» رونوشت مطالب گروه به اشتراک گذاری تجربیات و خاطرات ماهیگیری
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 346 | تعداد پاسخها: 45 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» معرفی اعضای انجمن
آغازکننده: کایالوس | آخرین ارسال کننده: mismona | دفعات مشاهده: 824 | تعداد پاسخها: 3 | تالار: کلیه مطالب متفرقه در این بخش قرار میگیرد
» سیستم ماهیگیری سرب متحرک
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: Hamedv12 | دفعات مشاهده: 133 | تعداد پاسخها: 1 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» اموزش روش ماهیگیری جیگینگ در دریا
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 84 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» عوامل مهم در صید ماهی اسبله
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 45 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» تاثير فصلها بر ماهيگيری در دریا
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 71 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» آشنایی با ماهی شیربت و روش های صید آن
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 76 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» روش صید زردپربا لانسه کشی در رود ارس
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 129 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» برای صید قزل آلا ی فقط سایز بزرگ از چه روش واز چه طعمه باید استفاده کرد
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 133 | تعداد پاسخها: 2 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» تکنیک ،،تجربه ،، یا شانس در ماهیگیری
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 71 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» انواع تقسیم بندی چوبهای ماهیگیری
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 72 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» روش های انتخاب چوب ماهیگیری
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 68 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» اکشن چوب ماهیگیری چیست
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 93 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» چند نکته در مورد چرخ ماهیگیری
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 67 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
» اموزش تست كلاج موتور ماهیگیری
آغازکننده: محمد نصری | آخرین ارسال کننده: محمد نصری | دفعات مشاهده: 81 | تعداد پاسخها: 0 | تالار: مطالب ماهیگیریه شبکه های اجتماعی
افزایش سرعت \ کاهش سرعت \ ایست \ معکوس کردن