امروز: چهارشنبه، 26 تیر 1398

ببر ماهی


اشنایی و شناخت ببر ماهی (Theraponidae)

ببر
ماهی ها جزء ماهی های سوف مانند هستند.در این خانواده علاوه بر گونه های
دریایی تعدادی انواع مخصوص آب شیرین نیز وجود دارد.به علاوه برخی از گونه
ها،بدون داشته مشکلی،می توانند به میل خود از آب شیرین به آب شور و برعکس
وارد شوند.بیشتر ببر ماهی ها در آب های استوایی زندگی می کنند.این ماهی ها
همگی گوشت خوارند.

اشنایی و شناخت ببر ماهی (Theraponidae)


روی سرپوش آبششی آن ها دو زائده ی خاری قابل
توجه وجود دارد.همچنین استخوان جلویی سرپوش آبششی دندانه دار است.باله ی
پشتی آن ها دو قسمتی ولی متصل به یکدیگر است و دارای ۱۲ تا ۱۳ عدد شعاع می
باشد.


طول آن ها معمولا به ۳۰ سانتی متر یا کمتر می
رسد.انواع دریایی ان ها به عنوان خوراکی از مرغوبیت زیادی برخوردار نیست
ولی نمونه های آب شیرین آن خوشمزه بوده و اکثرا در بازار های ماهی پیدا می
شوند.

اشنایی و شناخت ببر ماهی (Theraponidae)اشنایی و شناخت ببر ماهی (Theraponidae)

 
منبع: http://mahieman.blogfa.com/