امروز: سه شنبه، 29 بهمن 1398

عکسهای ماهیگیری مهدی در رود ارس

 عکسهای ماهیگیری مهدی در رود ارس

از طرف: مهدي

تاريخ صيد: 1391

مکان ماهيگيري: رود ارس

پيام: اين ماهي هابا خمير ارد گرفته شده است

 
 

عکسهای ماهیگیری مهدی در رود ارس
عکسهای ماهیگیری مهدی در رود ارس