امروز: پنج شنبه، 28 تیر 1397

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن


عکسهای ماهیگیری محمد تجویدی از زنجان

عکسهای ماهیگیری محمد تجویدی از زنجان

تاریخ صید: 1391/06/22
مکان ماهیگیری: رود خانه بیجار
پیام: ظعمه قورباغه

مکان ماهیگیری: سد گلابر زنجان
پیام: طعمه خمیر ساعت 5 عصر

 

عکسهای ماهیگیری محمد تجویدی از زنجان
عکسهای ماهیگیری محمد تجویدی از زنجان