امروز: سه شنبه، 6 اسفند 1398

سد وحدت (فیتوفاك و كپور)

عكسهای ارسالی از طرف جناب اقای میثم سیف پناهی از سنندج در سد وحدت (فیتوفاك و كپور)


عكسهای ارسالی از طرف جناب اقای میثم سیف پناهی از سنندج در سد وحدت (فیتوفاك و كپور)
سد وحدت (فیتوفاك و كپور)
عكسهای ارسالی از طرف جناب اقای میثم سیف پناهی از سنندج در سد وحدت (فیتوفاك و كپور)
سد وحدت (فیتوفاك و كپور)
عكسهای ارسالی از طرف جناب اقای میثم سیف پناهی از سنندج در سد وحدت (فیتوفاك و كپور)
سد وحدت (فیتوفاك و كپور)

بقیه عكسها در ادامه مطلب
کپورنرگردنه ماموخ سنندج

میثم میگوید:
اینم عکس یه کپور معمولی نر که همین جمعه تو گردنه ماموخ سنندج گرفتم
این ماهی خشکل رو با18عدد ماهی دیگه با قلاب ش8 وطعمه خمیر نان ونمک وشکر و پودر زعفران و مرزه کوهی که یه نوع گیاه معطره گرفتم