امروز: دوشنبه، 29 مهر 1398

اشنایی با ماهی اكواریومی بوفالو
اشنایی با ماهی  اكواریومی بوفالو
ماهی پرت یک هیبرید (دورگه) از خانواده سیچلاید است.
این ماهی به طور طبیعی در طبیعت وجود ندارد و برای اولین بار در سال 1986
در تایوان تولید شد. والدین این ماهی به دلیل در دست داشتن چخه تولید آن
توسط برخی کشورهای آسیای شرقی نظیر کره جنوبی و تایوان اعلام نشده است ولی
حدس زده میشود که از دو نوع سیچلاید کله قرمز و میداس (که یکی از والدین
ماهی فلاور است) تولید میشود. نر این ماهی عقیم است ولی ماده آن با سایر
ماهی ها میتواند جفت بخورد و ماهی دورگه دیگری را ایجاد کند. ماهیهایی
مانند سوروم و رد دویل نیز میتوانند با جفت گیری خود این ماهی را تولید
کنند.این ماهی ساکن آب شیرین است و هیچگونه سازگاری با ماهیهای آب شور
ندارد. ماهیهای هیبرید زیادی قابل تولید هستند که هر کدام دارای معایبی
هستند که مانع ارائه آنها به بازار میشود. ولی ماهی پرت دارای معایب کمی
است و زیبایی نیز دارد. تنها عیب این ماهی دهان بسیار کوچک اوست که غذا
خوردن را برای او مشکل میکند. این ماهی بسیار علاقه به جنگیدن دارد و
پرخاشجو است ولی به دلیل دهان کوچکش توانایی زیادی برای آسیب رساندن به
ماهی های دیگر ندارد. رنگ این ماهی نارنجی یا زرد کم رنگ است که با تزریق
هورمون در سرش به رنگهای زرد پررنگ، قرمز، آبی و سبز در می آید که البته
این رنگها ثابت نیست و با بزرگ شدن ماهی ناپدید میشود و با دادن غذاهای
هورمونی میتوان رنگ آن را تا حدودی ثابت نگه داشت.


اشنایی با ماهی  اكواریومی بوفالو
 منبع:  http://www.mahishahr.blogfa.com/post-16.aspx