انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: سطوح سیستم اخطار دهی در انجمن ماهیگیری و ماهی شناسی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
با درود بنا به درخواست یکی از اعضا هیئت مدیره انجمن
سطوح سیستم اخطار دهی به شرح زیر به انجمن افزون گردید
عملی که پس از دریافت میزان درصدی اخطار
در مورد کاربر متخلف انجام میگردد به شرح زیر است

**********************

10% =مدیریت ارسال‌های تازه‌ کاربر برای 5 روز
20% =مدیریت ارسال‌های تازه‌ کاربر برای 1 هفته 
30% =تعلیق توانایی ارسال مطلب برای 1 هفته
40% = تعلیق توانایی ارسال مطلب برای 1 ماه
انتقال به گروه محروم (1) برای هفته 50%= Banned
60% =انتقال به گروه محروم (1) برای ماه Banned

70% = انتقال به گروه محروم (Banned) برای همیشه
اقا محمد لطفا بخشی برای
اعضا هیئت مدیره ایجاد نمایید تا
اعضا بتوانند در مورد درخواستها و پیشنهاداتی که برای انجمن
دارند را مطرح کنن

با سلام
بخش مورد نظر اضافه گردید