امروز: پنج شنبه، 3 بهمن 1398

روش پرتاب با چوب های دوتیکه

دانلود فیلم های در باره انواع پرتاب های ساحلی

دانلود فیلم های در باره انواع پرتاب های ساحلی SurfCasting

surf-casting


یکی از فاکتور های موفقیت در ماهیگیر از ساحل پرتاب های بلند می باشد در زیر سه فیلم در مورد پرتاب های بلند ساحلی میباشد


لینک های دانلود

ebifishing

دانلود فیلم بک

دانلود فیلم دو

دانلود فیلم سه


ارادتمند شما ابی فیشر

منبع : http://iranfishing.ir/