انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: ماهیگیران پارسی را پاس بداریم
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
با درود

برخی از واژگان بیگانه با معادل پارسی ان جابجا شد
این کار به صورت خودکار توسط نرم افزار انجمن صورت میگیرد

چنانچه پس از ارسال مطلبی میبینید که تغیراتی در ان به وجود امده
به خاطر فعال بودن این ویژگی است

در زیر برخی از این جابجایی ها را میبینید

 
انجمن فیش فیش انجمنی متفاوت
[تصویر:  attachment.php?aid=41][تصویر:  attachment.php?aid=42][تصویر:  attachment.php?aid=45][تصویر:  attachment.php?aid=44][تصویر:  attachment.php?aid=43]

 

 

 

 

 

 
[تصویر:  attachment.php?aid=46]

[تصویر:  attachment.php?aid=50]


[تصویر:  attachment.php?aid=49][تصویر:  attachment.php?aid=48]

 
ارسال دوباره مطلب ماهیگران پارسی را پاس بدارید