انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ

نسخه‌ی کامل: روش پرتاب کوتاه برای لانسه کشی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
[rtl]روشپرتاب کوتاه برای لانسه کشی[/rtl]
[rtl]در مرحله یک سر کلاچ ماهیگیریرا برگردانید و با انگشت اشاره نخ را بگیرید[/rtl]
[rtl][تصویر:  image492.jpg][/rtl]
[rtl]در مر حله دو چوب ماهیگیررا آرام به پشت سر برده و آماده پرتاب شوید[/rtl]
[rtl][تصویر:  image493.jpg][/rtl]
[rtl]مرحله سه هنگام پرتاب باید درزاویه ۴۵ درجه انگشت را از روی نخ برداشته وپرتاب را با ملایمت انجام دهید[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]روشپرتاب بلند برای دریا ودریاچه[/rtl]
[rtl]همان طور که میدانید یکی از رمز های موفقیت در ماهیگیریپرتاب بلند  می باشد.  در مفاله های گذشته در مورد تقریبا انواعزیادی از پرتاب ها مطالبی را نوشتیم  ودر این مقاله روشی دیگر برای پرتاب و نکات مهمیرا که باید انها را بدانید. . .[/rtl]
[rtl]مرحله یک کلاچ ماهیگیریرا برگردانده ونخ را با انگشت اشاره بگیرید[/rtl]
[rtl][تصویر:  image495.jpg][/rtl]
[rtl]چوب را به بالای سر برده  وآماده پرتاب شوید[/rtl]
[rtl][تصویر:  image497.jpg][/rtl]
[rtl]ودر مرحله آخر پرتاب را انجام دهید[/rtl]
[rtl][تصویر:  image499.jpg][/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]نکات مهم در مورد اینپرتاب[/rtl]
[rtl]هنگام تمرین کردن از سرب هایسبک استفاده کنید[/rtl]
[rtl]در شروع تمرین پرتاب بلند ملاکنیست صحیح پرتاب کردن ملاک است[/rtl]
در هنگام پرتاب ضربه به چوب نزنیدبیشتر از اکشن چوب برای پرتاب کردن
استفاده کنید