امروز: دوشنبه، 18 آذر 1398

مناطق ماهيگيري بردخون تا طاهري

مناطق ماهيگيري بردخون تا طاهري

٣٧- ساحل مِلگُنزه : حدود بيست و پنج كيلومتر تا دير فاصله داره و منطقه حفاظت شده جنگلهاي حرا هست كه ساحل خوبي برا صيد صبيطي داره

٣٨- جزيره گُرم : از مِلگُنزه بايد با قايق بري جزيره گُرم كه جاي بسيار خوبي برا صبيطي و هامور و سنگسر و شانك هست ولي خيلي بايد مواظب باشيم چون مارهاي خيلي خطرناكي داره و در ضمن بايد مواظب تخم لاكپشتها باشيم تا بهشون آسيب وارد نشه چون جزيره محل تخمريزي لاكپشتها است

٣٩- جزيره مُخيله : از گرم كه رد بشي به جزيره مُخيله ميرسي كه باز جاي خوبي برا صبيطيه

٤٠- ساحل جبراني : حدود پانزده كيلومتر با دير فاصله داره و صبيطي خوبي داره

٤١- اسكله اولي شمالي : حدود ده كيلومتر با دير فاصله داره كه دو اسكله هست وجاي بسيار خوبي برا صبيطي و شانك هست

٤٢- اسكله كشتي سازي : اول دير هست و صبيطي و گاهي باراكودا داره

٤٣- اسكله صيادي دير : توي شهر دير هست و ماهي صبيطي خوبي داره ولي ساختارش شبيه اسكله جلالي بوشهره كه از تكه هاي بزرگ چهارشاخه بتني تشكيل شده و تردد روش سخته

٤٤- اسكله شهرداري : اسكله كوچكي است كه تو خود شهر دير است و عمق آب تو مد به دو و نيم متر ميرسه و گاهي صبيطي خوبي داره

٤٥- خور بردستان : انتهاي دير به سمت كنگان يه خور است كه گاهي ماهي خوبي توش مياد

٤٦- اسكله كنگان : جاي بسيارخوبيه كه تو مهر و آبان بهترين جا برا صبيطيه مخصوصا وقتي دريا خيلي از سمت شمال  مواج ميشه ولي جديدا شنيدم ماهيگيري توش ممنوع شده

٤٧- ساحل بركه چوپان : حدود پنج كيلومتر از كنگان كه بري به سمت عسلويه يه ساحل بكر بينظير هست كه انواع ماهي ميشه صيد كرد ولي بايد مواظب باشيد اونجا تنهايي نريد چون امنيت خوبي نداره و موردي به دوستان خودم حمله شده

٤٨- اسكله شيرينو : آب بسيار تميزي داره و خيلي عاليه برا آموزش و تمرين غواصي و اونجا فقط دختر ناخدا و شعريهاي كوچك و سرخو تك خال ميشه صيد كرد

٤٩- اسكله پرك : شانك و صبيطي داره

٥٠- اسكله طاهري : دختر ناخدا و سرخو تك خال داره گاهي هم باراكودا مياد تو اسكله

نوشته دكتر مهدي قنبريان


نقاط ماهيگيري جاده ساحلي بوشهر به دير

نقاط ماهيگيري جاده ساحلي بوشهر به دير

١٨- اسكله جايينك : اسكله كوچكي است و حالت متروكه داره من يبار رفتم فقط گربه ماهي ميزد ولي از اونجايي كه كنار خور هاله است مطمئنم بايد جاي خوبي باشه

١٩- خور هاله : روبروي جايينك بايد با قايق بري حدود دو كيلومتر تو دريا يعني جايي مجاور خور شكسته كه كنار اسكله بندرگاه بوشهر است كه محل تخم گذاري صبيطي هست و جاي بينظيريه

٢٠- اسكله محمدعامري يا به قول محلي ها مِدمِري : با كوچكترين باد شمالي آبش گل ميشه و بعدش گربه ماهي زياد ميزنه و اسكله حالت گمرك داره و اجازه نميدن بري ماهيگيري ولي شاخه سمت راستش خيلي صبيطي داره

٢١- ساحل بوجيكدان : حدود بيست كيلومتر بعد از دلوار است و ساحل بسيار خوب و بكري است

٢٢- پوزه دو هزار : اگه از ساحل بوجيكدان كه تقريبا پنج كيلومتر از جاده اصلي بوشهر - دير بايد بري به فرعي تو خود ساحل حدود دو كيلومترپياده بريم به سمت بندر رستمي ميرسيم به يه جاي بينظير كه ساحل سنگيه و بسيار بكره و محل تردد صبيطي و سنگسر و شانكه

٢٣- اسكله بندر رستمي : فاصله پنجاه كيلومتري بوشهر است ومن سال ٨٧ و ٨٨ تو بندر رستمي كار ميكردم و بدون اغراق هر شب تو اسكله ماهيگيري ميكردم . جاي بسيار بسيار خوبي برا صبيطيه مخصوصا شاخه سمت راست كنار پاركينگ دوم رو به دريا و شانك و هامور هم خوب داره

٢٤- ساحل رستمي : حدود پانصد متر بعد از شاخه سمت چپ اسكله رستمي به سمت دير يه ساحل خيلي عالي سنگي است كه دقيقا كنارش يه گنبد كوچك امامزاده است و جاي بينظيري برا صبيطيه

٢٥- اسكله خورشهاب : حدود سه كيلومتر بعد از رستميه سال ٨٩ اونو ساختند و صبيطي خوبي داره

٢٦- اسكله بوالخير : از لحاظ نظم چيدمان سنگ يكي از بهترين اسكله هاي ايرانه ولي از اونجايي كه گمرك است شبها چندتا پروژكتور خيلي قوي روشنه و زمينه رو نامساعد ميكنه وگرنه جاي خوبي برا تردد صبيطيه

٢٧- اسكله عامري : حداقل صد شب اونجا ماهيگيري كردم شاخه سمت راست صبيطي هاي خيلي بزرگي داره و تو نوك سمت راست تو اوج مد عمق آب حدود ٩ متره كه تو اسكله هاي بخش ساحلي ركورد حساب ميشه اونجا يه خاطره بد دارم يه شب اونجا بودم كه حدود بيست و چهار لنج تو آتيش سوختند و هفده تاشون خاكستر شد

نوشته دكتر مهدي قنبريان