امروز: شنبه، 30 تیر 1397

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن


عکسهای ماهیگیری غلامرضا احمدی در دریاچه دامداران تهران

  عکسهای ماهیگیری غلامرضا احمدی در دریاچه دامداران تهران

از طرف: غلامرضا احمدی

تاریخ صید: تیر91

مکان ماهیگیری: تالاب دریاچه دامداران تهران

پیام: ماهی کپور .طعمه کرم

عکسهای ماهیگیری غلامرضا احمدی در دریاچه دامداران تهران
عکسهای ماهیگیری غلامرضا احمدی در دریاچه دامداران تهران
عکسهای ماهیگیری غلامرضا احمدی در دریاچه دامداران تهران