انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ
آموزش ساده لانسه کشی برای صید قزل الا - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ (http://www.esfahanfishing.ir/fishings)
+-- انجمن: بخش ماهیگیری (http://www.esfahanfishing.ir/fishings/forum-3.html)
+--- انجمن: اموزش ماهیگیری (http://www.esfahanfishing.ir/fishings/forum-27.html)
+---- انجمن: روش ماهیگیری اسپینینگ - لانسه کشی (http://www.esfahanfishing.ir/fishings/forum-235.html)
+---- موضوع: آموزش ساده لانسه کشی برای صید قزل الا (/thread-164.html)آموزش ساده لانسه کشی برای صید قزل الا - mohamadnasre - 02-10-2013

[rtl]آموزش ساده  لانسه کشی برای صید قزل الا[/rtl]


[rtl] (صید ورزشی قزل آلا)[/rtl]
[rtl]یکی از لانسه های که در این ماهیگیریاستفاده می شود لانسه زیر می باشد[/rtl]
[rtl]تجربه شخصی من در استفاده از این مارک ورنگطعمه  بودهکه جواب خوبی هم داده[/rtl]
[rtl][تصویر:  image069.jpg][/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]مرحله اول پرتاب لانسه به محلی  که در آنعلامت زده شده است[/rtl]
[rtl][تصویر:  image071.jpg][/rtl]
[rtl]پرتاب صحیح (به محل مورد نظر)[/rtl]
[rtl]سر چوب ماهیگیری را به صورتی بگیریدکه طعمه مصنوعی در قسمت از آب حرکت کند که ماهی ها بیشتر در آن محل ها وجود دارند (عمق مناسب)[/rtl]
[rtl][تصویر:  image073.jpg][/rtl]
[rtl]اگر جواب نگرفتید باز هم ادامه دهید زیراماهی های آزاد دائم در حال حرکت هستند[/rtl]