امروز: سه شنبه، 19 آذر 1398

عکسهای ماهیگیری حامد عسکریان در تالاب چغاخور

عکسهای ماهیگیری حامد عسکریان در تالاب چغاخور

از طرف: حامد عسگريان

تاريخ صيد: 90/04/20

مکان ماهيگيري: تالاب چغاخور

پيام: زمان صيد 10.5 صبح

ريسه سنتي