اعتبار دهی به کاربر
گزارش اعتبار‌های mehdi23
خلاصه
mehdi23
(کاربر فعال)

کل اعتبار‌ها: 3,964

اعتبار از اعضا: 12
اعتبار از ارسال‌ها: 429
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 441 0 0
نظرات
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-31-2014، 10:30 PM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: رودخانه تجن داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
Tonino ( 410 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-26-2014، 06:35 AM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: ماهیگیری در روستای دورک - سد کارون 4 داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
en_vahid ( 1,245 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-22-2014، 08:46 PM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: زرینه رود داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
Tonino ( 410 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-22-2014، 06:40 AM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: سفرنامه ماهیگیری در سد 15 خرداد-فروردین93 داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
en_vahid ( 1,245 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-21-2014، 09:31 PM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: سفر ماهیگیری اعضای انجمن به رودخانه و سد 15 خرداد: 1393/05/01 داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
Tonino ( 410 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-21-2014، 09:03 PM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: سفر ماهیگیری اعضای انجمن به رودخانه و سد 15 خرداد: 1393/05/01 داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-21-2014، 07:33 PM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: سفر ماهیگیری اعضای انجمن به رودخانه و سد 15 خرداد: 1393/05/01 داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mehrdadm2n ( 444 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-21-2014، 02:42 PM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: سفر ماهیگیری اعضای انجمن به رودخانه و سد 15 خرداد: 1393/05/01 داده شده است

مثبت (+5): [بدون نظر]
en_vahid ( 1,245 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-20-2014، 01:29 PM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: برنامه ماهیگیری سرشاخه کارون 27-4 داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-20-2014، 04:42 AM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: ماهیگیری در روستای دورک - سد کارون 4 داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-19-2014، 06:51 PM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: برنامه ماهیگیری سرشاخه کارون 27-4 داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
Tonino ( 410 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-19-2014، 06:39 PM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: برنامه ماهیگیری سرشاخه کارون 27-4 داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-17-2014، 06:22 PM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: ماهیگیری در پارک ملی لار ممنوع داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
Tonino ( 410 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-16-2014، 06:45 AM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: تجربه ماهيگيري در سد گلپايگان داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]
mohamadnasre ( 8,576 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 07-14-2014، 07:57 PM
اعتبار برای ارسال mehdi23 تاریخ اهدا: کمک به انجمن و مشارکت در ان داده شده است

مثبت (+10): [بدون نظر]