امروز: چهارشنبه، 26 تیر 1398

چند نكته مهم و مفید در ماهیگیری

چند نكته مهم و مفید:


در روزهای بسیار سرد و یا بسیار گرم ماهی در دوحالت
در عمق است.

چند نكته مهم و مفید در ماهیگیری


استفاده از عینك های پولاریزه قهوه ای برای دیدن
ماهی در زیر آب و جلوگیری از اشعه خورشید مناسب است.


درختان هم از لحاظ تغذیه و هم از لحاظ تامین
امنیت برای قزل آلا ها مناسب است.لذا با كمی زحمت میتوانید ماهی های
خوبی را در زیر سایه این درختان صید كنید.


وزش باد برای ماهیگیران بد است اما برای مهیها
خیلی خوب زیراحشراتی را به آب میداندازد لذا از باد به نفع خود استفاده
كنید.

چند نكته مهم و مفید در ماهیگیریاگر ماهی به سمت طعمه شما آمد ولی حمله نكرد یعنی اینكه
طعمه شما مناسب است ولی اندازه آن بزرگ است چند لحظه صبر كنید و اندازه
كوچكتر آن را امتحان كنید.


در ماهیگیری با پشه سعی كنید همیشه نخ خود را صاف
و جمع شده داشته باشید ته بتوانید موقع مناسب ظربه بزنید با دردست
داشتن ادامه نخ موقع ظربه زدن ماهی خود قلاب را درون دهانش فرو میكند.

چند نكته مهم و مفید در ماهیگیریهنگامی كه آب زلال و عمق آن كم است از طعمه های تیره رنگ استفاده
كنید

در جاهایی كه آب از شدت وخروش كمتری درجریان است .لانسه های شماره دو و
سه و چهار طلایی با خالهای قرمز بسیار مناسب است.


در آغاز فصل از لانسه كشی در عمق
استفاده كنید


رنگهای فلوئورسنت و فسفری برای
هنگامی كه هوا هنوز كاملا روشن نیست یا ابری است بهتر است زیرا از نور
ماوراء بنفش به خوبی استفاده می كنند

چند نكته مهم و مفید در ماهیگیری


سعی كنید هنگام كار با پشه صدای شلاقی
شنیده نشود و این كه ررا باملایمت بیشتری انجام دهید در غیر این صورت
پشه شما متلاشی خواهد شد.

چند نكته مهم و مفید در ماهیگیری


اگر نخ شما پس از پرتاب در فاصله دور تر
یكجا فرود آمد پرتاب را كوتاه تر انجام دهید زیرا پرتاب شما از قدرت
كمتری بر خوردار است.