انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: اموزش لانسه کشی با قاشقک لانسه لوری
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
[table][tr][td]اموزش لانسه کشی با قاشقک لانسه لوری[/td][/tr][tr][td]
قاشقك را با اندازه ماهي مورد نظر انتخاب ميكنيم و به نخ وصل ميكنيم سپس به مكان مورد نظر پرتاب ميكنيم و شروع به جمع كردن نخ ميكنيم سرعت لازم برا يجمع كردن نخ به صورتي بايد باشد كه نه خيلي آرام باشد تا قاشقك به كف برخورد كند و به گياهان گير كند و نه خيلي سريع كه بر روي آب سر بخورد يا ماهي سرعت لازم براي گرفتن آن را از دست بدهد
پس بايد به گونه اي نخ را جمع كرد كه قاشقك ما در وسط آب به رقص بپردازد
[/td][/tr][tr][td]
[تصویر: 2.jpg]
[/td][/tr][tr][td]
[تصویر: 4.jpg]
[/td][/tr][tr][td]
 
[/td][/tr][tr][td]
روش استفاده از لانسه
[/td][/tr][tr][td]
لانسه را نيز همانند قاشقك پرتاب ميكنيم ولي با اين تفاوت كه در هر مكاني بيشتر از سه بار امتحان نكنيد زيرا اگر ماهي در آن نواحي باشد حتما لانسه شمارا خواهد بلعيدنكته ديگر اينكه در جريانات شديد آب سعي كنيد كه نخ را جمع نكنيد تا هنگامي كه لانسه شما جريان شديد را سپري كند و بعد به جمع كردن آن بپردازيد
مكانهاي وجود ماهي در شكلهاي زير مشخص شده است
[/td][/tr][tr][td]
[تصویر: 3.jpg]
[/td][/tr][tr][td]
[تصویر: 5.jpg]
[/td][/tr][tr][td]
[تصویر: 6.jpg]
[/td][/tr][tr][td]
[تصویر: 7.jpg]
[/td][/tr][tr][td]
 
[/td][/tr][tr][td]
روش استفاده از لوري
[/td][/tr][tr][td]
لوري را بايد بسته به نوع قوطه ورشدنش انتخاب كرد و به همان نسبت سرعت جمع كردن نخ رابه اين گونه عمل ميكنيم كه لوري را به فاصله هر دومتر به اندازه اي جمع ميكنيم كه لوري ما به فاصله يك و نيم متر به زير آب فرو رود سپس جمع كردن نخ را به كمترين حد ممكن ميرسانيم تا لوري دوباره به صطح آب بيايد بعد دوباره عمل قبلي را تكرار ميكنيم
[/td][/tr][tr][td]
[تصویر: 1.jpg]
[/td][/tr][tr][td]
 
[/td][/tr][tr][td]
محل وجود و استراحتگاه و شكارگاه ماهيها
[/td][/tr][tr][td]
[تصویر: 10.jpg]     [تصویر: 11.jpg]
[/td][/tr][tr][td]
[تصویر: 12.jpg]     [تصویر: 13.jpg]
[/td][/tr][tr][td]
[تصویر: 14.jpg]     [تصویر: 15.jpg]
[/td][/tr][tr][td]
[تصویر: 8.jpg]     [تصویر: 9.jpg]
[/td][/tr][/table]