اعتبار دهی به کاربر
گزارش اعتبار‌های phoenix4ever
خلاصه
phoenix4ever
(کاربر فعال)

کل اعتبار‌ها: 285

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 35
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 35 0 0
نظرات
بهروز12345 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 04-27-2016، 09:41 PM
اعتبار برای ارسال phoenix4ever تاریخ اهدا: طعمه پاشی با چوب و چرخ ! داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 04-15-2016، 05:47 AM
اعتبار برای ارسال phoenix4ever تاریخ اهدا: سفرنامه ماهیگیری در گشر سوزا – جزیره قشم داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 12-24-2015، 07:57 PM
اعتبار برای ارسال phoenix4ever تاریخ اهدا: صید ماهی فیتوفاگ داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-18-2015، 04:21 AM
اعتبار برای ارسال phoenix4ever تاریخ اهدا: سوال در مورد تجربه صید کپور با ریسه جوشونده داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-09-2015، 03:41 AM
اعتبار برای ارسال phoenix4ever تاریخ اهدا: سوال در مورد تجربه صید کپور با ریسه جوشونده داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-07-2015، 12:24 AM
اعتبار برای ارسال phoenix4ever تاریخ اهدا: صید ماهی باراکودا با سیستم فلای و اسپنینگ داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 11-07-2015، 12:23 AM
اعتبار برای ارسال phoenix4ever تاریخ اهدا: ببینید تو مالزی چه جاهایی واسه ماهی گیری دارن ! داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 10-26-2015، 01:46 AM
اعتبار برای ارسال phoenix4ever تاریخ اهدا: اموزش لانسه کشی در دریا داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-11-2015، 04:13 PM
اعتبار برای ارسال phoenix4ever تاریخ اهدا: دریاچه هفت برم داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-11-2015، 04:12 PM
اعتبار برای ارسال phoenix4ever تاریخ اهدا: دریاچه هفت برم داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-30-2015، 08:06 PM
اعتبار برای ارسال phoenix4ever تاریخ اهدا: تهیه و به قلاب زدن بویله برای کپور داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-28-2015، 07:59 PM
اعتبار برای ارسال phoenix4ever تاریخ اهدا: تهیه و به قلاب زدن بویله برای کپور داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 04-13-2015، 08:40 PM
اعتبار برای ارسال phoenix4ever تاریخ اهدا: جام ماهیگیری در دریاچه یخ زده داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
en_vahid ( 1,245 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-14-2014، 08:23 PM
اعتبار برای ارسال phoenix4ever تاریخ اهدا: راهنمایی در مورد طعمه ماهیگیری داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mehrdadm2n ( 444 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-14-2014، 05:29 PM
اعتبار برای ارسال phoenix4ever تاریخ اهدا: راهنمایی در مورد طعمه ماهیگیری داده شده است

مثبت (+5): [بدون نظر]