امروز: پنج شنبه، 22 آذر 1397

عكسهای ماهیگیری داریوش

عكسهای ماهیگیری جناب آقای داریوشنژاد
ماهی :
  كپور

مكان
ماهیگیری :
سد اربتان

ماهیگیر : جناب آقای داریوش


نژاد
ماهی :
  سوف

مكان
ماهیگیری :
سد ستارخان اهر

طعمه ماهیگیری :  ماهی

ماهیگیر : جناب آقای داریوش


 

با تشكر فراوان از جناب آقای داریوش به امید موفقیت بیشتر