سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

جستجو در سایت
کانال ما را در تلگرام دنبال کنید
0
--
1
1 نفر

اشنايي با انواع گونه هاي پرورشي ماهي كپور

 ,انواع كپور پرورشي ,ماهيان كپور پرورشي, معرفي ماهي كپور پرورشي ,انواع ماهي پرورشي كپور ,

  • 1- کپور معمولی COMMON CARP

 

نام لاتین: Cyprinus carpio     

ماهی کپور پرورشی همه چیز خوار و به طور کلی کفزی خوارمی باشد.در سال اول پرورش (بهار و تابستان) از پلانكتونهای جانوری تغذیه می نمایند ولی به تدریج به تغذیه جانوران کفزی می پردازد غذای طبیعی این ماهی لارو حشرات ، نرم تنان کفزی و در اواخرسال دوم پرورش (پائیز) مقداری غذای گیاهی نیز مصرف مینمایند.

این ماهی از غذای دستی شامل سبوسها ، غلات و کنجاله ها نیز به آسانی استقبال میکند و به ماهی اهلی شده معروف است و در آبهای شیرین و نسبتا گرم زندگی می کند در مناطق معتدله در سن دو سالگی به بلوغ جنسی می رسد و در شرایط مناسب تغذیه ای در این سن به وزن 1 الی 5/1 کیلو گرم می رسد .

استعداد هماوری نسبی (تعدادتخم به ازاء هر کیلو گرم وزن ماهی ماده) 100000 الی 200000 عدد است و هر کیلو گرم تخم این ماهی به 700000 الی 1000000 عدد بالغ می گردد.

زمان تخم ریزی در بهار و اوایل تابستان است ، تخم ریزی به صورت دسته جمعی و در سنین و اندازه های مختلف صورت می گیرد . جایکاه تخم ریزی طبیعی این ماهی ها در زمین های تازه به زیر آب رفته و پوشیده از بسترهای گیاهی است .

تخم ها چسبنده اند و ثابت در مناطق تخم ریزی قرار می گیرند . مدت خارج شدن لارو از تخمها 4-3 روز به طول می انجامد. در دمای 22-18 درجه سانتی گراد اندازه لاروها در بدو شروع تغذیه 7-6 میلی متر است .

بدلیل رشد سریع ، امکان تکثیر مصنوعی و تغذیه و نگهداری بصورت متراکم و دارا بودن مقاومت بالا در مقابل عوامل فیزیکی و شیمیائی آب از جمله مهمترین ماهیان پرورشی جهان است در سال 1990 میلادی از کل تولید ماهیان پرورشی جهان که بالغ بر000/338/8 تن بوده ماهی کپور معمولی 726/112/1 تن را به خود اختصاص داده است.

  

 

2- کپور نقره ای (ماهی فیتوفاگ - آزاد پرورشی) 

SILVER CARP

نام لاتین:  

Hipophthalmichthys molitrix

این ماهی ها بطور کلی از پلانگتونهای گیاهی (گیاهان میکروسکپی) تغذیه می نماید . در بدو امر از پلانكتونهای جانوری نیز تغذیه

میکند .

جایگاه اصلی این ماهی در سیبری و چین (رودخانه آمور) می باشد ولی بدلیل رشد سریع، زندگی گله پذیری، امکان تکثیر

مصنوعی و کیفیت مطلوب گوشت بعنوان مطلوب ترین ماهی پرورشی جهان معرفی و در تمام جهان تکثیر و پرورش داده میشود.


در مناطق گرمسیر و معتدل ماهی نر در سن دو سالگی و ماهی ماده در سن سه سالگی بالغ می شود و در این سن و در

شرایط تغذیه مطلوب وزن این ماهی 3-2 کیلوگرم خواهد شد.

استعداد هماوری نسبی (تعدادتخم به ازا هر کیلوگرم وزن ماهی ماده) 60،000 الی 80،000 عدد است و تعدادتخم به ازاي هر

کیلوگرم وزن تخم 800،000 تا 900،000 می باشد .

تخم ریزی در شرایط طبیعی به صورت دسته جمعی و در آبهای دارای جریان (رودخانه) صورت می گیرد تخمها غیر چسبنده و

شناور هستند . تخمها پس از خارج شدن از بدن ماهی آب جذب کرده و به 5-4 برابر وزن خود می رسند (به قطر 7/3 الی 3/5

میلی متر) لارو ها بعذ از 5/1 الی 2 روز از تخم خارج می شوند و پس از 4-3 روز شروع به تغذیه می نمایند.

ماهی فیتوفاگ بدلیل مرغوبیت گوشت، زندگی گله پذیری امکان تکثیر طبیعی و ... از کل تولید ماهیان پرورشی جهان 000/338/8

تن است 262/515/1 تن را در سال 1990 میلادی به خود اختصاص داده است.

 

 

3- کپور سرگنده   

BIG HEAD

نام لاتین :  

Aristichthys nobilis

این ماهی در بدو امر از پلانكتونهای جانوری (جانوران میکروسکپی) تغذیه می نماید و به مرور همراه با پلانكتونهای جانوری درشت

از پلانكتونهای گیاهی درشت نیز تغذیه می نماید.

جایگاه اصلی زندگی این ماهی در سیبری و چین (رودخانه آمور) بوده ولی بدلیل کیفیت بسیار مرغوب گوشت ، رشد بسیار سریع،

امکان تکثیر مصنوعی و قابلیت گله پذیری در کلیه استخرها و منابع آبی پرورشی جهان گسترده شده است، در مناطق گرمسیر و

معتدل سن بلوغ جنسی این ماهی در نوع نر 4-3 ساله و در نوع ماده آن 5-4 ساله می باشد.


استعداد هماوری نسبی (تعدادتخم به ازا هر کیلوگرم وزن ماهی ماده) 50،000 تا 60،000 عدد است و تعدادتخم در هر کیلوگرم از

آن 600،000 تا 800،000 عدد می باشد .

تخم ریزی در شرایط طبیعی به صورت دسته جمعی در آبهای دارای جریان (رودخانه) صورت می گیرد و تخمها پس از خروج از بدن

ماهی به سرعت آب جذب کرده و متورم و شناور می شوند .

لارو ها پس از 5/1تا 2 روز از تخم خارج می شوند وپس از 4-3 روز شروع به تغذیه می نمایند .

ماهی سرگنده بدلیل رشد زیاد ، مرغوبیت گوشت و امکان تکثیر مصنوعی از جمله ماهیان پرورشی مطلوب جهان به شمار میرود.

در سال 1990 میلادی از کل تولید 000/400/31 تن ماهی سرگنده 000/611/1 تن را به خود اختصاص داده است. 

4- ماهی آمور یا سفید پرورشی  GRASS CARP

نام لاتین : Ctenopharyngodon idella

این ماهی در بدو امر از پلانکتونهای جانوری و سپس گیاهی و جلبکهای ریسه ای تغذیه کرده و بصورت مرور از گیاهان آلی نیز

استفاده می کند .

جایگاه اصلی زندگی این ماهی در سیبری و چین (رودخانه آمور) بوده ولی بدلیل کیفیت بسیار مرغوب گوشت ، رشد بسیار سریع

و امکان علوفه زدایی کانالها و رودخانه ها بصورت بیو لوژیک در تمامی جهان پخش و انتشار یافته است .

در مناطق گرمسیر و معتدل ماهی نر در سن 3-2 سالگی و ماهی ماده در سن4-3 سالگی بالغ می شود و در این سن و در

شرایط تغذیه مطلوب وزن این ماهی به 3 الی 4 کیلوگرم می رسد.

استعداد هماوری نسبی (تعدادتخم به ازا هر کیلوگرم وزن ماهی ماده) 60،000 الی 80،000 عدد است و تعداد تخم به ازاي هر

کیلوگرم وزن تخم 9/0 تا 1/1 میلیون عدد است.

تخم ریزی در شرایط طبیعی به صورت دسته جمعی و در آبهای دارای جریان (رودخانه) صورت می گیرد تخمها غیر چسبنده و پس از خروج از بدن ماهی 5-4 برابر به قطرشان افزوده می شود و در آب شناور خواهند بود.

خروج لارو از تخمها پس از 5/1 تا 2 روز صورت می گیرد و لارو ها پس از 4-3 روز شروع به تغذیه می نمایند.

ماهی آمور به دلیل مرغوبیت گوشت ، رشد سریع، امکان تکثیر مصنوعی و تغذیه با علوفه دستی از جمله ماهیان پرورشی

صدرنشین محسوب می شود. در سال 1990 میلادی از کل تولید جهان 000/338/8 تن ماهی پرورشی 050/047/1 تن متعلق به

ماهی آمور بوده است.

 منبع : shilatiran.blogfa.com

1
--
0
1 نفر

معرفي ماهی کپور

كپور سرگنده


كپور وحشي

كپور پرورشي

Cyprinus carpio

 


مشخصات :

بدن قوص دار و پر و قوی ، با قوزی که پس از سر شروع میشود ، باله پشت طولانی، دهانی جلو آمده و فکهای مساوی روی هم، دهانی بدون دندان ، دارای دندانهای حلقومی و چهار آنتن حسی ( دو آنتن روی لب بالایی و دو آنتن در کناره های دهان)

مکان زندگی:

نوع وحشی کپور ( کپور پولک دار ) در ابتدا فقط در رودهای اطراف دریای مازندران و دریای سیاه وجود داشته و از خیلی قبل توسط انسانها پرورش یافته و گسترش پیدا کرده است و امروزه این ماهی در سرتاسر اروپا به غیر از کشورهای اسکاندیناوی یافت میشود.

چگونگی زندگی:

کپور، آبهای گرم و راکد یا با جریان کم را که دارای گیاهان آبزی و بسطری نرم هستند ترجیح میدهد. تغییرات زیاد اکسیژن و همچنین تغییرات زیاد

( قلیایی یا اسیدی بودن آب ) را به راحتی تحمل میکند. PH

در طول روز کمتر فعال بوده و عمومأ در پناه اعماق به سربرده و بیشتر فعالیت او با شروع تاریکی در غروب آغاز میشود . ماهی کپور در گروه زیست کرده و زمستان را در عمیق ترین نقاط آب با فعالیت کم و بدون تغذیه سپری میکند.

تغذیه :

عمومأ موجودات کف آب از قبیل کرمها، حلزونها ، صدفها ، سختپوستان کوچک ، و لارو حشرات غذای کپور را تشکیل میدهند که توسط دهان جلو آمده اش جذب میشود.

 

معرفي ماهی کپور

اندازه:

متوسط اندازه آن از 35 تا 50 سانتیمتر با وزنی بین 2 تا 3 کیلو.

به ندرت نمونه هایی با وزن بیش از 25 کیلو و قد 120 سانتیمتری هم وجود دارند .

سن:

در شرایط ایده ال عمر این ماهی به 50 سال هم میرسد.

تولید مثل:

کپور در سن 3 تا 5 سالگی به بلوغ جنسی میرسد.

زمان تولید مثل کپور بسته به طول و عرض جغرافی منطقه، از اواسط بهار تا اویل تابستان متغیر بوده و در آبی با دمای بین 15 تا 20 درجه سانتی گراد تخم گذاری میکند.

کپور تخمهای 1 تا 1,5 میلیمتری خود را در آب کم عمق نزدیک ساحل بر روی گیاهان گذاشته که به آنها میچسبند.

( نسبت تعداد تخم به وزن : 100,000 تا 250,000 تخم به ازای هر کیلو وزن این ماهی )

لارو کپور حدودأ 5 میلیمتربوده ودر آبی با دمای 15 درجه حدودأ 5 روزه و یا دمای 20 درجه 3 روزه از تخم خارج میشود.

لاروها خود را در ابتدا به گیاهان آبزی میچسبانند تا زمانی که زرده آنان کاملأ جذب شود.

خوراک این لاروها را پلانکتون ها تشکیل میدهند.

بهترین زمان صید:

بسته به شرایط اقلیمی و قانونی از منطقه به منطقه متفاوت است.

معرفي ماهی کپور

اطلاعات جنبی:

کپور در فرم غیر پرورشی آن دارای بدنی دوکی شکل و قوی به همراه باله طولانی پشتی وباله کوتاه مخرج و در اطراف دهان دارای چهار آنتن گوشتی میباشد.

ماهی هایی که از جفتگیری کپور و کاراس (این ماهی با کپورهم خانواده است) بوجود

می آیند اکثرأ دارای دو آنتن هستند.

رنگ بدن کپور زرد طلائی تا قهوه ای بوده، در پشت تیره تراست و شکمی سفید مایل به زرد دارد .

باله های کپوربصورت جفت بوده، دم آن مایل به قرمز و باله پشت به رنگ آبی خاکستری میباشد.

رشد کپور وحشی که نسبت به کپور پرورشی کند تراست به دمای آب وطول مدت

باروری گیاهان آبزی بستگی دارد.


امروزه کپور وحشی کمتر دیده میشود.

حفظ این ماهی اهمیتی فراوان دارد.

معرفي ماهی کپور

منبع : www.ebifisher.blogfa.com


برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید