امروز: پنج شنبه، 28 تیر 1397

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن


اشنایی و شناخت از ماهی اكواریومی بارب ببری (Tiger Barb)


اشنایی و شناخت از ماهی اكواریومی بارب ببری (Tiger Barb)

بارب ببری دارای رنگ نقره ای یا طلائی همراه با نوارهای
مشکی بر روی بدن و همچنین دارای باله های نارنجی می باشد.ماهی پر جنب و
جوشی است و بهتر است که به صورت گروهی در آکواریوم نگهداری شود.


بهترین تانک برای این ماهی،تانکی همراه با گیاه  و
حداقل حجم 110 لیتر دارای آب با پی هاش حدود 6 تا 7 می باشد.در آکواریوم
این ماهی می توان تخته سنگ نیز قرار داد.اما باید توجه داشت که فضای کافی
برای شنای این ماهی وجود داشته باشد.بارب سبز ماهی پر تحرکی است و ممکن است
گاهی به سایر ماهی ها صدمه بزند و یا حتی باله های ماهی های بزرگتر و کند
تر در حرکت را گاز بگیرد.اشنایی و شناخت از ماهی اكواریومی بارب ببری (Tiger Barb)


بهترین راه برای جفتگیری از این
ماهی این است که تعدادی از این ماهی در یک آکواریوم نگهداری شود تا جفت
مورد نظر یکدیگر را پیدا کنند.در هنگام تخمریزی ماهی ماده بر روی سطح صاف
دراز کشیده و تخمریزی می نماید و سپس در پشت آن ماهی نر اسپرم خود را بر
روی تخم ها ترشح می کند.بعد از حدودا" 5 روز نوزادان از تخم خارج می
شوند.در این هنگام باید آن ها را با نوزاد میگو یا غذاهای بسیار ریز تغذیه
نمود تا زمانی که آن ها به اندازه ی کافی رشد کنند و بتوانند غذاهای معمولی
را دریافت کنند.


بارب ببری نیاز دارد که با غذاهای گوناگون از جمله
غذاهای خشک،غذاهای منجمد مانند کرم خونی و همچنین غذاهای زنده مانند میگوی
آب شور و نوزاد سایر ماهی ها تغذیه شود.

اشنایی و شناخت از ماهی اكواریومی بارب ببری (Tiger Barb)


این ماهی با ماهی هایی همچون
گورامی، مولی، دم شمشیری، شارک، رامیزی، انواع لوچ ها و کت فیش ها سازگاری
دارد و می توان آن ها را در کنار هم نگهداری نمود.


اشنایی و شناخت از ماهی اكواریومی بارب ببری (Tiger Barb)اشنایی و شناخت از ماهی اكواریومی بارب ببری (Tiger Barb)منبع: http://mahieman.blogfa.com/

بارب سبز


اشنایی با ماهی اكواریومی بارب سبز (Green Tiger Barb)

بارب
سبز دارای رنگ سبز همراه با نقره ای یا طلائی کمرنگ و همچنین دارای رنگ
نارنجی در انتهای باله ها است.پوست بدن این ماهی دارای خاصیت فلوئورسانس
بوده و می تواند نور تابش کند.ماهی با نشاطی است و بهتر است که در آکواریوم
به صورت گروهی نگهداری شود.


بهترین
تانک برای این ماهی،تانکی همراه با گیاه  و حداقل حجم 110 لیتر دارای آب با
پی هاش حدود 6 تا 7 می باشد.در آکواریوم این ماهی می توان تخته سنگ نیز
قرار داد.اما باید توجه داشت که فضای کافی برای شنای این ماهی وجود داشته
باشد.بارب سبز ماهی پر تحرکی است و ممکن است گاهی به سایر ماهی ها صدمه
بزند و یا حتی باله های ماهی های بزرگتر و کند تر در حرکت را گاز بگیرد.


بهترین
راه برای جفتگیری از این ماهی این است که تعدادی از این ماهی در یک
آکواریوم نگهداری شود تا جفت مورد نظر یکدیگر را پیدا کنند.در هنگام
تخمریزی ماهی ماده بر روی سطح صاف دراز کشیده و تخمریزی می نماید و سپس در
پشت آن ماهی نر اسپرم خود را بر روی تخم ها ترشح می کند.بعد از حدودا" 5
روز نوزادان از تخم خارج می شوند.در این هنگام باید آن ها را با نوزاد میگو
یا غذاهای بسیار ریز تغذیه نمود تا زمانی که آن ها به اندازه ی کافی رشد
کنند و بتوانند غذاهای معمولی را دریافت کنند.

اشنایی با ماهی اكواریومی بارب سبز (Green Tiger Barb)


بارب سبز
نیاز دارد که با غذاهای گوناگون از جمله غذاهای خشک،غذاهای منجمد مانند کرم
خونی و همچنین غذاهای زنده مانند میگوی آب شور و نوزاد سایر ماهی ها تغذیه
شود.


این
ماهی با ماهی هایی همچون گورامی، مولی، دم شمشیری، شارک، رامیزی، انواع لوچ
ها و کت فیش ها سازگاری دارد و می توان آن ها را در کنار هم نگهداری نمود.


اشنایی با ماهی اكواریومی بارب سبز (Green Tiger Barb)

منبع: http://mahieman.blogfa.com/