امروز: سه شنبه، 19 آذر 1398

گربه ماهی گورخریBrachyplatystoma tigrinum
گربه ماهی گورخری


نام : گربه ماهی گورخری
Zebra Shovelnose
Tigrinus Catfish
Tiger-stiped catfish
نام علمی : Brachyplatystoma tigrinum
نام های دیگر :Merodontotus tigrinus
گروه : گربه ماهیان
خانواده : Pimelodidae
زیستگاه : آمریکای جنوبی (کلمبیا، پرو ، برزیل)
خلق و خو : شدیدا مهاجم
رژیم غذایی : گوشت خوار
مراقبت : متوسط ، به نیترات آب حساس است و واکنش نشان میدهد و به کمبود اکسیژن حساس می باشد و حداقل باید 5میلیگرم درلیتر اکسیژن در آب وجود داشته باشد
اندازه : به 60 سانتی متر میرسند
PH: 6.8-7.6 
دما : 24 تا 28 درجه سانتی گراد
سختی کربنات : 5 تا 12 dh
مکان جایگیری : کف
زمان فعالیت : شب کار
طول عمر : 15 سال
حداقل اندازه مخزن : 650لیتر
تشخیص جنسیت : نا مشخص
تکثیر: تا کنون با موفقیت در آکواریم تکثیر نشده است
Brachyplatystoma tigrinumBrachyplatystoma tigrinum - Zebra ShovelnoseBrachyplatystoma tigrinum - Zebra Shovelnosehttp://www.seriouslyfish.com/images/brachyplatystoma_tigrinum_1.jpg

منبع : http://aqua-quest.blogspot.com
گربه ماهی زرافه ای آفریقایی

نام:گربه ماهی زرافه ای آفریقایی

منبع : http://aqua-quest.blogspot.com