی از انواع این ماهیها منحصرا در آب شیرین زندگی می کنند. این ماهی در آبهای کم عمق ساحلی فراوان است.

تغذیه: پلانکتونخوار و علفخوار هستند.

پراکنش:سراسر خلیج فارس و دریای عمان ، اقیانوس هند شمالی، مجمع الجزایر مالایا و  تمام دریاها گرمسیر ی ،نیمه گرمسیری معتدله دنیا

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار است و تخمهای آنها پلاژیکی است.

ارزش اقتصادی: از نظر تجارت در زنجیر غذایی اهمیت زیادی دارند زیرا علاوه بر انسان برای ماهیان درنده از قبیل تونها و همچنین برای پرندگان ماهیخوار غذای خوبی به شمار میآیند

صید: ترال و  تور پایه چوبی

 

ماهی گیش رشته ای هندی

 

 

نام فارسی:  گیش رشته ای هندی

نام بومی :  شنگ

نام انگلیسی :  lndian thread fish

نام علمی:  Alectis indicus

تیره:Carangidae

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن: بدن بلند و فشرده و لوزی شکل که با افزایش رشد کشیده تر می شود.  رنگ بدن اکثرا نقره ای در پشت با یک لکه های سبز مات است. جوانها دارای نوارهای عمودی تیره در طرفین بدن هستند. باله مخرجی زرد کمرنگ و باله دمی سبز مات و شعاعهای نرم بلند آن تیره رنگ است.

باله ها : شعاعهای باله پشتی قدامی و باله مخرجی خیلی بلند و مساوی با درازای بدن است.خارهای باله پشتی کوچک و تحلیل رفته ،  باله پشتی ۱+ 6 خار کوتاه و ۲۰-۱۸شعاع نرم دارد.باله شکمی یک خار و پنج شعاع نرم دارد.

فلس: سطح بدن ظاهرا لخت ولی دارای فلس است .فلسها واضع نبوده و در پوست فرو رفته و کوچک و  سیکلو ئیدی است.خط جانبی در جلو قوسی شکل و قسمت خلفی آن  بر جستگی به نام کیل دارد.

دندان:دهان متوسط و تا حدی قابل ارتجاع ، دندانها کرکی شکل و به صورت دسته های در فکها دیده می شوند.طول آرواره بالایی ۱-۸/۰  برابر ارتفاع زیر چشم است.

طول : بیشینه درازای بدن 150cm و طول استاندارد آن 41cm است.

سایر مشخصات: گودی پیش چشمی تقربیا مساوی با دو برابر قطر چشم است. نیمرخ پشتی سر تا حدی زاویه دار است.  بر روی اولین کمان آبششی ۱۱-۸ خار در نیمه بالایی و ۲۶ -۲۱ خار در نیمه پایینی دارد.دهانه های آبششی وسیع و پردهای آبششی جدا از هم و به قطعه رابط متصل نیستند.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی:اندازه بزرگ تا متوسط داشته و غالبا در آبهای ساحلی ،مصبها و سرانجام در آبهای دریایی دور از ساحل بسر می برند.

تغذیه : به طور عموم گوشتخوار بوده جزء ماهیان درنده محسوب می شوند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان  دریاهای گرمسیری و معتدله اقیانوس هند،مجمع الجزایر مالایا هاوائی

تولیدمثل:جزء ماهیان تخمگذار است .

ارزش اقتصادی: ارزش غذایی بالایی دارد.

روش صید: تور پایه چوبی،ترال  پرساین تراپس

 

 

ماهی مشکو لکه دار

 

 

 

نام فارسی:  مشکو لکه دار

نام بومی :  شوریده

نام انگلیسی :  Blotehed croaker

نام علمی:  Nibea maculata

تیره:Sciaenidae

 

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن :  بدن مستطیلی شکل ، ۵ نوار تیره و مورب به طور عرضی روی بدن این ماهی قرار گرفته است که از پشت تا پایین پهلوها امتداد دارند و یک لکه تیره روی ناحیه پشتی ساقه دمی قرار گرفته است.

باله ها:باله پشتی دوم  یک شعاع سخت و  ۲۶-۲۲ شعاع نرم  ، اولین باله پشتی 10خار و  باله مخرجی2  خار و 7 شعاع نرم و  باله شکمی یک خار و 5 شعاع نرم دارد.

فلس: فلسها دایره ای و در خط طولی بدن 15 فلس و خط جانبی 50 فلس ، بالای خط جانبی 8 فلس و پائین آن ۱۶-۱۵ فلس دارد.سر آن پوشیده از فلس است.

دندان : دارای پوزه ای مشخص ، دندان ها بزرگ و متمایز است. دهان زیرین بوده و دندان نیش ندارد.

طول : بیشینه درازای بدن 30 سانتی متر و طول استاندارد آن ۲۷  سانتی متر است.

سایر مشخصات : پرده های آبششی از هم جدا و بدون قطعه رابط است .

 

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی: در آبهای ساحلی و به طور عمده روی بسترهای گلی زیست می کند و غالبا به صورت گروهی نزدیک بستر دریا شنا می نمایند.

تغذیه : سخت پوستان کوچک و میگوها و سایر بی مهرگان آبزی

پراکنش: اطراف آبهای چابهار ، مناطق گرمسیری و معتدله دنیا

تولیدمثل: جزء گروه ماهیان تخمگذار است.

ارزش اقتصادی: به صورت تازه و گاهی اوقات شور و خشک مصرف می شود و گوشت آنها عالی است.

صید: ترال کف ، تور گوشگیر  ، تور گردان قایقی

 

 

 

 

ماهی ملوان ماهی

 

 

نام فارسی:  ملوان ماهی

نام بومی :  ملوان

نام انگلیسی :  Sergeant major

نام علمی:  Abudefduf vaigiensis

تیره:Pomacentridae

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن: رنگ بدن عموما سفید تا آبی کمرنگ و پشت متمایل به زرد است . دارای 5 نوار مشکی تیره در طرفین بدن به صورت عمودی است . رنگ سر و صورت خاکستری روشن تا خاکستری تیره است .

باله ها : باله پشتی 13 شعاع سخت و 12 تا 13شعاع نرم دارد. باله مخرجی 2 شعاع سخت ،11تا 13 شعاع نرم دارد .باله سینه ای 18 تا 19 شعاع نرم  و دم دو شاخه و چنگالی است .

فلس: تعداد فلسهای روی خط جانبی 20 تا 21 عدد  و نوع فلس شانه ای است.

دندان: دندانها ریز و بر روی فکها و دهان وجود دارد.

طول:طول استاندارد آن حداکثر ۲۰ سانتیمتر است .

سایر مشخصات: تعداد ردیفهای فلس از خط جانبی تا قاعده ششمین شعاع سخت باله پشتی 3 تا ۵/۳ ردیف است.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی: ماهیان قلمرو طلب و در لابه لای مرجانها و صخره های جزایر مرجانی تولید مثل و زندگی می نماید .ماهیان این خانواده به صورت دسته های کوچک و بزرگ در نزدیکی هم در لا به لای مرجانها و صخره های مرجانی زندگی می کنند .

تغذیه : غالبا زئوپلانکتونخوار می باشند اما از باقیمانده غذای ماهیان بزرگتر و نرمتنان نیز استفاده می نمایند.

پراکنش : بومی جزایر مرجانی خلیج فارس و دریای عمان و منطقه دریای سرخ و اقیانوس هند

تولید مثل : تفاوت قابل ملاحظه بین نر و ماده وجود ندارد. مهمترین روش برای تعیین جنسیت از طریق مشاهده برآمدگی منفذ تناسلی که Ovipositor نامیده می شود ، وجود دارد . این برجستگی در ماهی نر کوچکتر است. تخمریزی وابسته به فصل خاصی نیست و شامل انتخاب مکان تخمریزی ،جفتگیری و نگهداری و مراقبت از تخمها می باشند.

ارزش اقتصادی: جزء ماهیان تزیینی کم ارزش است.

روش صید: گرگور و غواصی به همراه استفاده از تور دستی (ساچوک)

 

 

منقار ماهی شکارچی

 

 

 

نام فارسی:  منقار ماهی شکارچی

نام بومی :  چینگو

نام انگلیسی :  Houndneedle fish

نام علمی:  Strongylura strongylura

تیره:Belonidae

 

 

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن : این ماهی دارای بدنی کشیده و در برشی عرضی گرد است.ساقه دمی بطور جزئی فشرده است و سرپوش آبششی فلس دار است.یک تیغه جانبی کوچک سیاه رنگ در هر طرف ساقه دمی وجود دارد. رنگ قسمت بالایی بدن سبز مایل به زرد ، پهلو ها نقره ای ،شکم سفید رنگ است و یک خط طولی باریک آبی در درازای پهلو ها وجود دارد که در نیمه حلقی بدن و دم کاملا مشخص است.در زیر آن یک نوار عریض نقر ه ای دیده می شود. باله دمی سبز مایل به زرد با یک خال گرد سیاه مایل به آبی در قاعده است. در جوانها یک لبه سیاه بلند در بخش عقبی باله پشتی دیده می شود.

باله ها: باله پشتی ۱۴شعاع نرم و  باله مخرجی۲ شعاع سخت و  ۱۴ شعاع نرم و باله شکمی یک خار و ۶ شعاع نرم دارد.باله های پشتی و شکمی در قسمت خلفی بدن و در مقابل هم جای دارند .هر دو باله ها شنا دارای شعاعهایی هستند که در جلو طویل تر می شوند و قاعده آنها دراز  است.باله های سینه ای سه گوش هستند و  باله های شکمی کوچک و باله دمی بریده و لبه دار است.

فلس: فلسها کوچک، نازک ،سیکلوئیدی و ریزند که قسمتی از استخوانهای سرپوش را می پوشانند. خط جانبی در قسمت پایینی پهلوها به موازات لبه شکمی بدن قرار دارد  و دارای 60 فلس است.

 

دندان : دهان بزرگ و آرواره های بالا و پا یین به شدت کشیده و دارای دندانهای تیز و فکها جلو آمده است.هر دو فک در این ماهی تبدیل به یک منقار دراز شده است و هر فک دارای یک سری از دندانهای سوزنی شکل است.

طول: بیشینه درازای بدن ۱۲۴cmو طول استاندارد آن ۲۹cm است.

سایر مشخصات: دهانه آبششی وسیع و پرده های آبششی به قطع رابط متصل هستند و خارهای آبششی غیر موجود است.

 

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی: محل اصلی زندگی این ماهی در آب شور است و در آبهای ساحلی و سطحی به سر می برند و وارد مصب رودخانه ها می شوند.شناگران سریعی  بوده و غالبا به بیرون آب می جهند.

تغذیه :گوشتخوار هستند و از ماهیها تغدیه می کنند.

پراکنش:سراسر خلیج فارس و دریای عمان ، اقیانوس هند ،مجمع الجزایر مالایا ،شمال استرالیا ،فیلیپین ،دریاهای گرمسیری تامعتدله تمام دنیا

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار هستند.

ارزش اقتصادی: گوشت آنها برای خوردن خوب است ولی ارزش چندانی ندارد.

 

روش صید: ترال و  تور پایه چوبی

 

 

 

ماهی هامور پنج نواری

 

 

 

 

نام فارسی:  هامور پنج نواری

نام بومی :  سومان

نام انگلیسی :  Thornyeek grouper

نام علمی:  Epinephelus diacanthus

تیره:Serranidae

 

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن:بدن مستطیلی شکل و کشیده  و با سر قوی و بزرگ ، رنگ بدن عموما زرد نخودی با 5 نوار تیره عمودی کم و بیش مشخص و بخش شکمی سر و بدن متمایل به قرمز است.

باله ها: قسمت خاردار باله پشتی تقریبا با قسمت نرم آن مداومت دارد.باله مخرجی ۳ خار  و باله های سینه ای مدور و موقیعت نسبتا پایینی دارد.  باله های شکمی موقعیت سینه ای داشته و یک خار و ۵ شعاع دارند و باله دمی آن گرد است..باله پشتی ۱۱ خار و ۱۷-۱۵ شعاع نرم دارد.

فلس: فلسهای شاخه ای و به بدن چسبیده و تا روی سر گسترش می یابند خط جانبی انحنای جزئی دارد و معمولا فلسها روی آن کمتر از فلسهای ردیفهای طولی واقع بر روی و  زیر آن است.روی خط جانبی  ۶۰-۵۳ فلس سوراخدار دارد.

دندان:دهان بزرگ ،انتهایی،مایل و اندکی قابل ارتجاع و در هر طرف آرواره پایین 2 ردیف دندان وجود دارد و دسته های دندانهای کرکی شکل در هر دو فک دیده می شوند.

طول: بیشینه درازی بدن52cm و طول استاندارد آن 42cm است.

سایر مشخصات: دهانه های آبششی وسیع و پرده های آبششی  از هم جدا و به قطعه رابط غیر متصل هستند.پیش سر پوش آبششی دارای لبه دندانه دار و سرپوش آبششی به ۳ خار منتهی می شوند.سوراخهای جلوی  بینی لوله ای شکل با یک زبانه بزرگ عقبی است.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی : اندازه کوچک تا متوسط داشته و در آبهای ساحلی کم عمق و غالبا در میان جزایر مرجانی سکونت دارند ، بعضی از گونه ها در آبهای شیرین زندگی می کنند،حرکات بطی بر روی بستر آبها داشته ولی غالبا بصورت گروهی در لایه های میانی آبهای دریا شنا می کنند.این ماهی گونه ای کفزی بوده و در آبهای نزدیک به ساحل زیست می نماید.

تغذیه: از  ماهیان گوشتخوار و درنده هستند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان،  دریاهای گرمسیری تا معتدله و نیمه قطبی دنیا

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار هستند.تخم ریزی در مناطق صخره ای و بستر های مرجانی صورت می گیرد.زمان تخم ریزی با توجه به تغییرات از اسفند تا خرداد ماه و اوج تخمریزی در اردیبهشت ماه صورت می گیرد.سن آن 3 تا 4 سال برآورد شده است.

 

سایر مشخصات: معمولا حالت دو جنسی یا هرمافرودیت دارند.

ارزش اقتصادی: از ماهیان خوراکی عالی محسوب می شود.

روش صید: ترال ،گوشگیر ،تور پایه چوبی ،قلاب

 

 

 

پرستو ماهی هندی

 

 

 

نام فارسی:  پرستو ماهی هندی

نام بومی :  پرستو

نام انگلیسی :  Indian pompano

نام علمی:  Trachinotus mookalee

تیره:Carangidae

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن: در افراد جوان بدن بیضی و فشرده و در بالغین بزرگ ،رنگ سر و بدن عموما نقره ای ،پشت خاکستری متمایل به سبز تا آبی ،شکم کمرنگ تر ،باله مخرجی زرد است و حاشیه جلویی لبه آن قهوه ای نیست.

باله ها: دارای دو باله پشتی مجزا بوده که باله پشتی اول شامل ۶ خار و  (خارهای جلویی غالبا در نمونه های بالغ بزرگ بطور کامل در پوست فرو می روند) و باله پشتی دوم با یک خار و ۲۰-۱۸ شعاع نرم امتداد یافته اند. باله مخرجی ۲ خار مجزا دارد که  با یک خار و ۱۸-۱۶ شعاع نرم امتداد یافته اند.باله مخرجی داسی شکل ، فاقد بالچه  و باله دمی دوشاخه است.

فلس: فلسها کوچک و گرد و نوع آن سیکلوئیدی است.

دندان: دهان تا حدی قابل ارتجاع ، پوزه کلفت و زبان دارای یک ردیف باریک از دندان است.

طول:بیشینه درازای بدن 77cm و طول استاندارد آن 57cm است.

سایر مشخصات:دهانه های آبششی وسیع و پرده های آبششی جدا از هم و به قطعه رابط متصل نیستند.

 

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی: اندازه متوسط تا بزرگ داشته و جزء ماهیان آب شور هستند و معمولا در آبهای ساحلی و مصبها و آبهای دریایی دور از ساحل بسر می برند.

تغذیه: به طور عموم گوشتخوار بوده و جزء ماهیان درنده محسوب می شوند.

پراکنش:سراسر خلیج فارس و دریا ی عمان ،آبهای گرمسیری و معتدله

تولیدمثل: جزء‌ماهیان تخمگذار است.

ارزش اقتصادی: ارزش غذایی بالایی دارند.

روش صید: ترال ،گیل نت،هند لاین

 

 

معرفی ماهی شهری Smalltooth emperor

معرفی ماهی شهری Smalltooth emperor

نام فارسی:  شهری 
نام بومی :  
نام انگلیسی :  Smalltooth emperor
نام علمی:  Lethrinus olivaceus
تیره: Lethrinidae

معرفی ماهی شهری Smalltooth emperor

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن: ارتفاع بدن کمتر از طول سر و چشم ها در زیر نیمرخ پشتی قرار دارند .سوراخ عقبی بینی به نوک پوزه نزدیکتر است تا به حاشیه سرپوش آبششی. رنگ بدن قهوه ای زیتونی است که در قسمت شکم کمرنگتر است دارای 2تا 3 خط متمایل به آبی بوده که چشمها تا نوک پوزه کشیده شده است .

باله ها : سطح داخلی باله سینه ای بدون فلس دراز و نوک دار است .باله پشتی دارای 10 شعاع سخت و 9 شعاع نرم ، باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 7 تا 8 شعاع نرم ، شعاعهای نرم باله پشتی و مخرجی قابل مخفی شدن در غلافهای پایه ای فلسها ،پایه شکمی دارای 1 شعاع سخت و 5 شعاع نرم و  باله دمی هلالی شکل است.

فلس: فلسها شانه ای ،روی سرپوش آبششی را نیز پوشانیده است ولی گونه ها و پیش سرپوش آبششی و ناحیه پیش چشمی بدون فلس هستند و بر روی خط جانبی 42-52 فلس دارد.

دندان : هر دو فک دارای دندانهای نیش جلویی هستند که در پشت آنها توده هایی از دندانهای سوزنی شکل و یک ردیف دندانهای آسیایی جانبی دیده می شود .لبها ضخیم و گوشتالو .دهان انتهایی،  پایین و اندکی قابل ارتجاع است.

طول: حداکثر اندازه تا 70mو طول استاندارد 45cm است.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی : در آبهای ساحلی در  مناطق سنگی صخره ای بصورت گله های کوچک زیست می کنند، شنا کندی دارند و به شکل گله های کوچک حرکت می کنند.

تغذیه: از سخت پوستان و صدف تغذیه می کنند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان .

تولید مثل: جزء گروه ماهیان تخمگذار است .

ارزش اقتصادی : بصورت تازه ،منجمد،شور و خشک و به مصرف غذایی می رسد .

روش صید : فلاب ،گرگور،تور گوشگیر و ترال کف

معرفی ماهی شهری Smalltooth emperor

 

 

معرفی ماهی کفال Mullets

خانواده کفال ماهی شکلانماهیانی طویل هستند که معمولا سر پهن و پوزهای کند دارند. بدن به شکل استوانه‌ای بوده و یا کمی از دو پهلو فشرده شده‌است.چشم‌ها تا حدی به وسیله بافت چربی پوشیده شده‌است و دارای دهانی کوچک ، انتهایی و کمی تحتانی می‌باشند.دندان‌ها در اینخانواده کوچک ، ضعیف و پنهان بوده و یا اینکه اصلا وجود ندارد. کفال ماهیان دارای دو باله پشتی جدا از هم هستند که شعا ع‌های سخت اولین باله پشتی آنها ۴ عدد می‌باشد.سطح پشتی بدن اینها به رنگ آبی یا سبز زیتونی و پهلوها و شکم نقره‌ای می‌باشد و غالبا ۹-۳ رگه طولی بر روی پشت ، پهلو وشکم انها دیده می‌شود.

شرایط فیزیکو شیمیایی

این ماهی‌ها تحمل بالایی نسبت به تغییرات شوری دارند و به عبارتی یوری هالین می‌باشند.بچه این ماهیان گاهی به آبهای شیرین رود خانه‌ها وارد شده و مدت کوتاهی را در آبهای شیرین زندگی می‌کنند. اما نسبت به تغییرات درجه حرارت حساس بوده و همچنین قادر به نحمل میزان اکسیژن کمتراز ۲ میلی گرم در لیتر نیستند.

زیستگاه

کفال ماهیان اندازه متوسط تا بزرگ دارند و در آبهای کرانه‌ای دریاها،خلیج‌ها و ابهای شیرین زندگی می‌کنند.

گونه‌های مهم

کفال ماهیان دارای ۱۰۰ گونه‌اند که از آنها می‌توان به گونه‌های زیر اشاره نمود:

ماهی کفال:Mugil cephalus Linnaeus

کفال طلایی: Liza auratus

کفال پشت سبز: Liza dussumieri

کفال پوزه باریک: Liza saliens

کفال راه راه : Mugil cephalus

کفال لکه ابی : Valamugilseheli

تغذیه

ماهی کفال صدف خوار می‌باشد و نیز از دتریت هاف کرم‌ها، حلزون‌ها، دو کفه‌ای‌ها، جلبک‌ها و مواد گیاهی و مواد پوسیده کف بستر تغذیه می‌کند . کفال ماهیان دارای یک سنگدان بسیار عضلانی و یک روده طویل بوده و جانوران و گیاهان را در سنگدان خود خرد می‌کنند.

تولید مثل

بیشتر گونه‌های کفال در دریا تخم ریزی می‌کنند اما گونه کفال سیاه به آب شیرین سازگاری پیدا کرده‌است . تخم ماهی کفال پلاژیک بوده و در آب شناور می‌باشد. تخم ریزی آنها در ماههای خرداد تا شهریور انجام می‌گیرد. تعداد تخم‌ها از ۱۰۰ تا ۷۰۰ هزار عدد متغیر است . دوره انکوباسیون تخم‌ها نیز ۲-۵روز به طول می‌انجامد.

نکاتی دیگر

كفال خاكستري ‏(Mugil cephalus)‏ متعلق به خانواده كفال ماهيان ‏(Mugilidae)‏ مي باشد. اين گونه توسط تورهاي پره وابزار صيد انتظاري در آبهاي ساحلي و خوريات استان هرمزگان صيد مي گردد

 

 

ماهی هامور نارنجی

 

 

نام فارسی:  هامور نارنجی 
نام بومی :  سومان
نام انگلیسی :  Grouper
نام علمی:  Cephalopholis hemistiktos
تیره

: Serranidae

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن:بدن دوکی شکل و کمی از پهلوها فشرده با سر قوی،رنگ بدن نارنجی تا قرمز و روی آن خالهای سفید کوچکی مشاهد می شود.

باله ها : قسمت خاردار  باله پشتی تقریبا با قسمت نرم آن مداومت دارد. باله مخرجی ۳ خار و ۹ شعاع نرم و باله دمی آن مدور گرد است. باله های سینه ای دارای ۱۸-۱۷ شعاع نرم که مدور و موقعیت نسبتا پایینی داشته و باله های شکمی موقعیت سینه ای دارند و دارای یک خار و ۵ شعاع هستند.باله پشتی ۱۱ خار و ۱۶-۱۴ شعاع نرم دارد.

فلس: فلسها کوچک ،شانه ای و به بدن چسبیده و تا روی سر گسترش می یابد.خط جانبی انحنای جزئی دارد و معمولا فلسهای روی آن کمتر از فلسهای ردیفهای طولی واقع بر زیر و روی آن است.تعداد فلس بر روی خط جانبی ۵۴-۴۶ عدد است.

دندان : دهان بزرگ ،انتهایی ،مایل و اندکی قابل ارتجاع و در هر طرف آرواره پایین 2 ردیف دندان وجود دارد و دسته های دندانهای کرکی شکل در هر دو فک دیده می شود.

طول: بیشینه درازای بدن 40cm و طول استاندارد آن در حدود  ۲0cm است.

سایر مشخصات: دهانه های آبششی وسیع ،پرده های آبششی از هم جدا و به قطعه رایط غیر متصل هستند.پیش سرپوش آبششی دارای لبه دندانه دار و سر پوش آبششی به 3 خار منتهی می شود.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی : اندازه کوچک تا متوسط داشته و در آبهای ساحلی کم عمق و غالبا در میان جزایر  مرجانی سکونت دارند.بعضی از گونه ها در آبهای شیرین زندگی می کنند و حرکات بطی بر روی بستر آبها داشته ولی غالبا به صورت گروهی در لابه های میانی آبهای دریا شنا می کنند .

تغذیه : از ماهیان گوشتخوار و درنده هستند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان ، دریای گرمسیری تا معتدله و نیمه قطبی دنیا

تولیدمثل : جزء ماهیان تخمگذار هستند و تخم ریزی آنها در مناطق صخره ای و بستر های مرجانی صورت می گیرد.زمان تخم ریزی با توجه به تغییرات از اسفند تا خرداد ماه و اوج تخمریزی در اردیبهشت ماه است .

سایر مشخصات: معمولا حالت دو جنسی یا هرما فرودیت دارند

ارزش اقتصادی: از ماهیان خوراکی عالی محسوب می شود.

روش صید: ترال ،گوشگیر ،تور پایه چوبی،قلاب

 

ماهی کفشک پرلکه

 

group-fishs

نام فارسی:  کفشک کوتاه باله پرلکه 
نام بومی :  
نام انگلیسی :  Largetooth flounder
نام علمی:  Pseudorhombus arsius
تیره: Paralichthyidae

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن:بدن در مقطع کاملا فشرده و چشمها هر دو در طرف چپ سر قرار دارند رنگ بدن در کل متغیر است ولی به طور غالب قهوه ای و سفید با لکه های روی چشمها می باشد.

باله ها: باله دمی از باله پشتی و باله مخرجی مجزا ، باله پشتی دارای 72 تا 78 شعاع نرم و باله مخرجی دارای ۵۴ تا 60 شعاع نرم می باشند باله دمی مدور و باله پشتی طویل است.

فلس: تعداد فلس بر روی خط جانبی 67 تا 80 عدد است. خط جانبی در طرف چشمها و در بالای باله های سینه ای دارای قوس است و در ناحیه سر نسبتا دو شاخه می باشد.

دندان : دهان کوچک و غیر متقارن است.آرواره پایینی مجهز به 6 تا 13 دندان نیش بزرگ می باشد.

طول:حداکثر طول بدن 40cmو با اندازه متوسط کمتر از ۲۵cm است.

سایر مشخصات: استخوان پیش سرپوش آبششی آزاد و توسط پوست پوشیده نشده است.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی:این ماهیان تمایل به زندگی در بستر را دارند و معمولا در بسترهای گلی یا شنی منطقه فلات قاره زیست نموده و حفاری می کنند و همچنین قادر هستند به سرعت رنگشان را تغییر دهند.

تغذیه: تغذیه از  بی مهرگان کفزی صورت می گیرد.

پراکنش : خلیج فارس،سرتاسر اقیانوس هند و آرام غربی

تولید مثل: جزءگروه ماهیان تخمگذار است.

 

ارزش اقتصادی: به صورت تازه و منجمد مورد استفاده قرار می گیرند و از نظر زیستی نیز دارای اهمیت است.

روش صید: ترال کف

 

 

ماهی شوریده

 

group-fishs

ماهی شوریده:شورید ازنوع ماهیان  است که خوراکی خوبی محسوب می گردد وزن آن بین نیم تادوکیلوگرم است وطول آن حدود 25-50سانتی متراست دارای تیغزیادی می باشد که پوست سروپشت ماهی سیاه بدنه ی خاکستر ی وزیرشکم آن سفیدرنگ است  .

 

ماهی سنگسر

group-fishs

 

ماهی سنگسر :ازتیره سنگسر ماهیان است وزن تقریبی ان نیم تا پنج کیلو گرم و طول ان 25-75سانتی متر است ر نگ ان در ناحیه پشت به رنگ طلای برنزی با سایه مایل به سبز پهلو هاوشکم نقرهای رنگ خالهای نا مشخص در پشت چشم وبا باله پشتی با لبه تیره.

 

 

گیش ماهی

group-fishs

نام فارسی:  گیش ماهی 
نام بومی :  گیش
نام انگلیسی :  Yellowspotted king fish
نام علمی:  Carangoides fulvoguttatus
تیره: Carangidae

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن: بدن آن دوکی شکل ،رنگ بدن در پشت سبز آبی و در زیر نقره ای است.

باله ها : باله پشتی ۷+۱ خار و ۳۰-۲۵ شعاع نرم ، باله مخرجی ۲+۱ خار و ۲۶-۲۱ شعاع نرم دارد. باله پشتی فاقد بالچه ،باله سینه ای داسی شکل و باله شکمی در موقعیت باله سینه ای قرار گرفته است .

فلس: فلسها کوچک و سیکلو ئیدی و بر روی خط جانبی ۲۷-۱۸ فلس دارد. خط جانبی آن منحنی شکل است.

دندان: دهان کلفت و بزرگ و تاحدی قابل ارتجاع است.

طول:طول استاندارد آن 100cm و وزن گونه های بزرگ آن به 18kgمی رسد.

 

سایر مشخصات: دارای کیل بر روی ساقه دمی است . دهانه های آبششی وسیع و پرده های آبششی جدا از هم و به قطعه رابط متصل نیستند.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی : اندازه متوسط تا بزرگی داشته  و جزء ماهیان ساحلی و گاهی اوقات در آبهای دریایی دور از ساحل بسر می برند.

تغذیه : جزء ماهیان درنده و گوشتخوار محسوب می شوند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان ، آبهای گرمسیری و معتدله ، شمال دوربان

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار است.

ارزش اقتصادی: ارزش غذایی بالایی دارند.

روش صید: ترال ،هند لاین ،گیل نت ، پرساین

 

 

 

ماهی شیر

group-fishs

ماهی شیر:از تیره تن ماهیان است این ماهی به طور متوسط بین50-150 سانتی متر طول و حدود 3تا 9 کیلو گرم است پشت این ماهی ابی یا سبزرنگ وطرفین ان نقره ای است

 

 

 

میش ماهی

group-fishs

میش ماهی:این ماهی بزرگترین ماهی خوراکی خلیج فارس است وزن این ماهی حدود 4-60 کیلو گرم وطول ان 40-150 سانتی متر می باشد د ارای پوست نقره ای خاکستری و سر بزرگ می باشد تجمع این ماهی در مناطق قشم دیر و خارک می باشد.

 

 

ماهی سارم

group-fishs

نام فارسی:  سارم 
نام بومی :  زرده ، بوزر
نام انگلیسی :  Needlescaled gaeenfish
نام علمی:  Scomberoide tol
تیره: Carangidae

 

 

مشخصات موفولوژی

فرم و رنگ بدن: بدن دوکی شکل و بیضوی ، رنگ بدن نقره ای

باله ها: اولین باله پشتی ۷ خار کوتاه و دومین باله پشتی یک خار و ۲۰-۱۹ شعاع نرم که دارای ۱۰-۸ دنبالچه است و  باله مخرجی ۲خار و به دنبال آن دومین باله مخرجی و یک خار و۲۰-۱۸ شعاع نرم که دارای ۱۰-۸ دنبالچه است.

فلس: فلسها کوچک و سوزنی شکل است.

دندان: آرواره پایین از آرواره بالایی مقداری جلوتر آمده و در آرواره پایینی 2 ردیف دندان با شیار میانی وجود دارد.

طول: طول چنگالی آن در حدود 150cmاست.

سایر مشخصات: باله پشتی یک لکه سیاه دارد و  بدن آن دارای لکه های سربی شکل به تعداد ۷-۶  لکه در قسمت بالای بدن است.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی : اندازه آنها متوسط بوده و جزء ماهیان آب شور محسوب می شوند و در آبهای دریایی دور از ساحل بسر می برند.

تغذیه : جزء ماهیان گوشتخوار و درنده محسوب می شوند و از میگوها و  موجودات ریز آبی تغذیه می کنند.

پراکنش: سراسر  خلیج فارس و دریای عمان ، آبهای گرم اقیانوس هند ،مجمع الجزایر مالایا

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار است.

 

ارزش اقتصادی : ارزش غذایی بالایی دارد .

روش صید: هند لاین ،گیل نت

 

 

ماهی گیش پهن

group-fishs

نام فارسی:  گیش پهن 
نام بومی :  
نام انگلیسی :  Imposter trevally
نام علمی:  Carangoides talamparoides
تیره: Carangidae

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن : بدن شدیدا فشرده و تقریبا بیضی شکل ، رنگ بدن در زمان حیات عموما نقره ای در قسمت پشت خاکستری مایل به آبی و در بخش شکمی سفید نقره ای است .یک لکه سیاه کوچک روی حاشیه بالایی سرپوش آبششی دارد .زبان سفید تا خاکستری کمرنگ است.

باله ها: باله سینه ای در انتها نوک دار و یا داسی شکل ، باله های شکمی موقعیت باله سینه ای داشته و  یک خار و 5 شعاع نرم دارد.

فلس : ناحیه شکمی سینه به طور مشخص تا پشت باله های شکمی و اغلب تا ابتدای دومین باله مخرجی لخت (بدون فلس) است و از سطح جانبی ناحیه لخت سینه تا قاعده باله سینه ای بطور مورب ادامه می یابد و بخش کوچکی را در بالا و جلوی قاعده باله سینه ای نیز شامل می شود. فلسها کوچک ، سیکلوئیدی و غالبا غیر مشخص است. خط جانبی در جلو قوسی شکل و قسمت خلفی خط جانبی دارای برجستگیهایی به نام کیل است.

دندان : دهان تا حدی قابل ارتجاع ، دندانها کرکی شکل و بصورت دسته ها در فکها دیده می شوند که غالبا واضح نیستند.

طول: بیشینه درازای بدن ۲۸cm  و طول استاندارد آن 18.5cm است.

سایر مشخصات: خارهای آبششی ۹-۶ خار  روی بخش بالایی ۲۲-۱۹ خار روی بخش پایینی و جمعا ۳۱-۲۷ خار  روی اولین کمان آبششی دارد.دهانه های آبششی وسیع  و پرده های آبششی جدا از هم و به قطعه رابط متصل نیستند.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی : اندازه آن متوسط  و  در آبهای ساحلی ،مصبها و  آبهای دریایی دور از ساحل بسر می برند. زندگی آنها انفرادی و یا دسته جمعی است.

تغذیه : به طور عموم گوشتخوار بوده و جز ماهیان درنده محسوب می شوند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان و دریاهای گرمسیری و معتدله دنیا

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار است .

ارزش اقتصادی: ارزش غذایی بالایی دارد.

روش صید: ترال ،پرساین ، تراپس

 

 

ماهی قباد

group-fishs

ماهی قباد:این ماهی با سرعت زیاد در اب حرکت می کند.وزن این ماهی 1-2کیلو گرم است وطول ان25-50سانتی متر است دارای گوشت قهوه ای روشن  لذ یذ  است

اموزش ماهيگيري با تور

اموزش ماهيگيري با قلاب

ماهيگيري در زمستان

قلاب ماهيگيري

ريخت شناسي ماهي

ماهي سونگ

ماهي زردپر

اردك ماهي

سفيد رودخانه اي

ماهي امور

ماهي ساردين

گربه ماهي

ماهي سوف

ماهي فيتوفاك

ماهي قزل الا

شير ماهي

ماهي كپور

طعمه هاي طبيعي

طعمه هاي مصنوعي

ريسه ماهيگيري در دريا

ريسه ماهيگيري قزل الا

ريسه ماهيگيري كپور

ماهيگيري ايلام

ماهيگيري قزوين

ماهيگيري لرستان

اذربايجان شرقي

ماهيگيري اصفهان

ماهيگيري شيراز

ماهيگيري كردستان

ماهيگيري تهران

ماهيگيري خوزستان

ماهي کريدوراس

مطالب مرتبط با اكواريوم

ماهي تگزاس

ماهي کريدوراس

ماهي بارب

انواع بيماري ماهي ها

ماهي فلاور

ماهي بارب

پروانه ماهي

ايمني در ماهيگيري

ماهي اروانا

پروانه ماهي

ارچر (اب پاش)

ركوردهاي ماهيگيري

ماهي اسكار

ارچر (اب پاش)

ماهي سورم

ماهيگيري ورزشي

ماهی پاکو

ماهي سورم

ماهي گوپي

اشپزي با ماهي

ماهي نئون تترا

ماهي گوپي

ماهي مولي

اهنگ و موسيقي

ماهي بادكنكي

ماهي مولي

ماهي گلدفيش

خاطرات ماهيگيري

ماهي تبرزيني

ماهي گلدفيش

ماهي قرمز

اخبار و متفرقه

ماهي سنگسر

ماهي قرمز

ماهي كت فيش

اوزون برون

ماهي حلوا

ماهي كت فيش

صبور ماهي

ماهي كولمه

ماهي شوريده

ماهي لوچ

ماهي كيلكا

كوسه ماهي

ماهي راشگو

دم شمشيري

پرنده ماهي

نهنگ ها

ماهي قباد

ماهي بوفالو

گيش ماهي

اسب ماهي

ماهي زهروك

پرورش ماهي

ماهي تن

مار ماهي

ماهي باراكودا

پرورش ميگو

ماهي روستر

عروس ماهي

نيزه ماهي

ماهي شهري

ماهي سرخو

سرب ماهيگيري

ماهي هامور

ماهي كفال

كفشك ماهي

شناور ماهيگيري

نخ و سيم ماهيگيري

تور قلاب

پايه چوب ماهيگيري

قايق ماهيگيري

چوب ماهيگيري

جليقه ماهيگيري

جي پي اس

عينك ماهيگيري

صندلي ماهيگيري

هرزگرد ماهيگيري

چكمه ماهيگيري

چادر ماهيگيري

قلاب ماهيگيري

چرخهاي ماهيگيري

 

 

 

 

ماهی سرخو

 

group-fishs

نام فارسی:  سرخو 
نام بومی :  آگال
نام انگلیسی :  Blacrskspot snapper
نام علمی:  Lutjanus ehrenbergi
تیره: Lutjanidae

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن:بدن مستطیلی شکل ،رنگ آن در ناحیه پشت قهوه ای مایل به قرمز تیره بوده که در زیر خط جانبی روشنتر شده و بطرف شکم زرد مایل به قرمز کم رنگ می شود.بر روی خط جانبی پهلویی و در موازات باله پشتی نرم یک خال تیره رنگ غیر واضع دیده می شود رنگ سر زرد مایل به قرمز روشن ،باله های فرد زرد مایل به قرمز و باله های زوج به رنگ زرد روشن است. این ماهی دارای 5-4 خط طولی طلائی است و در شکل نسبتا پهن شده است.

باله ها: باله های شنا با اندازه متوسط ، باله پشتی۱۰ خار ۱۴ شعاع نرم ،باله مخرجی ۳ خار و 9 شعاع نرم دارد بطوریکه خار دوم و سوم با هم مساوی است. باله سینه ای ۱۵ شعاع نرم و باله شکمی  یک خار و ۵ شعاع نرم دارد و مقطع باله دمی تقریبا چهار گوش است.

فلس: پوشش بدن غیر از ناحیه جلویی سر پوشیده از فلس است. فلسها کوچک تا متوسط و کتنوئیدی است و خط جانبی موازی محور پشتی می باشد.در خط جانبی پیش از ۵۰ فلس ، در طول خط عرضی ۶ فلس ، در بالای خط جانبی یک فلس روی خط و ۱۴ فلس زیر آن وجود دارد.ردیفها فلسها موازی با خط جانبی و  از عقب چشم ظاهر می شوند و ناحیه گیجگاه لخت و عاری از فلس است و بر روی سرپوش آبششی ۶-۵ ردیف فلس وجود دارد.

دندان : دهان حالت کشویی و دارای چندین دندان نیش بزرگ و سر آن مثلثی شکل است و فاقد دندان آسیا است.

طول: بیشینه درازای آن ۳۵cm و طول استاندارد آن ۱۲cmاست.

سایر مشخصات: قطر چشم ۵ بار در طول سر و ماگزیل به زیر لبه قدامی مردمک چشم می رسد .دهانه های آبششی وسیع و پرده های آبششی از هم جدا بوده و به قطعه رابط اتصال ندارد.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی: اغلب ماهیان کفزی بوده و معمولا در مناطق دریایی زندگی می کنند. بیشتر حرکت دسته جمعی داشته و در مناطق کم عمق صخره ای بسر می برند.

تغذیه : بطور عموم گوشتخوار است و از ماهیان کوچک و سخت پوستان در هنگام شب استفاده می کنند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان ، دریاهای گرمسیری و معتدله ،سواحل شرقی آفریقا ،دریای سرخ به سمت شرق تا مجمع الجزایر مالایا و جزایر سولومون

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار است و تخم آنها پلاژیک بوده و حاوی یک قطره چربی است که به آن حالت شناوری می دهد .تخم ریزی این ماهیان از فروردین ماه تا تیر ماه است که در تیر ماه به نقطه اوج می رسد.

ارزش اقتصادی: بخش مهمی از صیدصنعتی دریای عمان را تشکیل می دهند.

روش صید: هندلاین ،تراپس ،گیل نت ،قلابهای دستی ،تله ها و تورهای گوشگیر ، ترال کفی

 

 

ماهی حلوا سیاه

group-fishs

نام فارسی:  حلوا سیاه 
نام بومی :  حلوا سیاه
نام انگلیسی :  Black pomfret
نام علمی:  Parastromateus niger
تیره: Carangidae

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن :بدن عمیق و فشرده  ، نیمرخ پشتی و شکمی بشدت و بطور مساوی محدب است. رنگ بدن خاکستری نقره ای تا قهوه ای متمایل به آبی است .قسمت پایین سر و بدن روشنتر ، باله ها  لبه های سیاه یا خاکستری دارند و خطوط تیره عمودی در طرفین بدن وجود دارد و در ماهیان جوانتر باله های شکمی زیر گلویی سیاه رنگ و خطوط تیره عمودی در طرفین بدن قرار گرفته است .

باله ها:باله پشتی ۵-۴ خار کوتاه که در بالغین در پوست فرو رفته و  نامشخص است. سپس با یک خار و ۴۴-۴۱  شعاع نرم ادامه می یابد. نمونه های بزرگتر از 10cm  فاقد باله های شکمی هستند.باله های پشتی و مخرجی در جلو زیاد بالا آمده و در عقب خیلی پست و دارای حاشیه مقعر هستند. باله سینه ای  22  شعاع نرم و باله مخرجی ۳۹ شعاع نرم دارد.

فلس: بخش مستقیم خط جانبی ۱۹-۸ فلس ضعیف دارد که روی ساقه دمی تشکیل یک تیغه به نام کیل می دهد.

دندان : فک پایینی بلندتر است.

طول : بیشینه درازای بدن 55cm  وطول استاندارد آن 25cm است.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی :اندازه متوسط داشته و در آبهای عمیق ساحلی سکونت دارند.شنای کندی داشته و معمولا بصورت گروه هایی در نزدیک بستر دریا دیده می شوندو گاهی اوقات تا لایه های نزدیک سطح آب بالا می آیند.این ماهی اغلب در گله های بزرگ و در اعماق۴۰-۱۵ متری یافت می شوند .

تغذیه : بی مهرگان جانوری و سخت پوستان ریز

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان، دریاهای گرمسیری و نیمه گرمسیری و معتدله دنیا ، اقیانوسهای هند و آرام ، مجمع الجزایر مالایا ،چین

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار است.تخمریزی آنها اصولا از خرداد ماه تا مهرماه است و در تیر ماه به اوج خود می رسد (درجه حرارت آب به هنگام تخمریزی ۳۳درجه سانتی گراد است).

سایر مشخصات: شکل ظاهری آن شبیه حلوا سفید است.

ارزش اقتصادی: گوشت آنها لذیذ و ارزش غذایی بالایی دارد .

روش صید: ترال،پرساین،تور پایه چوبی

 

 

ماهی راشگو

group-fishs

ماهی راشگو:ماهی راشگو به طول25-62.5سانتی مترووزن نیم تا3.5دارای سرکوچک ودهان نسبتاًبزرگی است که تا نزدیکی چشم کشیده شده است.رنگ ان در پشت خاکستری در پهلو کدرود ر شکم سفید است.فراوانی این نوع ماهی در ماهای دی وبهمن در اطراف بوشهر دیروکنگان میباشد.

 

عروس ماهی

group-fishs

نام فارسی:  عروس ماهی  
نام بومی :  عروس
نام انگلیسی :  Barred sicklefish
نام علمی:  Drepane longimana
تیره: Drepanidae

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن: بدن فشرده ،لوزی شکل و خیلی بلند  ، رنگ بدن یک دست نقره ای با انعکاس زرد و ارغوانی و دارای 4 تا 9 نوار عمودی در طرفین ناحیه پشتی که بعضی تا خط میانی طرفین بدن می رسند و بقیه در خط جانبی متوقف می شوند.

باله ها:باله پشتی دارای 8 شعاع سخت و 19 تا 20 شعاع نرم ،باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 17 تا 19 شعاع ،باله سینه ای بلند و نوک تیز بوده و دارای 16 تا 18 شعاع نرم  ، باله شکمی موقعیت سینه ای داشته و دارای 1 خار و 5 شعاع می باشد .

فلس : فلس دایره ای بوده و خط جانبی منفی شکل است.

دندان : دهان قابل ارتجاع ،کوچک ،انتهایی ، به نحوی که به صورت لوله ای متمایل به سمت پایین در می آید ،فکهای فوقانی به طور اعظم در زیر پیش چشمی مخفی شده و از لبه دهان تجاوز می کند.دندانهای باریک و نوک تیز شبیه بروس به صورت گروهی در فکها دیده می شود.

طول: حداکثر طول بدن به 40cmو به طور متوسط 25cm است.

سایر مشخصات : دهانه های آبششی وسیع و پردهای آبششی جدا از هم و بدون قطعه رابط و پیش سرپوش آبششی در قسمت تحتانی به طور ظریف دندانه دار و سرپوش آبششی دارای 1 خار نوک کند است.قسمتی از سرپوش آبششی از فلس پوشیده شده ولی گونه ها لخت است.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی : در مناطق ساحلی و صخره ای مرجانی و سنگی زیست می کنند و اغلب وارد مصب نیز می شوند و معمولا˝ حرکات کندی داشته و به صورت گروهی دیده می شوند.

تغذیه : تغذیه از بی مهره گان دریایی (خرچنگهای کوچک ،میگو و کرمهای دریایی)است.

پراکنش : سراسر خلیج فارس و دریای عمان.  دریاهای گرمسیری تا معتدله تمام دنیا

تولید مثل : جزء ماهیان تخمگذار است.

ارزش اقتصادی : به صورت تازه یا منجمد مورد مصرف قرار می گیرند و گوشت لذیذ دارند.

روش صید : ترال کف ،تور ثابت عمقی ،گرگور

 

 

ماهی صبور

group-fishs

ماهی صبور

ماهی صبور نوعی ماهی از راسته شگ‌ماهی‌شکلان (Clupeiformes) و خانواده شگ‌ماهیان (Clupeidae) و سرده صبوران (Tenualosa) است.

صبور از دریا به رودخانه برای تخم ریزی مهاجرت می‌کند و برای محافظت ازخود به صورت آرایش ماهی بزرگ قرار می‌گیرد. ماهی صبور تنها گونه آنادرموسدر بین ماهیان جنوب ایران است.

مشخصات

در ماهی صبور قاعده باله مخرجی بزرگتر از قاعده باله پشتی است. این ماهی دارای کیل شکمی فلس‌دار است و کیسه شنای آن از جلو با معده و از پشت با مخرج ارتباط دارد.

ماهی صبور ۲ سوپر آرواره بالایی دارد و پشت سر پوش آب ششی آنها یک لکه سیاه وجود دارد که به دنبال آن لکه‌های کوچکتری قرار گرفته‌است.

نام علمي صبور منطقه جنوب غرب ايران‪ Tenualosa Ilishaاست و احتمالا نژاد صبور آبهاي عراق نيز دو نوع دريايي و رودخانه‌اي است. مردم بصره از طريق مزه و قيمت بالاي صبور شط العرب نسبت به دريا اين موضوع را به خوبي دريافته‌اند.

سن بيشتر ماهيان صبور رودخانه بهمنشير ايران، چهار تا پنج ساله گزارش شده است

اين ماهي در آبهاي خليج فارس محدوده خوزستان و نيز در رودخانه‌هاي دز، بهمنشير و زهره مشاهده شده است.

نسل ماهي پرآوازه صبور با خطر انقراض روبه‌رو است

 

بزرگترين و كاملترين مرجع ماهي شناسي

معرفی ماهی کفال Mullets

ماهی کفال

خانواده کفال ماهی شکلانماهیانی طویل هستند که معمولا سر پهن و پوزهای کند دارند. بدن به شکل استوانه‌ای بوده و یا کمی از دو پهلو فشرده شده‌است.چشم‌ها تا حدی به وسیله بافت چربی پوشیده شده‌است و دارای دهانی کوچک ، انتهایی و کمی تحتانی می‌باشند.دندان‌ها در این خانواده کوچک ، ضعیف و پنهان بوده و یا اینکه اصلا وجود ندارد. کفال ماهیان دارای دو باله پشتی جدا از هم هستند که شعا ع‌های سخت اولین باله پشتی آنها ۴ عدد می‌باشد.سطح پشتی بدن اینها به رنگ آبی یا سبز زیتونی و پهلوها و شکم نقره‌ای می‌باشد و غالبا ۹-۳ رگه طولی بر روی پشت ، پهلو و شکم انها دیده می‌شود.

شرایط فیزیکو شیمیایی

این ماهی‌ها تحمل بالایی نسبت به تغییرات شوری دارند و به عبارتی یوری هالین می‌باشند.بچه این ماهیان گاهی به آبهای شیرین رود خانه‌ها وارد شده و مدت کوتاهی را در آبهای شیرین زندگی می‌کنند. اما نسبت به تغییرات درجه حرارت حساس بوده و همچنین قادر به نحمل میزان اکسیژن کمتراز ۲ میلی گرم در لیتر نیستند.

 

زیستگاه

کفال ماهیان اندازه متوسط تا بزرگ دارند و در آبهای کرانه‌ای دریاها،خلیج‌ها و ابهای شیرین زندگی می‌کنند.

گونه‌های مهم

کفال ماهیان دارای ۱۰۰ گونه‌اند که از آنها می‌توان به گونه‌های زیر اشاره نمود:

ماهی کفال:Mugil cephalus Linnaeus

کفال طلایی: Liza auratus

کفال پشت سبز: Liza dussumieri

کفال پوزه باریک: Liza saliens

کفال راه راه : Mugil cephalus

کفال لکه ابی : Valamugilseheli

 

تغذیه

ماهی کفال صدف خوار می‌باشد و نیز از دتریت هاف کرم‌ها، حلزون‌ها، دو کفه‌ای‌ها، جلبک‌ها و مواد گیاهی و مواد پوسیده کف بستر تغذیه می‌کند . کفال ماهیان دارای یک سنگدان بسیار عضلانی و یک روده طویل بوده و جانوران و گیاهان را در سنگدان خود خرد می‌کنند.

 

تولید مثل

بیشتر گونه‌های کفال در دریا تخم ریزی می‌کنند اما گونه کفال سیاه به آب شیرین سازگاری پیدا کرده‌است . تخم ماهی کفال پلاژیک بوده و در آب شناور می‌باشد. تخم ریزی آنها در ماههای خرداد تا شهریور انجام می‌گیرد. تعداد تخم‌ها از ۱۰۰ تا ۷۰۰ هزار عدد متغیر است . دوره انکوباسیون تخم‌ها نیز ۲-۵روز به طول می‌انجامد.

نکاتی دیگر

كفال خاكستري ‏(Mugil cephalus)‏ متعلق به خانواده كفال ماهيان ‏(Mugilidae)‏ مي باشد. اين گونه توسط تورهاي پره وابزار صيد انتظاري در آبهاي ساحلي و خوريات استان هرمزگان صيد مي گردد.

ماهی سفید

ماهی سفید (از خانواده کپورماهیان) یکی از انواع ماهی‌های شمال ایران است که در دریای خزر و رودخانه‌های استان‌های گیلان و مازندران یافت می‌شود. این نوع ماهی از مرغوب ترین انواع ماهی شمال به حساب می‌آید. گرچه مزهٔ گوشت آن بسیار محبوب است صرف آن خالی از دشواری نیست چرا که استخوان‌های بسیار ریزی در گوشت است (به این استخوان‌های زیردر اصطلاح سیخ می‌گویند). ماهی سفید از اواخر بهار تا اوایل پاییز تخم‌ریزی می‌کند.

روش اول که با تماسی بایک ماهیگیر داشتم که یکی از دوستان من در شیراز می باشد با مصاحبه با ایشان این مقاله کوتاره رو می نویسم زیرا این دوست من تجربه های زیادی در این زمینه دارد

ریسه :ریسه این نوع ماهی ریسه ساده کپور می باشد که با استفاده از دوقلاب ماهیگیری می باشده

طعمه ها : محلی ها برای صید این نوع ماهی بیشتر از خمیر استفاده می کنند. کرم هم کاربرد دارد در گرفتن ماهی سفید. دوست عزیزما از دل مرغ (جیگر) برای گرفتن این نوع ماهی استفاده کرده بود وماهی های سفید خوبی هم گرفته بود

زمان صید :محلی های منطقه در یای خزر بیشتر شب به صید این ماهی می روند ولی در روزهم میشه این ماهی رو گرفت

روش دوم

روش دوم روشی به نظر من غیره ورزشی می باشد. در این روش از ریسه ای با تعداد مثلا ۳ یا ۴ قلاب سه شاخه استفاده می شود ونیازی به طعمه نیست این ریسه را در مسیر حرکت ماهی در بین سنگ ها می گزارند هنگام حرکت ماهی با کشیدن این ریسه و با گیر کردن این قلاب ها به بدن مکاهی ماهی را صید می می کند

 

.

معرفی امپراتور دریا ها ماهی مارلین (نیزه ماهی (marlin)

 

 

ماهی مارلین یا نیزه ماهی ساکن آبهای گرمسیری اقیانوس اطلس می باشد ودر سراسر اقیانوس های دنیا زندگی می کند در سال ۱۳۵۶ نیزه ماهی صید شد توسط یک زیست شناس عمر این نیزه ماهی ۳۲ سال تخمیم زده شده که با برسی های بیشتر معلوم شد که این ماهی تا سن ۵۰ سالگی قادر به زندگی می باشد وزن این ماهی : نر ها می توانند تاوزن ۱۵۰ کیلو وماده ها تا وزن ۴۵۰ کیلو برسند

این ماهی را می توان توسط طعمه مصنوعی وطبیعی به صورت ترولینگ صید کرد

این ماهی در دارای سه گونه متفاوت می باشد

۱ـ نیزه ماهی آبی

۲ـ نیزه ماهی سیاه

۳ـ نیزه ماهی بادبان باله

گرفتن این ماهی کمی مشکل می باشد زیرا این ماهی تنها ماهی می باشد که به قایق وماهیگیر حمله می کند این ماهی وقتی به دام بیوفتد با پرش های بلند به بیرون از آب می پرد و باعث پاره شدن نخ می شود برای جنگندگی بااین ماهی باید از امکانات ایمنی استفاده کرد

blue marlinنیزه ماهی آبی

black marlin  نیزه ماهی سیاه

 

 

ماهی کتو

 

نام فارسی:  کتو

نام بومی :

نام انگلیسی :  Tropedo scad

نام علمی:  Megalaspis cordyla

تیره:Carangidae

 

 

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن : شکل نسبتا باریک ،رنگ بدن در ناحیه پشت مایل به سبز و در ناحیه شکم و پهلوها نقره ای مایل به زرد است و  یک خال سیاه در قسمت بالایی و خلفی سر پوش آبششی دارد. باله ها زرد رنگ ، اولین باله پشتی با یک لبه سیاه و  باله های سینه ای تیره تر از نیمه تحتانی است.

باله ها : باله پشتی نرم و باله مخرجی با درازای متساوی و چندین بالچه در پشت آنها دیده می شود .خارهایی در  باله  پشتی و مخرجی وجود دارد.باله سینه ای دراز و داسی شکل ،اولین باله پشتی 8-6 خار و دومین باله پشتی  یک خار و  11 -9 شعاع نرم و 10-8 بالچه دارد و باله مخرجی 2 خار آزاد ،یک خار و 9-8 شعاع نرم و  10 -8  بالچه دارد.باله دمی به شدت فشرده  و  یک تیغه پولکی مشخص دارد.باله های شکمی موقعیت سینه ای داشته و  یک خار و 5 شعاع نرم دارد.

فلس:خط جانبی در جلو خمیده و قسمت مستقیم خلفی آن تقریبا  56 فلس دندانه دار دارد که در تمام طول، یک تیغه جانبی دمی را تشکیل می دهد.بخش مستقیم خط جانبی ۵۹-۵۱  پولک بسیار بزرگ دارد.فلسها کوچک سیکلوئیدی و غالبا غیر مشخص است. خط جانبی معمولا در جلو قوسی شکل و قسمت خلفی خط جانبی برجستگیهای به نام اسکوتز (Scutes)  دارد که اندامی را به نام کیل (Keel) تشکیل می دهند

دندان:دندانهای کوچک در یک ردیف منفرد در فکین وجود دارد.دهان به اندازه متوسط انتهایی و تا حدی قابل ارتجاع ، فکیها با استخوانهای اضافی که در خارج از لبه های دهان قرار دارد .دندانها کرکی شکل و به صورت دسته ها در فکها دیده می شود.

طول : بیشینه درازای بدن 80 سانتیمتر و طول استاندارد آن 33 سانتیمتر است.

سایر مشخصات:پیش سر پوش آبششی کامل ،دهانه آبششی وسیع و پرده های آبششی جدا از هم و به قطعه رابط متصل نیستند.

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی : اندازه کوچک و متوسط تا بزرگ داشته و در آبهای ساحلی ،مصبها و حتی رودخانه ها و  آبهای دریایی دور از ساحل بسر می برند.زندگی  آنها غالبا دسته جمعی است .

تغذیه: به طور عموم گوشتخوار بوده و جزء ماهیان درنده محسوب می شوند.

پراکنش:سراسر خلیج فارس و دریای عمان ، دریاهای گرمسیری و معتدله دنیا ، افریقا ،دریای سرخ ،هاوایی و کینسلند

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار است.

ارزش اقتصادی: ارزش غذایی زیادی دارند.

روش صید: ترال،پرساین، تراپس

اموزش ماهيگيري با تور

اموزش ماهيگيري با قلاب

ماهيگيري در زمستان

قلاب ماهيگيري

ريخت شناسي ماهي

ماهي سونگ

ماهي زردپر

اردك ماهي

سفيد رودخانه اي

ماهي امور

ماهي ساردين

گربه ماهي

ماهي سوف

ماهي فيتوفاك

ماهي قزل الا

شير ماهي

ماهي كپور

طعمه هاي طبيعي

طعمه هاي مصنوعي

ريسه ماهيگيري در دريا

ريسه ماهيگيري قزل الا

ريسه ماهيگيري كپور

ماهيگيري ايلام

ماهيگيري قزوين

ماهيگيري لرستان

اذربايجان شرقي

ماهيگيري اصفهان

ماهيگيري شيراز

ماهيگيري كردستان

ماهيگيري تهران

ماهيگيري خوزستان

ماهي کريدوراس

مطالب مرتبط با اكواريوم

ماهي تگزاس

ماهي کريدوراس

ماهي بارب

انواع بيماري ماهي ها

ماهي فلاور

ماهي بارب

پروانه ماهي

ايمني در ماهيگيري

ماهي اروانا

پروانه ماهي

ارچر (اب پاش)

ركوردهاي ماهيگيري

ماهي اسكار

ارچر (اب پاش)

ماهي سورم

ماهيگيري ورزشي

ماهی پاکو

ماهي سورم

ماهي گوپي

اشپزي با ماهي

ماهي نئون تترا

ماهي گوپي

ماهي مولي

اهنگ و موسيقي

ماهي بادكنكي

ماهي مولي

ماهي گلدفيش

خاطرات ماهيگيري

ماهي تبرزيني

ماهي گلدفيش

ماهي قرمز

اخبار و متفرقه

ماهي سنگسر

ماهي قرمز

ماهي كت فيش

اوزون برون

ماهي حلوا

ماهي كت فيش

صبور ماهي

ماهي كولمه

ماهي شوريده

ماهي لوچ

ماهي كيلكا

كوسه ماهي

ماهي راشگو

دم شمشيري

پرنده ماهي

نهنگ ها

ماهي قباد

ماهي بوفالو

گيش ماهي

اسب ماهي

ماهي زهروك

پرورش ماهي

ماهي تن

مار ماهي

ماهي باراكودا

پرورش ميگو

ماهي روستر

عروس ماهي

نيزه ماهي

ماهي شهري

ماهي سرخو

سرب ماهيگيري

ماهي هامور

ماهي كفال

كفشك ماهي

شناور ماهيگيري

نخ و سيم ماهيگيري

تور قلاب

پايه چوب ماهيگيري

قايق ماهيگيري

چوب ماهيگيري

جليقه ماهيگيري

جي پي اس

عينك ماهيگيري

صندلي ماهيگيري

هرزگرد ماهيگيري

چكمه ماهيگيري

چادر ماهيگيري

قلاب ماهيگيري

چرخهاي ماهيگيري

 

 

 

 

 

کيلکای چشم درشت

 

نام فارسی:  کيلکای چشم درشت

نام بومی : کيلکا

نام انگلیسی :     -

نام علمی: Clupeonellu grimmi

تیره: Clupeidae

 

مشخصات مورفولوژي

فرم و رنگ بدن:بدن اين ماهی کشيده و از دو طرف بهم فشرده است.ناحيه پشت ماهی و قسمت فوقانی سر تيره رنگ و سر ماهی بزرگ و چشم ها خيلی درشت هستند.

باله ها: باله های سينه ای بلند است .باله دمی دارای فرورفتگی و دو شعاع آخری باله مخرجی بلندتر از حد معمول است.

فلس : نوع فلس سیکلوئیدی و فاقد خط جانبی است.

دندان: فاقد دندان روی آرواره است.

طول: بیشینه درازای بدن ۱۲cm است.

ساير مشخصات: تعداد مهره های ستون فقرات ۴۸-۴۶ مهره است.

مشخصات بيولوژي

مکان زندگی: اين نوع کيلکا با ساير انواع کيلکای دريای خزر در اعماق زياد زندگی می کند و هيچ وقت در اعماق کمتر از20 متری مشاهده نشده است و به ساحل نيز نزديک نمی شود و همچنين در اعماق جنوبی و ميانی دريا زندگی می کند.

تغذيه : از زئو پلانکتون و بچه ماهيان ريز تغذيه می کند.

پراکنش : در مناطق جنوبی و ميانی دريای خزر زندگی می کنند.

توليد مثل: جزء ماهیان تخمگذار پلاژیک است و تخمريزی اين ماهی تناوبی است و در ماههای شهريور تا دی در قسمت های عميق دريا و در حرارت 6 تا ۱۳ درجه سانتی گراد آب صورت می گيرد.

ارزش اقتصادي: کيلکای چشم درشت از نظر غذايی و ارزش اقتصادی در مقايسه با دو گونه ی کيلکای دريای خزر و کيلکای آنچوی از اهميت کمتری برخوردار است.

صيد: تورهای مخروطی و دستگاه مکنده

 

 

 

ماهی کيلکای دريای خزر

 

 

 

نام فارسی:       کيلکای دريای خزر

نام بومی :    -

نام انگلیسی :     -

نام علمی:     Clupeonella delicatulu

تیره:     Clupeidae

مشخصات مورفولوژي

فرم و رنگ بدن : بدن اين ماهی نسبتا پهن و چشم ها درشت نیست. ناحيه پشت بدن و قسمت فوقانی سر خاکستری متمايل به سبز يا آبی است.

باله ها:باله های سينه ای از نظر اندازه بزرگ نیستند.

فلس: نوع فلس سيکلو ئيدی و فاقد خط جانبی است.

دندان: فاقد دندان روی آرواره است.

طول: بیشینه درازای بدن ۱۵cm است.

ساير مشخصات: تعداد مهرهای ستون فقرات بين۴۳-۴۲ عدد است.

مشخصات بيولوژي

مکان زندگی:  اين ماهیها بيشتر در آب های کم عمق (سطحي) و بندرت در اعماق بيشتر از ۴۰-۳۰ متر مشاهده می گردد.در آب های شيرين و شور نيز وجود دارد.

تغذيه : از انواع زئو پلا نکتونها و سخت پو ستان، لاروهای نرمتنان و غيره تغذيه می کنند.

پراکنش: اين ماهيان در مناطق مختلف دريای خزر اعم از قسمت جنوبی و شمالی دريا پراکنده هستند همچنین به رودخانه های ولگا ، اورال، اترک نيز وارد می شود .

توليد مثل: جزء ماهیان تخمگذار پلاژیک است و زمان تخمریزی آن از فروردين ماه شروع و تا ارديبهشت و اوائل خرداد ماه ادامه دارد.اين ماهی از يک سالگی به بعد به سن بلوغ می رسد.

ارزش اقتصادي: ارزش اقتصادی زیادی دارد.

صيد: تورهای مخروطی

روش صيد: صيد اين ماهی به دو طريق يعنی تور های مخروطی و دستگاه مکنده انجام می شود.

 

 

 

 

 

ماهی سیم ماهی

 

 

نام فارسی:  سیم ماهی

نام بومی :  سیم پرک

نام انگلیسی :  Trenscaucasian wite (silver)bream silver ,with or flat bream

نام علمی:  Blicca bqoerkna transcaucasica

تیره:Cyprinidae

 

 

مشخصات ماهی :

فرم ورنگ بدنقطر چشم آن مساوی یا بزرگتر از طول پوزه است ،باله های زوج قرمز رنگ با انتهای خاکستر می باشد . بدن پهن سطح پشتی تیره و پهلو ها نقره ای است .

باله : باله پشتی دارای 3 شعاع سخت 9-8 شعاع نرم و باله مخرجی 3 شعاع سخت و 23-19 شعاع نرم دارد .

فلس: نوع فلس سیکلوئیدی و تعداد آن بر روی خط جانبی 51-43 عدد است.

دندان: دندان حلقی 2 ردیفی و به فرمول های 501-105 و 105 می باشد .

طول : حداکثر طول 272 میلیمتر و وزن آن 481 گرم است.این ماهی کند رشد میکند .

مشخصات محل زندگی و تغذیه :

مکان زندگی : بهترین محل برای رشد آن در کناره آبهای گرم و کم عمق  پوشیده از گیاهان آبزی یا رودخانه ها با جریان کند می باشد.

تغذیه : این ماهی در بستر دریاچه ها از آبزیان کفزی و دافنی ها و سپیکلوپس ، لارو شیرونومیده تغذیه می کند . این ماهی بعنوان رقیب غذایی برای ماهیان سیم و مارماهی تلقی می گردد.

پراکنش : حوزه دریای خزر

تولید مثل : تخم ریزی در ماههای خرداد و تیر بر روی گیاهان آبزی انجام می شود . تخم ریزی در 3نوبت و در چند روز زرد روشن بوده و به گیاهان آبزی در محل تخم ریزی می چسبند. تعداد تخم ها 109-17 هزار عدد و دارای قطر 2 میلیمتر می باشند

ارزش اقتصادی : گوشت ماهی سیم به علت تیغ های فراوان چندان اهمیتی ندارد . ولی از نظر صید ورزشی برای علاقمندان و صیادان جالب توجه است

 

 

 

ماهی قزل آلای رنگین کمان

 

www.iranfishing.ir

 

نام فارسی:  قزل آلای رنگين کمان 
نام بومی :  
نام انگلیسی :  Rainbow troat
نام علمی:  Oncorhynchus mykiss
تیره: Salmonidae

 

 

مشخصات ماهی

فرم و رنگ بدن : اين ماهی دارای يک نوار پهن به صورت رنگين کمان در هر طرف بدن است.بر روی سر ،بدن ، پشت ، باله چربی و باله دمی اين ماهی لکه های تيره رنگ ديده می شوند.

باله ها: اولين باله پشتی 5 شعاع سخت و 10 شعاع نرم و  باله مخرجی ۵-۴ شعاع سخت و  ۱۰-۹ شعاع نرم و دارای باله چربی است.

فلس: دارای فلس است. ۱۲۸-۱۲۳ فلس بر روی جانبی و  31 -29 فلس در بالا خط جانبی و  25-22 فلس در پايين خط جانبی دارد.

دندان: دارای دندان بر روی فک است .

طول: متوسط طول بدن آن ۱۸cm  است.

 

مشخصات بيولوژي

مکان زندگی:در درياچه های با آب سرد ، نهرها و رودخانه های با بستر قلوه سنگی به سر می برد.

تغذيه: گوشتخوار هستند. و از غذای زنده نظیر شيرونوميده ، ادوناتا ، آمفی پودا ، تریکوپترا ، دکاپودا تغذیه می کنند.

پراکنش: دریای خزر  و رودخانه های دجله ، کارون ، زاينده رود ، تجن

توليد مثل : تخمگذار بوده و زمان تخم ريزی آن در فصل زمستان است و تخم ريزی در قسمتهای بالايی رودخانه که دمای آب 12-11 درجه است انجام می شود. تعداد تخمها بين 1 تا 5 هزار عدد است.

سایر مشخصات: از خصوصيات اين ماهی سازش خوب آن با شرايط پرورش متراکم است .از طرف ديگر در انتخاب غذا زياد سختگير نيست و از سرعت رشد خوبی نيز برخوردار است.

ارزش اقتصادي: اين گونه را در استخرهای پرورش ماهيان سردآبی و  يا بصورت پرورش در قفس پرورش می دهند. ضمن آنکه جهت صيد ورزشی بسياری از رودخانه ها و درياچه های آب شيرين رهاسازی شده است.

روش صيد: قلاب دستی

 

 

ماهی سوف سفید

نام فارسی:  سوف سفيد

نام بومی :  سوف دريا

نام انگلیسی :  Pike-Perch

نام علمی:  Stizostedion lucioperca

تیره: Peridae

مشخصات مورفولوژي

فرم و رنگ بدن: دارای بدنی کشيده و دوکی شکل و سر نوک تيز است. سطح پشتی بدن سياه متمايل به خاکستری که در کناره های بدن 12-8 نوار قهوه ای متمايل به سياه دارد.

باله ها: دارای دو باله پشتی که اولين باله پشتی ۱۷-۱۳ شعاع سخت و دومين باله پشتی ۳-۱ شعاع سخت و ۱۵-۱۳ شعاع نرم دارد و باله مخرجی 2 شعاع سخت و ۱۰-۷ شعاع نرم دارد.

فلس: نوع فلس کتنوئيدی و تعدادفلس بر روی خط جانبی ۷۷-۵۷  فلس و در بالای خط جانبی 10-7 و در پايين آن ۱۸-12 فلس است.

دندان: شکاف دهان آن بزرگ و نوع دهان میانی است و دارای دندانهای نامرتبی است که در آن دندانهای کوچکتری مشاهده می شوند. دندانهای آن  فکی و کامی هستند.

طول: بيشينه طول بدن 30cm است.

ساير مشخصات: تعداد خارهای آبششی ۲۰-۱۴ خار است.

مشخصات بيولوژي

مکان زندگی: در درياچه های گرم و با اکسيژن فراوان یافت می شوند. در رودخانه های با بستری مناسب زندگی می کنند. دارای 2 فرم بومی آب شيرين و مهاجر هستند.

تغذيه: جزء ماهیان شکارچی و گوشتخوار هستند. در دوره ی لاروی از زئوپلانکتونها و بعد از آن از ماهيها تغذيه می کند.

پراکنش: در گستره های آبی تالاب انزلی و رود خانه های ورودی و خروجی آن و در رودخانه سفيدرود مشاهده می گردد.

توليد مثل : جزء ماهیان تخمگذار است و تخمريزی آن در هنگاميکه درجه حرارت آب ۱۲ تا ۱۵  درجه سانتی گراد  است، صورت می گيرد.که اين دمای آب با ماههای فروردين و ارديبهشت مطابقت دارد. ماهی سوف در زمان تخمريزی تغذيه نمی کند. تخمريزی در کنار ساحل و نقاط کم عمق صورت می گیردو برای اين منظور گودال هايی که ريشه درختان در آن قرار دارد را حفر می کنند .

ارزش اقتصادي: صيد اقتصادی و ورزشی زيادی دارد.

صيد : قلاب و تور

 

 

ماهی سوف حاجی طرخان  River perch

 

www.iranfishing.ir

 

نام فارسی:  سوف حاجی طرخان 
نام بومی :  سوف هشترخان
نام انگلیسی :  River perch
نام علمی:  Perca fluviatilis
تیره: Percidae

مشخصات ماهی :

فرم و رنگ بدن: دارای بدنی بر آمده است. رنگ بدن سبز و زرد با ۹-6 نوار تیره رنگ عرضی در روی بدن است. باله پشتی دارای ۲-۱  لکه سیاه است.

باله ها: دو باله پشتی مجزا و اندکی پیوسته دارد. اولین باله پشتی آنها 17-13 شعاع سخت دارد و  دومین باله پشتی 2-1 شعاع سخت و 16-13 شعاع نرم دارد.

فلس: نوع فلس کتنو ئیدی ( شانه ای ) و تعداد فلس بر روی خط جانبی 77-57 فلس است.  تعداد فلس در بالای خط جانبی 10-7 و در پایین خط جانبی 18-12 است.

دندان: دهان میانی و شکاف دهانی بزرگ و دندان ها  بر روی آرواره ها وجود دارند.

طول : بیشینه طول بدن  30cm  است.

سایر مشخصات: تعداد خارهای آبششی ۲۰-۱۴ عدد است.

 

مشخصات محل زندگی و تغذیه

مکان زندگی : در اّبهای ساکن و جاری زندگی می کند. این ماهی در آبهای لب شور دریای سیاه و خزر به وفور دیده می شود و  معمولا ترجیح می دهد در آبهای زلالی که دارای بستری سخت است زندگی کند. بچه ماهیان معمولا بصورت گروهی باهم دیده می شوند ولی ماهیان مسن تر م&#