امروز: سه شنبه، 6 اسفند 1398

سد طالقان

سد طالقان











سد طالقان , سدی خاکی با هسته رسی است که یکهزار و 789 متراز سطح دریا و 103 متر از بستر رودخانه
ارتفاع دارد. این سد در 120 کیلومتری شمال غربی تهران و در جنوب رشته
کوههای البرز در دره طالقان قرار گرفته است. نیروگاه غرقآبی طالقان نیز که
در زیر دریاچه سد طالقان ساخته شده است 18, مگاوات ظرفیت
تولید برق دارد. این طرح به ارزش حدود 143 میلیون دلا‌ر با همکاری شرکت
"مهندسی آب و منابع نیروگاهی آبی " چین اجرا شده است.

موقعیت :

سد طالقان












استان: تهران
شهر: طالقان
محل سد: ۱۲۰ کیلومتری شمال غربی تهران، دره طالقان (سنگبان)

هیدرولوژی :
حوضه اصلی:     دریای خزر
حوضه فرعی:     سفیدرود بزرگ
نام رودخانه:     طالقان (شاخه شاهرود)

پیشرفت فیزیکی :
سال شروع:     ۱۳۸۰    سال
سال خاتمه:     ۱۳۸۵    سال

سد طالقان












نقشه را دسترسی سد طالقان :

توجه :**(این نقشه آنلاین
و هیشه به روز می باشد بر روی علائم + یا - کلیک کنید و اتفاع دوربین را
تنظیم نمایید و یا با استفاده از جهت های -> یا <- یا دیگر علائم در
نقشه جابجا شوید و مسیر خود را بیابید.پیشنهاد می شود از لینک نقشه های
بزرگ که در زیر تمام نقشه ها موجود است استفاده نمایید .)

 








ماهیان موجود در سد طالقان :
کمپ
در حاشیه های این سد امکان پذیر است و نیز همیشه مد نظر داشته باشید چون
در زمان آبگیری سد باغات محلی به زیر آب رفته است همیشه شاخ و برگ درختان
وجود دارند و باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرید.
سد طالقان











1 - قزل آلای رنگین کمان
2 - کپور
3 - زرد پر
4 - ماهی سفید رودخانه ای
سد طالقان













منبع : http://www.fishingclub.ir













سد طالقان

سد طالقان
سد طالقان











سد طالقان , سدی خاكی با هسته رسی است كه یكهزار و 789
متراز سطح دریا و 103 متر از بستر رودخانه ارتفاع دارد.
این سد در 120 كیلومتری شمال غربی تهران و در جنوب رشته كوههای البرز در
دره طالقان قرار گرفته است. نیروگاه غرقآبی طالقان نیز كه در زیر دریاچه
سد طالقان
ساخته شده است 18, مگاوات ظرفیت تولید برق دارد. این
طرح به ارزش حدود 143 میلیون دلا‌ر با همكاری شركت "مهندسی آب و منابع
نیروگاهی آبی " چین اجرا شده است.


موقعیت :سد طالقان


استان: تهران
شهر: طالقان
محل سد:
۱۲۰ كیلومتری شمال غربی تهران، دره طالقان (سنگبان)


هیدرولوژی :
حوضه
اصلی:     دریای خزر
حوضه فرعی:     سفیدرود
بزرگ

نام رودخانه:     طالقان (شاخه شاهرود)


پیشرفت فیزیكی
:
سال شروع:     ۱۳۸۰    سال
سال خاتمه:     ۱۳۸۵    سال


نقشه را دسترسی سد طالقان
:


توجه :**(این نقشه
آنلاین
و هیشه به روز می باشد بر روی علائم + یا - كلیك كنید و
اتفاع دوربین را تنظیم نمایید و یا با استفاده از جهت های -> یا <-
یا دیگر علائم در نقشه جابجا شوید و مسیر خود را بیابید.پیشنهاد می شود از
لینك نقشه های بزرگ كه در زیر تمام نقشه ها موجود است استفاده نمایید .)










ماهیان
موجود در سد طالقان :

كمپ در حاشیه های این سد امكان پذیر است و
نیز همیشه مد نظر داشته باشید چون در زمان آبگیری سد باغات محلی به زیر آب
رفته است همیشه شاخ و برگ درختان وجود دارند و باید تمهیدات لازم را در نظر
بگیرید.
سد طالقان



1 - قزل آلای رنگین كمان

2 - كپور

3 - زرد پر

4 - ماهی سفید رودخانه
ای
سد طالقان
برگرفته از سایتwww.fishingclub.ir