اعتبار دهی به کاربر
گزارش اعتبار‌های mehdi23
خلاصه
mehdi23
(کاربر فعال)

کل اعتبار‌ها: 3,964

اعتبار از اعضا: 12
اعتبار از ارسال‌ها: 429
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 441 0 0
نظرات
en_vahid ( 1,245 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 09-22-2013، 03:05 PM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: نکات کلیدی در استفاده و نگهداری از چوبهای تلسکوپی داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
en_vahid ( 1,245 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 09-21-2013، 03:02 PM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: به نظر شما بهترین روش ماهیگیری کدام است؟ داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 09-20-2013، 05:45 AM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: به نظر شما بهترین روش ماهیگیری کدام است؟ داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
en_vahid ( 1,245 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-11-2013، 01:31 PM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: تجربه ماهيگيري در سد گلپايگان داده شده است

مثبت (+5): [بدون نظر]
en_vahid ( 1,245 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-07-2013، 02:17 PM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: تجربه ماهيگيري در سد گلپايگان داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
samuel ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 08-03-2013، 06:04 AM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: سوال در مورد تفنگ نيزه داده شده است

مثبت (+5): [بدون نظر]