امروز: سه شنبه، 6 اسفند 1398

فرو رفتن قلاب ماهیگیری به بدن

كمك های اولیه در آسیبهای ناشی از فرو رفتن قلاب ماهیگیری به بدن

كمك های اولیه در آسیبهای ناشی از فرو رفتن قلاب ماهیگیری به بدن
مصدومیتهای ناشی از قلاب ماهیگیری چه جهت گذران فراغت و چه بصورت تجاری و
گذران زندگی در هنگام تنظیم و استفاده از وسایل ماهیگیری امری عادی است.
بیشتر این مصدومیتها كوچك بوده و میتوان آنها را بدون مشكل در مطب پزشك
بدون نیاز به عمل جراحی مداوا نمود. معمولأ افرادی كه اینگونه مصدوم می
گردند ممكن نیست خود را به مطب و خصوصأ به فوریتهای پزشكی (اورژانس)
برسانند زیرا خارج كردن قلاب فرو رفته می تواند در محل حادثه انجام پذیرد.
تمام مصدومیتهایی كه بواسطه قلاب ماهیگیری پیش می آید نیازمند دقت در
ارزیابی محیط بافت آسیب دیده قبل از تلاش برای خارج كردن آن می باشد. بهر
حال برخی از فرورفتگیها را نمی توان در محل خارج كرد و نیازمند ارزیابی
دقیق مصدومیت و درمان زخم ناشی از آن می باشد.
اگر فرو رفتگی قلاب در
چشم یا اطراف آن باشد می بایست بیدرنگ به چشم پزشك مراجعه شود. انتخاب روش
برای خارج كردن قلاب به نوع قلاب فرو رفته ، موقعیت مصدومیت و عمق نفوذ در
بافت بستگی دارد. بعضی از اوقات ممكن است به بیشتر از یك شیوه جهت خارج
كردن و دفع قلاب ماهیگیری نیاز باشد. شیوه كشیدن به عقب ساده ترین روشها
است اما شیوه ای است كه كمترین موفقیت را داراست. حال آنكه روش پیشروی قلاب
و برش آن تاثیر بیشتری برای آسیبهای سطحی دارد و روشی است كه همواره برای
خارج كردن قلابهای اندازه بزرگ موفقیت آمیز بوده است. روش كشیدن سریع نخ می
تواند در محل بروز حادثه و اغلب بدون نیاز به بی حس كننده ها استفاده شود.
همچنین نگهداری از زخم به همراه موفقیت در خارج كردن اشیاء فرورفته و با
به كار بردن یك چسب زخم ساده نیز میسر می شود.
در این مقاله چهار تكنیك
برای خارج كردن قلاب ماهیگیری از بافت ها شرح داده شده است:
كمك های اولیه در
آسیبهای ناشی از فرو رفتن قلاب ماهیگیری به بدن

ازریابی دقیق محیط بافت آسیب دیده:

بیشتر آسیبهای ناشی
از قلاب بعلت نفوذ قلاب در بافتهای نرم می باشد مانند گیر كردن قلاب در
دست، صورت و سر. اما آن می تواند در هر قسمتی از بدن گیر كرده و فرو رود.
این مجروحیتها معمولأ در عمق بافت اتفاق نمی افتند چرا كه نیروهای خطی در
امتداد نخ ماهیگیری تا قلاب عمل می كند و نوك آن موازی با پوست حركت كرده و
از نفوذ در عمق بافت جلوگیری می كند.

كمك های اولیه در
آسیبهای ناشی از فرو رفتن قلاب ماهیگیری به بدن

شكل شماره یك : A :
قلاب تك شاخ پیكان دار B : قلاب تك شاخ خاردار C : قلاب سه شاخ
انواع و
اندازه های بسیار متفاوتی از قلابهای ماهیگیری موجود می باشد. (شكل شماره
یك) وقتیكه قلاب را مورد بررسی قرار می دهیم به نكات مهمی كه می بایست توجه
كنیم این است كه : آیا قلاب تك شاخ ، دو شاخ یا سه شاخ می باشد؟ آیا قلاب
خاردار است؟ تعداد و موقعیت خارها چیست؟
این جزییات به ما در تصمیم گیری
روش صحیح خارج نمودن قلاب كمك خواهد نمود. البته اغلب افراد نوع قلابی كه
مورد استفاده بوده را تشخیص خواهند داد و ممكن است قادر باشند تا یك روش را
برای معاینه و دفع مشكل پیشنهاد نمایند. بعضی از اوقات مصدومیتهای ناشی از
قلاب ماهیگیری زخمهای خطرناكی در بافتها ایجاد می نماید. رادیوگرافها ممكن
است در تشخیص نوع قلاب و همچنین عمق نفوذ در موارد سخت به ما كمك نمایند.
در صورتیكه معمولأ انجام نم گیرند.
وضعیت نوع زخمهای عصبی ، عروقی و
همچنین دور یا نزدیك بودن آنها به سطح پوست حتمأ می بایست ارزیابی گردد.
همچنین آسیبهای ناشی از قلاب ماهیگیری ممكن است در لایه های پایینتر بافت
وارد شده باشد مانند گیر كردن قلاب در استخوان ، تاندونها ، رگها یا اعصاب.
قبل از تلاش برای خارج كردن آن نیازمند ارزیابی دقیق از وضعیت زخم می
باشد.
موارد نفوذ در چشم دومین دسته مصدومیتهای ناشی از قلاب است كه در
سرتاسر جهان گزارش شده است. قلابی كه در محیط اطراف چشم یا در موقعیتی فرو
رفته كه خارج كردن آن ممكن است آسیبی به چشم برساند می بایست روی آن را
پوشانده و فورأ جهت مشاوره به یك چشم پزشك مراجعه شود.

اصول
خارج كردن قلاب ماهیگیری:

كمك های اولیه در
آسیبهای ناشی از فرو رفتن قلاب ماهیگیری به بدن

در این مقاله چهار تكنیك اصلی خارج كردن
قلاب ماهیگیری شرح داده شده است:
1- تكنیك عقب كشیدن
2- تكنیك كشیدن
سریع نخ
3- تكنیك سوزن كمكی
4- تكنیك پیشروی و برش
هر روش و برخی
اصلاحات آن در جزییات این مقاله شرح داده شده است:
معمولأ انتخاب روش
برای خارج كردن قلاب فرو رفته به نظر پزشك، موقعیت مصدومیت بر روی بدن و
نوع قلاب بستگی دارد. بیشتر قلابهای فرو رفته می توانند با حداقل دخالت عمل
جراحی از بدن خارج شوند. بطور كلی روشهای عقب كشیدن و كشیدن سریع نخ می
بایست اولین تكنیكها برای مبادرت به خارج كردن قلاب باشند زیرا كمترین آسیب
را به بافتها می رسانند. بیشتر روشهای فرورونده مانند تكنیكهای سوزن كمكی و
پیشروی و برش برای خارج نمودن نمونه های سخت به كار می شوند.
بعضی
اوقات می بایست از چندین روش برای خارج كردن قلاب استفاده نمود. برخی از
این روشها به بی حسی موضعی یا وقفه عصبی نیاز دارد. قلابهایی كه بطور سطحی
فرورفته اند اگر بتوان با روشی همچون كشیدن سریع نخ به آسانی خارج نمود،
ممكن است به بی حس كننده ها نیاز نداشته باشند.
یادمان نرود قبل از عمل
درآوردن قلاب حتمأ موقعیتی را كه قلاب در آن فرو رفته است به خوبی با محلول
Providon-Iodine یا همان محلول معروف بتادین شستشو دهید.
قلابهایی كه
بیش از یك نوك دارند مانند قلاب سه شاخ می بایست جهت عدم گیركردن مجدد
شاخهای قلاب در حین خارج سازی قلاب رویشان پوشانده یا پیكان نوك آنها بریده
گردد. تمام اقلام ضمیمه شده به قلاب مانند نخ ماهیگیری، طعمه، طعمه
مصنوعی، چرخنده ها و غیره می بایست از روی آن برداشته شوند. پزشك و ناظرین
می بایست دقت نمایند كه قلاب پس از خارج شدن در بدن خودشان فرو نرود همچنین
چشم می بایست محافظت شود خصوصأ هنگامی كه از روش كشیدن سریع نخ استفاده می
كنید.

تكنیك عقب كشیدن:

كمك های اولیه در
آسیبهای ناشی از فرو رفتن قلاب ماهیگیری به بدن

روش عقب كشیدن یكی از
راحتترین روشها می باشد اما پایینترین درصد موفقیت را داراست. بیشتر برای
حالتهایی كه قلاب به صورت سطحی وارد گردیده یا برای قلابهای بدون پیكان
مناسب می باشد. ساق قلاب را بطرف پایین فشار دهید. این حركت باعث چرخش قلاب
در عمق و خلاصی پیكان آن از بافت می شود. قلاب میتواند بعد از آن از همان
مسیر ورودی از پوست خارج گردد.(شكل شماره دو)

كمك های اولیه در
آسیبهای ناشی از فرو رفتن قلاب ماهیگیری به بدن

شكل شماره دو : تكنیك
عقب كشیدن. ساق قلاب ماهیگیری به پایین فشار داده شده تا هنگامی كه نوك آن
از مسیر وردی خارج گردد.
هر گونه مقاومت و گیر كردن پیكان قلاب در طول
انجام تكنیك می بایست پزشك كار را متوقف نموده و به دیگر روشهای خارج كردن
فكر نماید.

تكنیك كشیدن سریع نخ:

تكنیك كشیدن سریع
نخ تاثیر بیشتری نسبت به روش عقب كشیدن دارد. معمولأ در همان محیط حادثه
انجام می شود و بر این باورند كه كمترین آسیب را به بافتها می رساند زیرا
علاوه بر اینكه زخم جدیدی را ایجاد نمی كند، بندرت نیازمند بی حس كننده
هاست. ممكن است از آن برای خارج كردن هر سایز و اندازه قلابی استفاده شود.
اما بطور معمول بهترین عملكرد را در هنگام خارج كردن قلابهای سایز كوچك و
متوسط دارد. این تكنیك همچنین عملكرد خوبی برای قلابهای فرو رفته در عمق
دارد اما نمی توان در قسمتهایی از بدن كه سفت نمی باشند مانند لاله گوش از
این روش استفاده كرد. پزشكان یا معالجان می بایست با روش اجرای آن به خوبی
آشنا باشند زیرا اجرای نادرست می تواند باعث آسیب بیشتر به بافتها گردد.
انتهای
یك نخ مانند نخ ماهیگیری یا نخ بخیه می بایست به دور قسمت میانی خم قلاب
به طور محكم گره زده شود. (شكل شماره سه)

كمك های اولیه در
آسیبهای ناشی از فرو رفتن قلاب ماهیگیری به بدن

شكل شماره سه : تكنیك
كشیدن سریع نخ. A : نخ را حول قسمت میانی قلاب گره زنید. B : ساق قلاب را
به سمت پوست فشار دهید. C : در حالی كه ساق قلاب را به سمت پوست فشار می
دهید نخ را به سرعت و محكم به سوی خود بكشید.
سطح پوست مورد بحث می
بایست به خوبی با یك سطح صاف مانند ساق قلاب ماهیگیری كه به پوست فشار می
آورد ثابت شود. دقت داشته باشید كه ساق قلاب را موازی پوست زیرین نگه
دارید.
قلاب ماهیگیری ممكن است با سرعت زیاد خارج شود لذا می بایست پزشك
و ناظرین خود را از مسیر نخ دور كنند. یك پزشك می بایست همواره از محافظ
چشمی برای خارج كردن قلاب فرورفته استفاده كند مخصوصأ وقتیكه از روش كشیدن
سریع نخ استفاده می كند.

تكنیك سوزن كمكی:

روش
سوزن كمكی نیازمند چالاكی پزشك است. روش مناسبی برای خارج كردن قلابهای
سایز بزرگ با تك پیكان در نوك می باشد. اما زمانی كه نوك قلاب در سطح پوست
فرو رفته اثر بیشتری دارد و می توان با كمك یك سوزن آن را خارج ساخت. پس از
آماده كردن پوست و بی حس كردن موضعی آن از یك سوزن بزرگ جهت وارد كردن در
زخم قلاب استفاده می كنیم.(شكل شماره چهار)

شكل شماره 4 : تكنیك
سوزن كمكی : A : سوزن بزرگ را در كنار قلاب ماهیگیری فرو برده تا محیط
اطراف نوك قلاب را باز نماید. B : قلاب ماهیگیری و سوزن را به همراه یكدیگر
خارج نمایید.
راستای جاسازی سوزن می بایست در امتداد ساق قلاب باشد.
شیب آن می بایست به طرف نوك قلاب درون انحنای آن باشد تا سوزن قادر به آزاد
كردن پیكان گیركرده باشد. بسیار مهم است كه شیب نوك سوزن در امتداد صحیح
باشد. پزشك می بایست قلاب ماهیگیری را به پیش برده تا پیكان از گیر رها
شود. آنگاه آنرا در حالی كه می چرخاند به سمت بیرون بكشد.
یك روش اصلاحی
برای این تكنیك فرو بردن تیغ جراحی در زخم بطرف نوك قلاب می باشد. در آن
صورت ممكن است قلاب ماهیگیری خارج گردد زیرا ایجاد شكاف، فضایی را برای نوك
قلاب فراهم می آورد. همچنین ممكن است این روش اصلاحی به همراه روش سوزن
كمكی برای مصدومیتهای سخت تر مورد استفاده قرار گیرد.

تكنیك
پیشروی و برش:

یكی از مزیتهای این روش سنتی خارج كردن قلاب
ماهیگیری این است كه تقریبأ همواره موفقیت را برای بیرون آوردن قلابهای
ماهیگیری به همراه دارد. هر چند آسیب مضاعف به بافتهای مجاور زخم یك نقیصه
آن می باشد. روش پیشروی و برش زمانی دارای اثر بیشتری است كه نوك قلاب در
نزدیكی پوست واقع شده باشد. در این صورت دو روش برای خارج كردن قلاب پیش
روی شماست:
1- اگر قلاب فرو رفته فقط دارای پیكان و فاقد خار باشد. (شكل
شماره پنج)
2- اگر قلاب فرو رفته علاوه بر پیكان نوك ، خاردار نیز
باشد. (شكل شماره شش)


شكل شماره پنج :
تكنیك پیشروی و برش برای قلابهای پیكان دار بدون خار. A : نوك قلاب را به
سمت سطح پوست پیش می بریم. B : پیكان نوك آن را می بریم. C : باقیمانده
قلاب را از میان زخم در خلاف جهت ورودی خارج می نماییم. شكل شماره شش :
تكنیك پیشروی و برش برای قلابهای خاردار. A : نوك قلاب را به سمت سطح پوست
پیش می بریم. B : چشم قلاب را می بریم. C : باقیمانده قلاب را از میان زخم
در جهت فرو رفته خارج می نماییم.
ابتدا می بایست داروی بی حسی موضعی را
در اطراف پوست آسیب دیده جهت نفوذ در پوست پاشید. نوك قلاب را كه شامل تمام
پیكان می باشد، توسط انبردست یا سیم چین جهت حركت قلاب از میان پوست قیچی
می كنیم. نوك بریده شده توسط انبردست یا هر وسیله برش دیگر اجازه می دهد تا
قلاب ماهیگیری با مقاومت كمی در خلاف مسیر ورودی قلاب خارج شود.
برای
قلابهای خاردار، محیط اطراف مصدومیت می بایست توسط داروی بی حس كننده سر
شده و قلاب به پیش رانده شود. حال به جای بریدن نوك قلاب، چشم قلاب بریده
خواهد گردید. پزشك می تواند پس از آن، كشیدن قلاب را در همان امتدادی كه
نوك قلاب فرو رفته، خارج نماید.

طریقه مراقبت زخم بعد از
خارج كردن قلاب:

كمك های اولیه در
آسیبهای ناشی از فرو رفتن قلاب ماهیگیری به بدن

بعد از اینكه قلاب ماهیگیری خارج شد می بایست درون
زخم برای احتمال وجود چیزهای بیگانه و خارجی مانند طعمه كنكاش گردد. همین
قدر كافی است كه از پماد آنتی بیوتیك و یك باند استریل بعد از ضد عفونی در
حالیكه زخم باز است استفاده كنیم. آمپول كزاز می بایست برای افرادی كه بیش
از 5 سال از آخرین تزریقشان می گذرد تجویز شود.
كمك های اولیه در
آسیبهای ناشی از فرو رفتن قلاب ماهیگیری به بدن

منبع
:
انجمن گسترش و آموزش ماهیگیری ورزشی
پایگاه اینترنتی
امدادگران ایران


خطرات از قلاب ماهیگیری

خطرات و صدمات ناشی از قلاب ایمنی در ماهیگیری

خطرات و صدمات ناشی از قلاب - ایمنی در ماهیگیری
 
 

با رها شده كه سرب ماهیگیر یا قلاب با سزعت طرف شما بیاد و
به شما بر خورد كنه . .

اولین نكته ای كه هر ماهیگیری باید در ماهیگیری
رعایت كنه امنیت در ماهیگیری می باشد.

خوب همیشه در ماهیگیری این اتفاقات زیاد میوفته و خیلی
طبیعی  هست شما فقط باید از این حوادث جلو گیری كنید.

خطرات و صدمات
ناشی از قلاب ایمنی در ماهیگیری

بار ها برای خود من اتفاق افتاده كه لانسه با سرعت ۱۰۰
كیلومتر در ساعت به طرف خودم بیاد و مجبور بشم جا خالی بدم یا . .

خوب با خودتون میگید چه چوری سرب یا قلاب می تونه با سرعت
۱۰۰ كیلومتر در ساعت طرف شما بیاد خوب وقتی شما برای صید قزل آلا با سیستم
لانسه كشی با طعمه مپس به ماهیگیری میرید در فاصله كمتر از۱۵ تا ۱ متری
شما لانسه به كف آب گیر میكنه و شما با تمام قدرت اكشن چوب طعمه را می
كشیدتا لانسه آزاد بشه و ناگهان لانسه آزاد می شود و با سرعت زیاد به طرف
شما می اید.

همون اتفاقی كه بار ها برای من افتاده و یك بار هم نزدیك
بود قیافم شبیح عكس های زیر بشه چون لانسه با تمام سرعت به چشم من اثابت
كرد حوب مجزه شده كه از قسمن پولك به چشم مناثابت كرد ولی با قدرت ضربه من
دو روز گیج و منگ بودم از چشم درد خوب بگزریم راه چاره چیست؟؟؟؟؟

خطرات
و صدمات
ناشی از قلاب ایمنی در ماهیگیریعكس های از گیر كردن قلاب ماهیگیری به چشم ماهیگیر

خطرات
و صدمات
ناشی از قلاب ایمنی در ماهیگیریخطرات
و صدمات
ناشی از قلاب ایمنی در ماهیگیریخطرات
و صدمات
ناشی از قلاب ایمنی در ماهیگیریخطرات
و صدمات
ناشی از قلاب ایمنی در ماهیگیریتنها راه حل استفاده از عینگ های ضد ضربه در ماهیگیری می
باشد

هم شما رو خوشتیپ میكنه هم از چشم های شما محافظت میكند
معمولا عینك های پولاریزه و صنعتی یا عینك شب برای ماهیگیری استفاده می
شود.

به بخشید منهمچین پستی را آپلود كردم فقط هدف من امنیت
ماهیگیران  هست نه چیز دیگر

نویسنده : ارادتمند شما ابی فیشر

منبع : ایران فسشینگ دات نت

خطرات
و صدمات
ناشی از قلاب ایمنی در ماهیگیری