امروز: چهارشنبه، 3 بهمن 1397

اشنايي با بز ماهي

اشنايي با بز ماهي

مهمترین اختصاص بز ماهی ها، یک جفت زائده ی حسی سبیلک مانند است که در زیر چانه ی آن ها وجود دارد.از آن جا که این سبیلک ها شباهت زیادی به ریش بز دارند، اسم معمولی آن ها بز ماهی انتخاب گردیده است.این زائده ها بسیار حساس هستند و دارای سلول های حسی می باشند.بز ماهی ها نیز مثل گربه ماهی های آب شیرین از این زائده ها برای جستجوی غذا استفاده می نمایند.این ماهی ها دارای دو باله ی پشتی جدا از هم هستند.

در هاوایی و برخی نقاط دنیا این ماهی ها مصرف غذایی دارند، بنابراین صید آن ها با توجه به ضوابط قانونی انجام می گیرد.

از بز ماهی های کوچک برای نگهداری در آکواریوم استفاده می شود.برخی از انواع این خانواده عبارتند از بز ماهی زرد، بز ماهی خال سیاه، موآنو، بز ماهی دم بند بند و بز ماهی نوار طلائی.

           

 

منبع : mahieman.blogfa.comعكس و تصوير ماهي

عكس و تصوير انواع ماهي

انواع ماهيهاي ابهاي داخلي كشور ايران


 


 

كپور سركنده

 

ماهي خياطه

 

 

ماهي سفيد رودخانه اي

 

 

عكس و تصوير انواع ماهي

انواع ماهيهاي ابهاي داخلي كشور ايران


ماهي سياه كولي

 

ماهي كولي

 

تاس ماهي روسي

 

 

ماهي شاه كولي

 

عكس فيل ماهي

 

عكس ماهي ازون برون

 

عكس گاو ماهي شني

 

عكس ماهي شيب

 

 

عكس كپور وحشي

 

 

عكس اردك ماهي

 

 

عكس سگ ماهي جويباري

 

عكس و تصوير گاو ماهي دم گرد

 

 

عكس و تصوير ماهي سيم

 

 

عكس و تصوير ماهي مخرج لوله اي

 

 

عكس و تصوير ماهي سيم نما

 

 

عكس و تصوير ماهي سوف

 

 

عكس و تصوير ماهي كپور پرورشي

 

 

عكس و تصوير قزل الا رنگين كمان

 

 

عكس و تصوير قزلالا خال قرمز

 

 

عكس و تصوير ماهي حوض

 

عكس و تصوير ماهي سوف حاجي طرخان

 

عكس وتصوير ماهي امور يا كپور علف خوار

 

 

عكس و تصوير ماهي سرخ باله

عكس و تصوير مار ماهي

عكس و تصوير رفتگر ماهي

عكس و تصوير ماهي سه خاره

عكس و تصوير ماهي كفال

عكس و تصوير ماهي نه خاره - 9 خاره

عكس و تصوير ماهي اسبله

عكس و تصوير ماهي قره بزون

عكس و تصوير ماهي كفال خاكستري

عكس و تصوير ماهي كفال طلايي

عكس و تصوير ماهي فيتوفاك يا كپور نقره اي يا كپور سرگنده سرخ

عكس و تصوير ماهي پوزانگ خزري

عكس و تصوير ماهي كولمه

عكس و تصوير ماش ماهي

عكس و تصوير لاي ماهي

عكس و تصوير ماهي سفيد

با تشكر فراوان از سايت منبع : www.mahigiran.com