لطفاً توجه داشته باشید که ارسال‌های جدیدی که در این انجمن ثبت می‌شوند، ابتدا باید توسط یکی از مدیران تأیید شوند و پس از تأیید مدیر، قابل دیدن خواهند بود.
ارسال پاسخ جدید‌
پاسخ به موضوع: سطوح سیستم اخطار دهی در انجمن ماهیگیری و ماهی شناسی
نام کاربری:
عنوان ارسال: عنوان ارسال:
نماد ارسال:
پیام شما:
شکلک‌ها
Angel Angry Blush Confused
Dodgy Exclamation Heart Huh
Idea Sleepy Undecided Smile
Wink Cool Big Grin Tongue
Rolleyes Shy Sad  
گزینه‌های ارسال:
اشتراک در موضوع:
نوع اطلاع رسانی و نحوه‌ی اشتراک در این موضوع را تعیین کنید. (ویژه‌ی اعضای انجمن)

فایل‌های پیوست
فضای اختصاص داده شده به شما برای پیوست فایل فضای مجاز: نامحدود می‌باشد.
پیوست تازه‌:


مرور موضوع (اولین پاسخ، جدیدترین پاسخ است)
ارسال کننده mohamadnasre - 11-02-2014، 05:54 AM

با سلام
بخش مورد نظر اضافه گردید

ارسال کننده کوروش - 11-02-2014، 05:47 AM
اقا محمد لطفا بخشی برای
اعضا هیئت مدیره ایجاد نمایید تا
اعضا بتوانند در مورد درخواستها و پیشنهاداتی که برای انجمن
دارند را مطرح کنن
ارسال کننده mohamadnasre - 11-02-2014، 04:48 AM
با درود بنا به درخواست یکی از اعضا هیئت مدیره انجمن
سطوح سیستم اخطار دهی به شرح زیر به انجمن افزون گردید
عملی که پس از دریافت میزان درصدی اخطار
در مورد کاربر متخلف انجام میگردد به شرح زیر است

**********************

10% =مدیریت ارسال‌های تازه‌ کاربر برای 5 روز
20% =مدیریت ارسال‌های تازه‌ کاربر برای 1 هفته 
30% =تعلیق توانایی ارسال مطلب برای 1 هفته
40% = تعلیق توانایی ارسال مطلب برای 1 ماه
انتقال به گروه محروم (1) برای هفته 50%= Banned
60% =انتقال به گروه محروم (1) برای ماه Banned

70% = انتقال به گروه محروم (Banned) برای همیشه