انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: آموزش ساده لانسه کشی برای صید قزل الا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
[rtl]آموزش ساده  لانسه کشی برای صید قزل الا[/rtl]


[rtl] (صید ورزشی قزل آلا)[/rtl]
[rtl]یکی از لانسه های که در این ماهیگیریاستفاده می شود لانسه زیر می باشد[/rtl]
[rtl]تجربه شخصی من در استفاده از این مارک ورنگطعمه  بودهکه جواب خوبی هم داده[/rtl]
[rtl][تصویر:  image069.jpg][/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]مرحله اول پرتاب لانسه به محلی  که در آنعلامت زده شده است[/rtl]
[rtl][تصویر:  image071.jpg][/rtl]
[rtl]پرتاب صحیح (به محل مورد نظر)[/rtl]
[rtl]سر چوب ماهیگیری را به صورتی بگیریدکه طعمه مصنوعی در قسمت از آب حرکت کند که ماهی ها بیشتر در آن محل ها وجود دارند (عمق مناسب)[/rtl]
[rtl][تصویر:  image073.jpg][/rtl]
[rtl]اگر جواب نگرفتید باز هم ادامه دهید زیراماهی های آزاد دائم در حال حرکت هستند[/rtl]