امروز: سه شنبه، 6 اسفند 1398

رودخانه هراز پرورش ماهی

 گزارشی كامل از رودخانه سیمره -رودخانه هراز در تسخیر حوضچه های پرورش ماهی

علیرغم منافع اقتصادی و  اجتماعی ..... که احداث حوضچه های پرورش ماهی برای
ساکنین  محلی دارد ، نمی توان  اثرات زیست محیطی مخرب این حوضچه ها
را برروی رودخانه ها نادیده گرفت. تصمیم داشتم مطلبی در مورد مشکلاتی که
کارگاه های پرورش ماهی احداثی روی رودخانه هراز ایجاده نموده ، بنویسم که 
با گزارشی خواندنی از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا ) در مورد احداث
کارگاه های غیرمجاز پرورش ماهی روی رودخانه حفاظت شده هراز برخورد کردم که
تقریبا تمام موارد مهم را در آن ذکر کرده اند : از تجاوز به حریم رودخانه و
فنس کشی و تملک بخش هایی از منابع طبیعی تا عدم نصب توری در ورودی و خروجی
گارگاه ها و داخل شدن قزل الای خال قرمز به این حوضچه ها و صید آنها توسط
گردانندگان آنها تا ....

 گزارشی كامل از رودخانه سیمره -رودخانه هراز در تسخیر حوضچه های پرورش ماهی

در حالی
كه رودخانه «هراز» بر اساس مصوبه شماره یك شورای عالی محیط زیست در سال 46
به عنوان رودخانه حفاظت‌شده ثبت شده است بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد
طی 10 سال گذشته 17 كارگاه پرورش ماهی در حریم كیفی این رودخانه احداث شده
به شكلی كه حدود 90 درصد آب این رودخانه در بخش‌های مختلف وارد این
كارگاه‌ها شده و بدون تصفیه، پساب آن وارد این رودخانه می‌شود.

به گزارش خبرنگار «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
بر اساس دستورالعمل تعیین حریم كیفی آبهای سطحی موضوع تصویب‌نامه 18 اسفند
ماه سال 82 هیات دولت،‌ حریم رودخانه‌های حفاظت شده به استثنای چالوس و
سردآب رود، 150 متر تعیین شده و در این حریم تنها كاربری حفظ تنوع‌زیستی
منطقه، گردشگری جهت معرفی ارزش‌های تنوع‌زیستی رودخانه و پژوهش و آموزش
دیده شده است. این در حالیست كه مشاهدات خبرنگار ایسنا نشان می‌دهد حتی
بستر فعال رودخانه هراز توسط سازمان آب منطقه‌ای استان مازندران بدون
هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست به كارگاه‌های پرورش ماهی اجاره داده
شده است.