امروز: سه شنبه، 29 بهمن 1398

عکسهای ماهیگیری با تور یاسر از میاندواب

عکسهای ماهیگیری با تور یاسر از میاندواب

از طرف: ياسر
تاريخ صيد: 02/05/91
مکان ماهيگيري: زرينه رود مياندوآب
پيام: سلام به همه
اين صيد امروز صبح ما با تور
ا
عکسهای ماهیگیری با تور یاسر از میاندواب
عکسهای ماهیگیری با تور یاسر از میاندواب
عکسهای ماهیگیری با تور یاسر از میاندواب