امروز: شنبه، 3 اسفند 1398

عكسهای ارسالی از طرف جناب اقای میثم سیف پناهی از سنندج در ابگیر حسن اباد

عكسهای ارسالی از طرف جناب اقای میثم سیف پناهی از سنندج در ابگیر حسن اباد
میثم میگوید:
ه روز غروب رفتم آبگیر حسین آباد دیدم هیچ کس نیست که آرامش محیط رو به هم بزنه تا ساعت 4 صبح با هفت عدد لنسر ماهیگیری کردم وقتی برگشتم خونه ساعت 5بود و صبح زود همباید میرفتم سر کار در نتیجه عکسها رو با عجله گرفتم و زیاد خوب در نیومد


عكسهای
ارسالی از طرف جناب اقای میثم سیف پناهی از سنندج در ابگیر حسن ابادعكسهای
ارسالی از طرف جناب اقای میثم سیف پناهی از سنندج در ابگیر حسن اباد


عكسهای
ارسالی از طرف جناب اقای میثم سیف پناهی از سنندج در ابگیر حسن اباد


عكسهای
ارسالی از طرف جناب اقای میثم سیف پناهی از سنندج در ابگیر حسن اباد


عكسهای
ارسالی از طرف جناب اقای میثم سیف پناهی از سنندج در ابگیر حسن ابادعكسهای
ارسالی از طرف جناب اقای میثم سیف پناهی از سنندج در ابگیر حسن اباد


عكسهای
ارسالی از طرف جناب اقای میثم سیف پناهی از سنندج در ابگیر حسن اباد

با تشكر فراوان از جناب اقای میثم سیف پناهی
شما نیز می توانید عكسهای ماهیگیری خود را بع ایمیل زیر بفرستید تا با نام شما در سایت قرار گیرد
mohamadnasre@yahoo.com
با تشكر فراوان اصفهان فیشینگ
عكس و تصویر ماهی های سفید رودخانه ای صید شده توسط جناب اقای میثم سیف پناهی

عكس و تصویر ماهی های سفید رودخانه ای صید شده توسط جناب اقای میثم سیف پناهی
میثم میگوید :
من خیلی به ماهی سفید علاقه دارم نمیدونم شماچطور