امروز: شنبه، 27 مرداد 1397

خواص ماهي ساردین

ساردین نوعی ماهی كوچك نقره ای رنگ است. ۶۰گرم ساردین در حدود ۴۰۰درصد نیاز به ویتامین ۲۰ B۱۲درصد از كل نیاز كلسیم روزانه و مقداری اسید چرب امگای سه را تأمین می كند. تمام این ها فقط در ۱۰۰كالری. اسید چرب امگای سه موجود در ساردین باعث سلامتی قلب می شود. تحقیقات نشان داده است كه مصرف فقط یك تا دو وعده ماهی در هفته ریسك مرگ ناشی از سكته ی قلبی را كاهش می دهد. هم چنی امگای سه از لخته شدن بی هنگام خون و گرفتگی شریان های تنگ جلوگیری می كنند. این گرفتگی می تواند منجر به سكته ی قلبی و یا مغزی شود. هم چنین مصرف ماهی می تواند در كاهش فشار خون تأثیی مثبت داشته باشد. ساردین به صورت كنسرو شده در روغن وجود دارد. روغن موجود در قوطی را كاملا خالی كنید و بعد ساردین را مصرف كنید.

ساردین ها و یا پیل چارده


ساردین ها و یا پیل چاردها (pilchard) ازانواع ماهی های کوچک چربی دار هستندکه به شاه ماهیها وابسته می باشند و از خانواده clupedae هستند.
این واژه ها کاملا دقیق نیستند و معانی معمول آنها از یک منطقه به منطقه دیگر متغییر است، برای مثال بسیاری از مردم فکر می کنند که ساردین یک پیل چارد جوان اروپایی است. (لیست اسامی معمول این گونه ماهی نشان می دهد که بیش از 6 گونه ماهی وجود دارد که همگی پیل چارد (pilchard) نامیده می شوند و دهها گونه ماهی هم وجود دارند که ساردین نامیده می شوند و نامگذاری گونه های دیگر هم به کمک همین اسامی پایه که به صفات گوناگون اضافه می شوند، انجام می شود.)
کنسرو ساردین که در سوپر مارکت ها به چشم می خورد ممکن است در حقیقت ماهی خمسی و یا و یا شاه ماهی گرد باشند.

  • طبقه dassumeria
ساردین قوس و قزح Dussumieria acuta
ساردین قوس و قزح باریک Dnssnmieria elopsoides
  • طبقه escualosa img/daneshnameh_up/a/af/pacific_sardine001.jpg
ساردین سفید باریک Escualosa elongate
ساردین سفید escualosa thoracta
  • طبقه sardine
پیل چارد لاروپایی (ساردین واقعی) pilchardus sardina
  • طبقه sardinella
ساردین گرد (ساردین طلایی، ساردین اسپانیایی) sardinella aurita
  • طبقه sardinops
پیل چارد آمریکای جنوبی (ساردین اقیانوس آرام، ساردین کالیفرنیا، ساردین Chilean) sardinops sagax