سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

جستجو در سایت
کانال ما را در تلگرام دنبال کنید
0
--
0
0 نفر

اشنايي با ماهی تبرزینی

شکل بدن ماهي هاي اِين خانواده مانند تبرزِين است و سر و پشت و دم آنها در ِيک خط قرار دارند .به آنها معمولا ماهي ها پرنده نِيز مي گوِيند زِيرا در شرايط طبِيعِي ِيا در مواقع خطر مي توانند به فاصله نسبتا زِيادِي در سطح آب پرواز نماِيند .باله هاِي سِينه اِي آنها دراز و بال مانند است .در آکوآريوم ها مي توانند دافنِي و انواع دِيگر غذاهاِي زنده را که در کف قرار نمي گِيرند، بخورند .گاهِي براِي صِيد حشرات بالاِي آب آکوآريومهاِي باز، به بِيرون پرتاب مي شوند .به علت ساختمان خاص بدن نمي توانند غذاهاِي کف آکوآريوم را بخورند .
نگهدارِي آنها در آکوآريوم کمي مشکل و شاِيد دلِيل اصلِي آن فقدان غذاهاِي طبِيعِي مخصوص آنها باشد .تکثِير برخِي از انواع آنها تا حدودِي عملِي است ولِي معمولا ماهِي مورد نِياز آکوآريوم دارها از محلهاِي بومي آن تامين مي شود .حرارت مناسب براِي آنها 24 تا 25 درجه سانتِيگراد است .

ماهِي تبرزِينِي مرمرِي Carnegiella strigata

اندازه اِين ماهِي که بومي شمال آمرِيکاِي جنوبِي است تا 6 سانتِيمتر مي رسد .از انواع بسِيار زِيباِي ماهي ها تزيينِي بوده و سرآن به رنگ سبز زِيتونِي متالِيک و شکم آن طلاِيِي است .بر روِي شکم آن خطوط و مارکهاِي موازِي سِياه و ِيا قهوه اِي وجود دارد .اِين ماهِي فاقد باله چربِي است .تشخِيص نر و ماده فقط از روِي قطر شکم ماهِي ماده هنگام بارورِي امکان پذِير است .
تکثِير آنها در آکوآريوم عملِي است .درجه حرارت لازم براِي آنها 27 تا 30 درجه سانتِيگراد است .معاشقه نر و ماده قبل از تخم رِيزِي به اِين صورت است که ماهِي نر دور ما

0
--
0
0 نفر

میتوانیم قبل از تغذیه حشرات مدتی آنها را خشک کنیم تا با از دست دادن رطوبت بر روی آب شناور باقی بمانند و ماهی توانایی تغذیه راحت از آن را داشته باشند.

تشخیص نر و ماده از یکدیگر به آسانی میسر نیست .

در برخی از انواع در مقابل نور میتوان تخمکهای آماده را در شکم ماهی ماده مشاهده کرد.ماهي تبرزيني Carnegiella strigata


ماهي تبرزيني Carnegiella strigata

برخی از انواع گروه های carnegiella و نیز gasteropelecus در آکواریوم تکثیر شده اند.

انواع کوچک گروه carnegiella اغلب در بازار عرضه میشوند.این ماهیها فاقد باله چربی بوده و وطن شان نواحی آمازون ، ریونگرو ، اورینوکو، مارانن و غیره است .

ماهي تبرزيني carnegiella myersi

ماهی شکم تیز carnegiella myersi به 2.5 سانتیمتر میرسد .

ماهی شکم تیز بال مشکی carnegiella marthae


ماهی شکم تیز بال مشکی carnegiella marthae حتی از این مقدار نیز کوچکتر است .

ماهی شکم تیز مرمری carnegiella strigata
ماهی شکم تیز نواری carnegiella strigata vesca

ماهی شکم تیز مرمری carnegiella strigata و ماهی شکم تیز نواری carnegiella strigata vesca به حدود 3.5 تا 4.5 سانتیمتر میرسند.

انواع گروه gasteropelecus طویلتر بوده و به 6 تا 10 سانتیمتر میرسند. و دارای باله چربی هستند.معروفترینشان از جنوب و مرکز آمازون و کلمبیا بوده و عبارتند از ماهی شکم تیز نقره ای gasteropelecus levis ماهی شکم تیز نقره ای وحشی gasteropelecus sternicla و ماهی شکم تیز نقره ای لکه دار gasteropelecus maculatus


ماهی شکم تیز ( تبر زيني ) نقره ای gasteropelecus levis


ماهی شکم تیز ( تبر زيني ) نقره ای وحشی gasteropelecus sternicla


ماهی شکم تیز ( تبر زيني ) نقره ای لکه دار gasteropelecus maculatus

وجه تمایز گروه thoracocharax از دو گروه یاد شده در فلسهای درشت و تعداد کم فلس در خط میانی بدن (18 تا 22 ) می باشد.


ماهی شکم تیز ( تبر زيني ) پلاتینی thoracocharax securis


ماهی شکم تیز ( تبر زيني ) دیسکی thoracocharax stellatus

انواع ماهی شکم تیز پلاتینی thoracocharax securis و ماهی شکم تیز دیسکی thoracocharax stellatus بیشتر در بازار یافت میشوند.این دو نوع ماهی در رودخانه های فرعی آرام و نیز مناطق زیر سیل برزیل و آرژانتین زندگی میکنند.انواع آرژآنتینی نوسانات دما را بخوبی تحمل کرده و در مقابل درجه حرارتهای کم حساس نیستند

 

منبع : http://akvariom71.blogfa.com/post-28.aspx

برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید