اعتبار دهی به کاربر
گزارش اعتبار‌های tawer
خلاصه
tawer
(کاربر نیمه فعال)

کل اعتبار‌ها: 106

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 12
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 12 0 0
نظرات
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 04-05-2016، 11:56 PM
اعتبار برای ارسال tawer تاریخ اهدا: اصول ماهیگیری در سد ها داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 10-29-2014، 04:08 AM
اعتبار برای ارسال tawer تاریخ اهدا: سفرنامه ماهیگیری در سد میدانک فریدونشهر اصفهان داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
en_vahid ( 1,245 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-16-2014، 06:17 PM
اعتبار برای ارسال tawer تاریخ اهدا: قايق ماهيگيري تيوپي تك نفره و چند نفره داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
en_vahid ( 1,245 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-12-2014، 07:58 PM
اعتبار برای ارسال tawer تاریخ اهدا: انواع قلاب ها ی ماهیگیری داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-12-2014، 03:07 AM
اعتبار برای ارسال tawer تاریخ اهدا: انواع قلاب ها ی ماهیگیری داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mehdi23 ( 3,964 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-11-2014، 08:31 AM
اعتبار برای ارسال tawer تاریخ اهدا: انواع قلاب ها ی ماهیگیری داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-11-2014، 04:24 AM
اعتبار برای ارسال tawer تاریخ اهدا: انواع قلاب ها ی ماهیگیری داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
en_vahid ( 1,245 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-10-2014، 10:20 PM
اعتبار برای ارسال tawer تاریخ اهدا: انواع قلاب ها ی ماهیگیری داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
en_vahid ( 1,245 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-10-2014، 01:32 PM
اعتبار برای ارسال tawer تاریخ اهدا: انواع قلاب ها ی ماهیگیری داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-10-2014، 03:13 AM
اعتبار برای ارسال tawer تاریخ اهدا: اصول ماهیگیری در سد ها داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-09-2014، 05:12 AM
اعتبار برای ارسال tawer تاریخ اهدا: ماهی کپور دریاچه زریبار داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mehdi23 ( 3,964 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 06-08-2014، 07:39 PM
اعتبار برای ارسال tawer تاریخ اهدا: ماهی کپور دریاچه زریبار داده شده است

مثبت (+5): [بدون نظر]