انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ
سطوح سیستم اخطار دهی در انجمن ماهیگیری و ماهی شناسی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن ماهیگیری اصفهان فیشینگ (http://www.esfahanfishing.ir/fishings)
+-- انجمن: بخش های متفرقه (http://www.esfahanfishing.ir/fishings/forum-13.html)
+--- انجمن: بخشهای داخلی انجمن ماهیگیری و ماهی شناسی (http://www.esfahanfishing.ir/fishings/forum-58.html)
+---- انجمن: بخش پیشنهادات شما (http://www.esfahanfishing.ir/fishings/forum-60.html)
+---- موضوع: سطوح سیستم اخطار دهی در انجمن ماهیگیری و ماهی شناسی (/thread-2371.html)سطوح سیستم اخطار دهی در انجمن ماهیگیری و ماهی شناسی - mohamadnasre - 11-02-2014

با درود بنا به درخواست یکی از اعضا هیئت مدیره انجمن
سطوح سیستم اخطار دهی به شرح زیر به انجمن افزون گردید
عملی که پس از دریافت میزان درصدی اخطار
در مورد کاربر متخلف انجام میگردد به شرح زیر است

**********************

10% =مدیریت ارسال‌های تازه‌ کاربر برای 5 روز
20% =مدیریت ارسال‌های تازه‌ کاربر برای 1 هفته 
30% =تعلیق توانایی ارسال مطلب برای 1 هفته
40% = تعلیق توانایی ارسال مطلب برای 1 ماه
انتقال به گروه محروم (1) برای هفته 50%= Banned
60% =انتقال به گروه محروم (1) برای ماه Banned

70% = انتقال به گروه محروم (Banned) برای همیشهRE: سطوح سیستم اخطار دهی در انجمن ماهیگیری و ماهی شناسی - کوروش - 11-02-2014

اقا محمد لطفا بخشی برای
اعضا هیئت مدیره ایجاد نمایید تا
اعضا بتوانند در مورد درخواستها و پیشنهاداتی که برای انجمن
دارند را مطرح کنن


RE: سطوح سیستم اخطار دهی در انجمن ماهیگیری و ماهی شناسی - mohamadnasre - 11-02-2014

با سلام
بخش مورد نظر اضافه گردید