امروز: چهارشنبه، 3 بهمن 1397

ماهي شير

ماهي شير
رده بندی
Lion fish

ها در راسته ی عقرب ماهی شکلان یا Scorpaeniformes رده بندی میشود,گفتنی است که تا کنون 35 دسته از این راسته رده بندی شده اند.
گونه ی مورد نظر ما در خانواده ی عقرب ماهیان یاScorpaenidae , و در زیر خانواده ی Pteroinae و در جنس Pterois جای دارد.
خانواده ی عقرب ماهیان دست کم دارای 23 جنس و 172 گونه است.
نام علمی
نام علمی این ماهیPterois Volitans است .
واژه ی Ptrron در یونانی به معنای بال است و به باله های بال مانند این ماهی اشاره دارد.
در اطلس ماهیان خلیج فارس و دریایی عمان که توسط سازمان شیلات ایران چاپ شده است نام این گونه وجود ندارد ولی در کتاب ماهیان خلیج فارس نوشته ی بلگواد و لوپنتین و ترجمه ی دکتر بابا مخیرو دکتر اعتماد نامش دیده میشود.
نام عمومی
عقرب ماهیان معمولا" دارای نام های عمومی زیادی هستند و آنها را با نام های بوقلمون ماهی یا خروس دریا,شیر ماهی ,عقرب ماهی,سنگ ماهی , گزنده ماهی,آتش ماهی ,ماهی ولیتان و غیره می شناسند... رایج ترین نام عمومی برای این گونه شیر ماهی قرمزیا red lion fish یا شیر ماهی معمولی است گاهی نام شیر ماهی طاووسی نیز به این ماهی داده می شود.
ویژگی های ظاهری

ماهي شير


لایون فیش معمولا" دارای شعاع های بسیار بلندی در باله ی پشتی و سینه ای می باشد و بدنش ازنوتار های سرخ و سیاه پوشیده شده در نمونه های بزرگ لکه های سفیدی در امتداد خط جانبی مشاهده می شود.
معمولا" بالای چشم و زیر دهان این ماهی زائده هایی( تنتاکول هایی ) دیده می شود که این تنتاکول ها در افراد جوان بزرگ و در افراد بالغ برگی شکل است .
ویژگی های زیستی و رفتاری در زیستگاه طبیعی
بیشتر عقرب ماهیان در آب های کم عمق ساحلی, بر بستر های سنگی, صخره های مرجانی و در میان گیاهان به سر می برند.
معمولا" بیشتر پراکندگی آنها تا عمق 50 متری است هر چند که گهگاه در مناطق ژرف تر هم دیده میشوند, طول این ماهی به14 اینچ میرسد, شیر ماهی ها معمولا" در میانه و کف آب آکواریوم شنا می کنند .
این ماهی به جز زمان جوانی و تولید مثل در سایر زمان ها به صورت تکی زندگی می کند.
ماهیان این خانواده می توانند رنگ خود را عوض کرده و کم و بیش با محیط اطرافشان هم رنگ شوند فایده ی این استتار بیشتر برای صید طعمه است تا پنهان ماندن از چشم دشمنان زیرا کتر جانوری وجود دارد که ادعا کند چکارچی ماهی خطر ناکی چون عقرب ماهی است!
یکی دیگر از عادت های لایون فیش این است که در موقع استراحت ماهی در حالتی قرار می گیرد که سرش به طرف پایین است و دمش به طرف بالاست در این زمان گاهی برخی از افراد گمان میکنند که حال ماهی بد است یا مریض شده که البته هیچ کدام از اینها درست نیست و حالتی طبیعی است.
ممکن است هر چند وقت یک بار از ماهی خود حرکاتی مانند سرفه کردن یا لرزش های شدید مشاهده کنید و بعد ببینید که موکوس شفافی از بدن ماهی جدا و در آب رها میشود این عمل یک رفتار طبیعی است که ماهی برای پاک کردن بدن خود از انگل ها و جلبک هایچسبیده به پوستش انجام میدهدولی اگر این رفتار پیوسته تکرار شود نشان دهنده ی شرایط نا مناسب آب است.
لایون فیش ها معمولا" در مقابل بیماری ها مقاوم بوده و اگر رژیم غذایی مناسبی به آنها داده شود سالها در آکواریوم شما زندگی خواهند نمود در صورت بیمار شدن به خوبی به درمان هایی که بر پایه ی هیپوسالینیتی استوارند پاسخ خواهند داد.
P.H

مناسب لایون فیش در آبزی دان باید در محدوده ی 1/8 تا 4/8 بوده و سختی کربناته ی مناسب این ماهی 8 تا 12 و شوری(وزن مخصوص) مورد نیازش 021/1 تا 023/1 میباشد.
باید دمای آب مخزن عقرب ماهی را روی 22 تا 27 درجه ی سانتی گراد تنظیم نمود.