امروز: شنبه، 30 شهریور 1398

طعمه پاشی توسط چوب ماهیگیری

طعمه پاشی توسط چوب ماهیگیری

 یکی از عواملی که باعث می شود یک ماهیگیر در ماهیگیری موفق به صید ماهی ایده آل شود با استفاده از سیستم طعمه پاشی می باشد که بهترین حالت طعمه پاشی با قایق می باشد. آیا همیشه قایق در دسترس می باشد. در این مقاله با سیستم طعمه پاشی به فاصل دور تر از سال بدون استفاده از قایق آشنا می شوید . . .

پر کردن سبد طعمه پاش از طعمه ها

در این روش ماهیگیر با استفاده از سبد مخصوص طعمه پاش و چوب و چرخ ماهیگیری می تواند به هر میزان که سبد طعمه پاش را پرتاب کند محیط مورد نظر را طعمه پاشی کند. در این روش از سبدی استفاده می شود که انتهای این سبد به صورت شناور می باشد و در هنگام پرکردن این سبد از طعمه ها قسمت بالای آن سنگین تر از انتهای آن می شود و در هنگام پرتاب سبد در مکان مورد نظر قسمت شناور سبد به سمت بالای آب قرار میگیرد و در سبد به سمت پایین قرار میگیرد و طعمه ها به راحتی از سبد خارج شده و در مکان مورد نظر پاشیده کمی شود.

در ایبن سبد ما از موادی استفاده می کنیم که ماهی مورد نظر به خوردن آن علاقه شدید دارد مانند انواع حبوبات و طعمه های بودار و نان خشک و خورده شیرینی ٫ باید توجه داشت که طعمه ها نباید چسبنده و خمیر باشند تا به راحتی از سبد طعمه پاش درون آب ریخته شوند.

طعمه حبوبات و بلغور جو و گندم و غذای ماهی های اکفریومی مانند لوفاک پیشنهاد می شود.

بیشتر در باره اسرار طعمه پاشی بدانید.

اسراری درباره طعمه پاشی

 

تجمع طعمه پاشی و تجمع ماهی

دوستان با تجراب عملی گروه ماهیگیری ما پی به اسرار اهمیت طعمه پاشی در ماهیگیری بردیم ..

که در اینجا با نکاتی از آنها آشنا می شوید مثلا تجمع طعمه پاشی در یک نقطه متمرکز باشد خیلی بهتر از پراکنده بودن آن هست.

انتخاب عمق مناسب برای طعمه پاشی خیلی موثر می باشد و عمق زیاد دلیل بر ماهی زیاد نیست وشما در هر عمق دلخواهی حتی یک متر هم می توانید با طعمه پاشی ماهی های بزرگ را هم جمع کنید.

در تجمع طعمه در یک مکان تجمع ماهی ها هم بیشتر می شود . یک مثال

در هنگام شکار یک پرنده شکارچی مثل عقاب انتخاب یک پرنده تنها خیلی راحتر از انتخاب یک پرنده در یک دسته پرنده هست . .

حالا اگر طعمه پاشی شما پراکنده انجام گیرد ماهی به راحتی طعمه پاشی ها را از قلاب تشخیص می دهد و شانس صید ماهی با این طعمه پاشی کم می شود . حالا اگر تجمع طعمه پاشی زیاد باشد ودر یک نقطه و قلاب در آن قرار گیرد دیگر ماهی حق انتخاب ندارد و با تجمع زیاد ماهی بلع قلاب ۱۰۰٪ می شود در ادامه کتاب به صورت تخصصی تر توضیح داده می شود

تا کتیک های حرفه ای طعمه پاشی و اثرات آن بر ماهیگیری

 

سلام به تمامی دوستان عزیز و علاقمند به سیستم های ماهیگیری انتظاری مخصوصا کپور گیری. در این قسمت از کتاب به گوشه ای از تجربیات و تحقیقات یک سال نویسنده کتاب  آشنا می شوید.

سیستم طعمه پاشی همیشه به این منظور در ماهیگیری به کار گرفته می شود تا بازده ماهیگیری وصید ماهی را افزایش دهد . همیشه با پاشیدن طعمه ها در جای از در یاچه منجرب جمع شدن ماهی ها در آن منطقه می شوند سیستم طعمه پاشی بسیار ساده می باشد و هر ماهیگیر می تواند با استفاد از این سیستم در ماهیگیری خود موفق شود البته با رعایت اصول و نکته های کلیدی در طعمه پاشی. اصول و نکته ها عبارت اند از اول انتخاب بهترین مکمل برای طعمه پاشی (مواد طعمه پاشی) دوم انتخاب عمق مناسب برای طعمه پاشی.

 هر کدام از موارد ذکر شده نیز خود به شاخه های دیگر تقسیم می شود مثلا انتخاب عمق به شرایط محیطی مثل فصل و دما ارتباط مستقیم دارد  که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. انتخاب بهترین مواد برای طعمه پاشی بستگی به خود گروه دارد.  البته این روشی که الان در باره آن صحبت می کنیم نیاز به زمان و وقت خود برای انجام این روش را دارد مثلا شما طعمه ای را برای طعمه پاشی استفاده می کنید که برای اولین بار در آن دریاچه توسط گروه شما برای ماهیگیری انتخاب شده خوب این نکته بسیار مهم می باشد که طعمه پاشی شما اختصاصی می باشد و منحصرا برای گروه شما می باشد ولی شما این را مد نظر داشته باشید که باید ماهی های آن دریاچه به طعمه های که ما برای طعمه پاشی انتخاب می کنید آشنا باشند خوب برای این کار که ماهی ها را شما به آن طعمه اختصاصی آشنا کنید باید مدتی را در آن دریاچه مشغول پاشیدن آن طعمه به خصوص در آب شوید حتی مکان طعمه پاشی نیز مهم می باشد جای را برای طعمه پاشی انتخاب کنید که قلمرو یا محدوده شما در آن در یاچه برای ماهیگیری می باشد. شما می توانید در مدت 3 یا 4 هفته تمام ماهی های محدوده ماهیگیری خود را معتاد به آن طعمه خواص کنید و در طول ماهیگیری از همان طعمه برای سر قلاب یا مشابه آن را در ماهیگیری استفاده کنید. درسته دوستان عزیز به این نکته های که اشاره شد اسرار طعمه پاشی گفته می شود .  همان کاری که من و گروه ماهیگیری در دریاچه های مثل دریاچه هفت برم شیراز انجام دادیم و100 % هم نتیجه گرفتیم ما در این دریاچه ماهی های را صید و رها سازی کردیم که در 5 سال گذشته این دریاچه هیچ وقت مشاهده نشده!!!

بهترین طعمه های که شما می توانید برای طعمه پاشی استفاده کنید هم طعمه های ساده می باشد هم طعمه های مکمل و مخلوط طعمه های ساده عبارت اند از انواع حبوبات و قلات ، ذرت شیرین و نان خشک و . . طعمه های مخلوط هم هر آنچه که شما درماهیگیری از آن استفاده می کنید را می توانید مخلوط کنید و در محیط ماهیگیری پراکنده کنید.

نکته ای را در اینجا برای شما توضیح می دهم که به توانید نوشته های بالا را بهتر درک کنید

مثلا شما از نمایندگی جوشانده (بویله) خواصی را تهیه می کنید که تا به حال هیچ گونه تجربه استفاده از این جوشانده را توسط خود ودوستان را نداسته اید خوب شما با چه اعتمادی  می توانید از این طعمه ها استفاده کنید؟ خوب در بالا مطالعه فرمودید که شما می متوانید ماهی های یک در یاچه را طبق میل خود ماهیگیر به یک طعمه خواص معتاد کنید . یعنی ماهی های آن دریاچه را به خوردن آن طعمه خواص در زمان مدت معین عادت دهید. خوب طعمه های جوشانده ای را که شما تهیه کرده اید را در تعداد بسیاز زیادتهیه کنید و در زمان های ماهیگیری که به آن دریاچه می روید در مکان های و قلمرو های تایین شد در آب به پاشید بعد از 3 یا 4 هفته مداوم کار را انجام دهید و در هفته پنجم شما می توانید از آن جوشانده با اطمینان کاملا در ماهیگیری خود استفاده کنید.

چه چیز های می تواند تاکتیک های طعمه پاشی شما را خراب کند؟

دوستان شده که شما با برنامه ریزی های که انجام دادید صحیح کار خود را انجام می دهید در طعمه پاشی ولی در آن روز هیچ نتیجه ای از کار خود نمی گیری و واقعا به ماهیگیری خود شک می کنید!! خوب دلیل چیست در سیستم طعمه پاشی دو نکته اساسی و جود دارد که کمتر ماهیگیری به آن توجه می کند یا اصلا هیچ وقت به ذهن هیچ ماهیگیری نمی رسد. جریان های سطحی آب و باد دو آمل اساسی در بهم ریخت محاسبات در سیستم طعمه پاشی ما باشد. جریان های کف در یاچه که همیشه با وزش بادهای شدید شروع می شود موجب جابه جاشدن طعمه ها در کف آب تا مسافت طولانی می شود ما زمانی که در ماهیگیری ها طعمه پاشی مکنیم اگر به بینیم جریان باد و آب به سمت ساحل می باشد. به سمتی که ایستادیدم مسافت دورتری را طعمه پاشی میکنم تا به مورور زمان با جریان آب و باد طعمه ها نهایتا در محدوده ما قرار بگیرند.

ماهیگیر  در چه عمقی از آب باید طعمه پاشی را نجام دهد؟

دوستان عزیز شاید باورتان نشود ولی در تستی که ما در دریاچه انجام دادیم باسیستم طعمه پاشی در عمق زیر نیم متر یعنی عمقی به میانگین30 سانت توانستیم ماهی ها را برای چریدن بر روی طعمه ها وادار به وارد شدن در به عمق بین 20 تا 40 سانت کنیم حتی زمان حرکت و جا به جا شدن ماهی ها را با چشم مشاهده می کردیم وبالاه ای ماهی ها هم زمانهای از آب بیرون در می آمد ماهی های به وزن های 500 گرم تا 4 یا 5 کیلو گرم.در این جاست که هنر طعمه پاشی برای همه دوستان مشخص می شود وتاثیرات آن در ماهیگیری ما در یاچه ای را برای ماهیگیری انتخاب می کنیم که عمق مرکز آن دریاچه حدود 15 متر و میانگین عمق کل دریاچه به 2 متر می رسد با تجربه های که به دست آوردیم بهترین عمق برای طعمه پاشی عمق بین یک متر تا یکمترو نیم می باشد فصله تا ساحل هم زیاد مهم نیست از 10 متر تا 20 متر میانگین بسیار عالی می باشد.

چقدر طعمه بریزیم تو آب برای طعمه پاشی؟

همیشه بر سر این موضوع نظرات زیادی وجود داشته استاد عزیز جناب آقای جاش می فرماییند که طعمه پاشی زیاد دلیل بر گرفتن ماهی زیاد نیست و این هرف کاملا درسته و گروه دیگری می گویند که طعمه ها را درون یک توری مثل جوراب بریزیم که ماهی ها سیر نشوند و برا اساس بو به طرف آن بیایند. این هم درسته ولی زیاد جالب و ورزشی و زیست محیطی نیست زیرا طبیعت کف آب را ما نمی توانیم با این جوراب ها آلوده کنیم به اندازه کافی کف آب ها آلود می باشد.

خوب در اینجا ما چه کاری می توانیم انجام بدهیم ما هم در باره تجارب گروه می نویسم. ما در برنامه های از تاکتیک خواصی استفاده می کنیم که هم منجرب فریب ماهی می شود و هم سایز ماهی های بزرگ تر!!!  با خود می گوید چیکار می کنیم که هم ماهی فریب میخوره هم سایز ماهی ها بزرگ ترمیشه . مگه میشه!!!

خوب تاکتیک سیستم طعمه پاشی ما بر این اساسه که اولا یک دقیقا مکان طعمه پاشی رو میدونیم کجاست چون فاصله آن بسیار به مان نزدیک می باشد و دقیقا می توانیم در آن محل با پرتاب های صحیح طعمه خود را در آن منطقه که طعمه پاشی شده پرت کنیم و قرار دهیم در هنگام طعمه پاشی ما تمام طعمه ها را در ابعاد تعین شده میریزیم با تجمع بسیار بالا یعتی حتی سعی میکنیم به صورت تپه مانند طعمه ها را بریزیم.در این صورت تجمع ماهی در جای طعمه پاشی بسیار بالا می رود مثلا در ابعاد 1 متر در دو متر طعمه ها را ریختیم و در این ابعاد مثلا حدود 17 ماهی تجمع کردند برای چریدن طعمه دلخواه طعمه ای که به آن عتیاد دارند!!

 خوب در این محدوده با اون کپور های بین 2 تا 10 کیلو جای برای ماهی های کوچک نیست و از ترس واسترس در آن منطقه سبز نمی شوند.

در یک نقطه که تجمع ماهی ها زیادمی شود آن ها با سرو کله به سمت چریدن طعمه ها می روند حالا اگر در وسط این طعمه ها قلاب قرار داشته باشد هم ماهی خواسته آن قلاب را می بلعد هم به صورت نا خاسته قلاب را در هنگام مکیدن کف دریاچه می بلعد.

فصل و دما و زمان و تاثیرات آن بر طعمه پاشی (گردش ماهی)

ماهی کپور ماهی می باشد که برای چریدن و غذا خوردن نصبت به فصل مکان و عمق خود را تغیر می دهد مثلا در تابستان گرم عمق های کم را برای چریدن انتخاب می کند و در فصل پاییز عمق های متوسط بین یکو نیم تا دو متر را برای چریدن انتخاب می کند. زمان چریدن هم برای ماهی کپور در تابستان زمانی که هوا خنک تر می شود بین غروب و طلوع خورشید که اوج آن در طولع و غروب خورشید می باشد. و چریدن آن در پاییز در بین ساعت 11.30 تا 3 یا 4 ظهر می باشد خوب شما در این زمان ها و عمق ها نصبت به فصل و زمان می توانید مکان خود را انتخاب و طعمه پاشی کنید

مهم ترین کار و حرف پایانی

دوستان عزیز سکوت را رعایت فرماید در مکانی که طعمه پاشی شده با قایق وارد آب نشوید د کنار چوب ماهیگیریانت با دوستان صحبت نکنید . با کفش بر روی سنگه های کنار آب راه نروید و کمتر حضور داشته باشید در مکان های کنار چوب!!!

 

منبع : فيشرزخسته کردن ماهی در ماهيگيري

چگونگی خسته کردن ماهی در هنگام ماهيگيري

How to Play and Land a Fish

همیشه اولین سئوالی که از ماهیگیران با تجربه می پرسیدم این بود که چونه می توان یک ماهی را در هنگام صید خسته کرد و به سمت خود هدایت کرد سئوالی که هیچ وقت نتوانستم با پرس و جو به آن برسم تا زمانی که خودم تجربه های را در این زمینه کثب کردم و در این مقاله در اختیار شما دوستان عزیز می گزارم البته سعی مکنم غلط های املای رو تا اونجای که می تونم اصلاح کنم ولی نمی دونید با چه سرعتی دارم مطالب را تایپ می کنم.

اولین تجربه جنگیدن با ماهی را از روی قایق تجربه کردم در جدالی تن به تن با ماهی در این مبارزه به دلیل نداشتن تجره نتوانستم به صورت صحیح با ماهی بجنگم و به مرور زمان این تجربه را بدست آوردم.

با مطالعه و چگونگی کار با کلاج موتور و نحوه صحیح پنپ کردن چوب ماهیگیری چگونگی جنگندی صحیح با ماهی را یاد گرفتم و با اولین تجربه جنگندگی با صفره ماهی که بیش از 20 کیلوگرم نیرو به من و چوب و چرخ ماهیگیرم وارد می کرد اوصول چگونگی جنگندگی با ماهی ها را فرا گرفتم ، در هنگام جمع کردن موتور حتما سر چوب ماهیگیری تا زمانی که ماهی از مادر می باشده حتما به سمت بالا باشد.

هنر ماهیگیری کار با کلاج ماهیگیری می باشد و کاربرد کلاج به شما امکان می دهد که ماهی های را بیشتر از وزن کشش نخ ماهیگیریتان را صید کنید و جلوگیری از پارگی نخ ماهیگیری می کند پس همیشه ما در ماهیگیری باید از کلاج ماهیگیری استفاده کنیم.

 hold fishing rod vertical

در هنگام جمع کردن نخ با ید سر چوب ماهیگیری به سمت بالا باشد

چه زمانی باید ماهی را به سمت خود هدایت کنیم ؟

زمانی که ماهی به سر قلاب هست یا دائم در فرار می باشد یا به این ور و آن ور فرار می کند

letting fish make a run

به شکل بالا توجه کنید تا زمانی که ماهی توان فرار کردن را دارد به هیج وجع نخ را جمع نکنید یا سر کلاج را بسته نگهندارید و اجازه دهید ماهی از شما دور شود و  با استفاده از صرف نیرو و انرژی کلاج را باز کرده و نخ را با خود به برد مطمعن باشید تا مسافتی ماهی خسته می شود و حالا نوبت شما ست که نخ را جمع کنید کلاج را نمی خواهد صفت کنید با همان کلاج ماهی را به سمت خود هدایت کنید زیرا امکان ضربه زدن از طرف ماهی و جود دارد و در این زمان کلاج کار خود را انجام می دهد و ضربات ماهی را دفع می کند و نمی گذرد که نخ ماهیگیری پاره شود

reeling in fish

زمانی که ماهی خسته شده بهترین زمان هدایت ماهی به طرف خودتان می باشد و می توانید با کلاج باز ماهی را جمع کنید

 first lift the rod

اگر در جمع کردن مشکل دارید و وزن ماهی بسیار زیاد می باشد و با چوب ثابت نمی توانید ماهی را جمع کنید می توانید از روش پمپاژ کردن استفاده کنید و این روش به این صورت می باشد که سر چوب را به پاین نگهدارید و نخ را جمع کنید و سپس نخ راکه به صفتی رسید از جمع کردن دست بردارید و با بالابردن سر چوب ماهی را به سمت خود هدایت کنید و دباره سر چوب را به پاین بیاورید و سریع نخ شل شده را جمع کنید و سپس دباره چوب را به بالا هدایت کنید

lower rod the fishing rod

هیچ وقت بی جهت نباید نخ آزاد باشد و ماهی آزادانه حرکت کند

reel in the slack

زمانی که سر چوب به پایین است موتور را جمع نکنید

 

correct way to net a fish

بعد از جمع کردن و کلاج دادن و فرار ماهی با انرژی تمام دباره جمع کردن ماهی حتما ماهی خسته می شود و در پایان ماهی بی جان را در کنار خود مشاهده می کند که نوبت چاک زدن ان می باشده آن هم قواعد و اصول خود را دارد زیرا چاک زدن غلط با عث فرار ماهی می شود و بهترین حالت هدایت چاک از زیر می باشد مثل تصویر

 

 نویسنده : ابی فیشر

منبع : فيشرز :wink:  

كلمات كليدي:

 خسته کردن ماهی در ماهيگيري ,ماهي خسته ,صيد ماهي خسته راحتره! ,چرا ماهي را خسته كنيم , ماهيگيري ماهي خسته ,اموزش خسته كردن ماهي ,اموزش ماهيگيري بالا كشيدن ماهي خسته,