امروز: پنج شنبه، 3 بهمن 1398

ماهی شورت

ماهی شورت

 

نام فارسی:  شورت 

نام بومی :  

نام انگلیسی :  Silver sillage

نام علمی:  Sillago sihama

تیره: Sillaginidae

 

مشخصات مورفولوژی

فرم و رنگ بدن : بدن کشیده ، کوچک و باریک،رنگ پشت قهوه ای روشن ،بخشهای پایینی طرفین و شکم مایل به سفید تا نقره ای و بدون لکه های تیره است.

باله ها: خار باله شکمی باریک و عادی ،اولین باله پشتی ۱۱-۱۰ خار و دومین باله پشتی یک خار و ۲۱-۱۹ شعاع نرم ، باله مخرجی ۲ خار و ۲۲ شعاع نرم دارد.باله های سینه ای در انتها گرد و باله های شکمی در موقعیت باله های سینه ای واقع شده اند و  یک خار و 5 شعاع نرم دارند و باله دمی لبه دار است.

فلس: فلسها روی بدن به طور متوسط شانه ای شکل و روی گونه ها و سرپوش آبششی سییکلوئیدی است. بر روی گونه ها سه ردیف فلس دارد . در طول خط پهلویی ۷۰-۶۸ فلس و بین خط جانبی و خارهای قدامی باله پشتی ۵-۵/۴ ردیف فلس وجود دارد. خط جانبی به موازات خط پشتی ، پهلو را طی می کند ،

دندان : پوزه دراز ،دهان کوچک و انتهایی،دندانها پرزی شکل در آرواره ها و بر روی استخوان تیغه میانی بینی وجود دارد. فکیها از لبه دهان تجاوز می کنند .

طول : بیشینه درازای بدن 25cm وطول استاندارد آن ۱۳cm است.

سایر مشخصات: ۹-۷ خار روی بخش پایینی اولین کمان آبششی قرار دارد.کیسه شنا دارای ۲ انشعاب پشت سلومی است.دهانه های آبششی وسیع و پرده های آبششی از هم جدا بوده و با قطعه رابط ارتباطی ندارد.  

مشخصات بیولوژی

مکان زندگی: اندازه کوچک تا متوسط دارند ،آبهای سواحل شنی ،مصبها و قسمتهای مدی رودخانه بسر می برند،ماهیان کف زی و شناگران کندی هستند.

تغذیه: گوشتخوار هستند و در بستر رودخانه ها از کرمها و سخت پوستان کوچک تغذیه می کنند.

پراکنش: سراسر دریای عمان و بخش شرقی خلیج فارس حداقل تا بندر لنگه  ، دریاهای گرمسیری و معتدله دنیا ، اقیانوسهای هند و آرام ، دریای سرخ و سواحل شرقی آفریقا تا مجمع الجزایر هند ،استرالیا و ژاپن

تولیدمثل:جزء ماهیان تخمگذار است.این ماهی فقط یکبار در سال تخمریزی می نماید و به طور همزمان تمام تخمهای خود را رها می سازد زمان تخمریزی در فصل بهار در فروردین ماه در بالاترین حد می رسد و  تخمریزی در خورها و نواحی ساحلی صورت می گیرد.

ارزش اقتصادی: به عنوان ماهی خوراکی مصرف می گردد.اشنايي با ماهی شینک ماهی

اشنايي با ماهی شینک ماهی

 

نام فارسی:  شینک ماهی 

نام بومی :  شینک .شنکو

نام انگلیسی :  Spade fish

نام علمی:  Ephippus orbis

تیره: Ephippidae

 

مشخصات مورفولوژی

فرم و رنگ بدن: بدن این ماهی تقریبا دایره ای،کاملا فشرده و صفحه ای و سر مرتفع است.رنگ آن در پشت خاکستری و در پهلوها نقره ای و باله های این ماهی به رنگ خاکستری بوده و ۵-۴ نوار سیاه عمودی روی بدن از باله پشتی تا نزدیک شکم دارد.

باله ها:باله پشتی اول شامل یک خار رو به جلو و ۹خار طبیعی و ۲۰-۱۹ شعاع نرم ،  باله مخرجی3خار و ۱۶-۱۵ شعاع نرم دارد.باله سینه ای طویل و هلالی شکل هستند.باله های شکمی موقعیت سینه ای داشته و یک خار و پنج شعاع نرم دارند 

فلس: فلسها به طور ظریف شانه ای و هر قدر به سمت باله ها میانی نزدیک می شوند ضخیمتر می گردند ،خط جانبی موازی خط پشتی است و قسمتی از سرپوش آبششی از فلس پوشیده شده ولی گونه ها لخت است.خط جانبی آن دارای خمیدگی زاویه دار بوده و بر روی خط جانبی ۳۸ فلس دارد. در عرض بدن بالای خط جانبی ۸-۵ فلس ، روی خط یک فلس و زیر آن ۱۴ فلس وجود دارد.

دندان : دهان کوچک ، انتهایی و قابل ارتجاع بوده بنحوی که بصورت لوله ای متمایل به سمت پایین درمی آید. بر روی دهان، دندانهای ریز مشاهده می گردد. دندانها در چند نوار مرتب شده و  پرز مانند است.

طول: حداکثر اندازه بدن به ۲۵cm وطول استاندارد آن به ۱۶cmمی رسد.

سایر مشخصات:دهانه آبششی وسیع و پرده های آبششی جدا از هم و فاقد قطعه رابط است.پیش سرپوش آبششی در قسمت تحتانی به طور ظریف دندانه دار است.

مشخصات بیولوژی

مکان زندگی: این ماهی اندازه متوسط داشته و در آبهای کم عمق خلیج های کوچک اطراف جزایر مرجانی زندگی می کنند. حرکت کندی داشته و معمولا به صورت گروهی پیدا می شوند.

تغذیه: همه چیز خوار هستند.

پراکنش: سراسر خلیج فارس و دریای عمان ، اقیانوس هند ،مجمع الجزایرمالایا، فیلیپین ،چین

تولیدمثل: جزء ماهیان تخمگذار است.

سایر مشخصات: بعضی از گونه های این خانواده قادر به تولید صدا هستند.

ارزش اقتصادی: این ماهی از لحاظ غذایی اهمیت کمتری دارد .ولی گوشت آن لذیذ است.