امروز: پنج شنبه، 28 تیر 1397

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن


عکسهای ماهیگیری صادق نوربخش از بازفت

  عکسهای ماهیگیری صادق نوربخش از بازفت 

از طرف: صادق نوربخش

تاريخ صيد: 3/91

مکان ماهيگيري: بازفت

پيام: شکار ماهي قزل با غلاب تعداد 288 صادق نوربخش

 

عکسهای ماهیگیری صادق نوربخش از بازفت
عکسهای ماهیگیری صادق نوربخش از بازفت