سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

جستجو در سایت
کانال ما را در تلگرام دنبال کنید
0
--
0
0 نفر

آیا هنگامی كه باد در حال وزیدن است به ماهیگیری برویم؟


بیشتر ماهیگیران با دیدن هوای ابری یا طوفان به ماهیگیری نمی روند و ادعا
می كنند كه ماهی میترسد و نمی شود صیدی داشت.

آیا هنگامی كه باد در حال وزیدن است به ماهیگیری برویم؟


شاید اكثر شما با وزش باد  شدید هنگام ماهیگیری مواجه شده اید و
یا روزی كه هوا ابری و بارانی باشد اما عملا در تغذیه ماهی تغییری ندارد


بار ها شده است كه با مشاهده چنین وضعی از اداره هواشناسی خرده گرفته
ام ولی این فقط بسته به حالت روانی اشخاص دارد كه فكر میكنند با ابری شدن
یا بادی شدن هوا دیگر صید ممكن نیست بله برای آنهایی كه هنوز از روشهای
سنتی استفاده میكنند جز عذاب چیزی عایدشان نمی شود ولی در صورتی كه باد به
سمت شما باشد شانس با شما است و اگر هم نم نم بارانی بزند دیگر حتما منتظر
ماهی بزرگی باشید


برای صید ماهی در باد سعی كنید تا جایی كه ممكن است فاصله نخ تا سطح
آب را كم كنید تا باد باعث آزار نخ شما نشود

آیا هنگامی كه باد در حال وزیدن است به ماهیگیری برویم؟جهت و.زش باد


البته قدیمیها اعتقادی داشتند كه كما بیش صحیح است هنگامی كه باد از
غرب بوزد ماهی به قلاب میزند و هنگامی كه باد از شرق بوزد ماهی كمتر به
قلاب میزند كه این خود به فشار هوا مربوط است كه در مورد آن در مطالب قبلی
گفته شد


اما قدرت باد كه باعث تلاتم آب و در نتیجه بر هم زدن ساحل و كف آب
شده و مواد غذایی را بیشتر در آب پخش میكند كه هر چه باد بیشتر باشد ماهی
كپور بیشتر به جنبو جوش برای تغذیه می افتد.

آیا هنگامی كه باد در حال وزیدن است به ماهیگیری برویم؟حرارت


دیگر اینكه وزش باد باعث خنك تر شدن سطح آب و اكسیژن رسانی بیشتر می
گردد كه در مطالب قبل ذكر شد


فشار هوا

آیا هنگامی كه باد در حال وزیدن است به ماهیگیری برویم؟همانطور كه میدانید وزش باد بر اثر تغییرات در فشار است كه باعث
جریان آن می گردد لذا این فشار بر در یاچه اثر مستقیم دارد زیرا با عث
انحلا ل اكسیژن در آب میشود و از سویی باعث اكسیژن دهی گیاهان گشته كه
نتیجتا رفع خستگی و افزایش تحرك و اشتهای كپور خواهد شد لذا هر گاه كه فشار
هوا پایین باشد صید موفق تر خواهد بود به همین دلیل در روزهای گرم هم گاهی
پیش آمده كه هیچ ماهی هم صید نگردیده است


در نهایت!

آیا هنگامی كه باد در حال وزیدن است به ماهیگیری برویم؟مزایای باد  كمتر كردن فشار باد و یكنواخت كردن دمای دریاچه و
اكسیژن دهی و وفور ماهی كپور است ولی با این وجود باد مزاحم ماهیگیری ما می
شود الا اگر از روش صحیحی برای مقابله با باد استفاده شود كه در مطالب بعدی
خواهیم گفت

0
--
0
0 نفر

مراحل فرو بردن قلاب و صید ماهی:مراحل فرو بردن قلاب و صید ماهی


عادت ماهی به خوردن طعمه و مراحل آن به این گونه است كه ماهی پس از
یافتن طعمه اولین ضربه را به طعمه زده و تا مسافتی را فرار میكند گویا
خجالت میكشد ولی این عمل ماهی برای این است ك اگر خطری در آن نزدیكی باشد
آشكار گردد پس از آن ماهی با اطمینان نسبی به طعمه نزدیك گشته و طعمه را
فرو میبرد و با فشار طعمه را به بیرون میراند این عمل ماهی با عث جدا شدن
مقداری از طعمه میگردد و باز هم این عمل تكرار میگردد :حالا دقت كنید كه در
این مراحل كه ما در ایران از طعمه و روش سنتی استفاده میكنیم چگونه است :

مراحل فرو بردن قلاب و صید ماهیماهی پس از چند بار بلعیدن و پرتاب طعمه باعث خارج شدن نوك قلاب
میگردد كه در این صورت هم مدت زمان زیادی مصرف گشته تا نوك قلاب خارج گردد
و هم اشكالات زیر بوجود میآید :


1-آیا در این مدت زمان مصرف شده چند ماهی ممكن بود صید شود


2-آیا این نوك قلاب كه كمی از آن خارج گشته با چه درصدی موفق به فرو
رفتن در دهان ماهی میگردد


3-آیا طعمه استفاده شده در شرایط فشاری و دما بیش از حد سفت نیست كه
قلاب را از خود خارج كند و كامل در دهان ماهی فرو برد


4-آیا این مقدار از قلاب خارج شده امكان فرو رفتن در دهان ماهی بزرگ
را دارد چرا كه ماهی پس از اولین برخورد با نوك قلاب پا به فرار گذاشته و
هرگز تا كمتر از سه هفته به آن محل باز نمی گردد پس ماهی كوچكتر به قلاب می
افتد زیرا ماهی كوچكتر ضربه های محكمتری تا ماهی بزرگ به قلاب وارد میكند
كه البته از بی تجربگی ماهی است

مراحل فرو بردن قلاب و صید ماهی5-آیا پس از صید ماهی میتوان از همان طعمه استفاده نمود


این امكانات بر اصل تصادف در گیر كردن قلاب مبتنی است لذا احتمال صید
ماهی بزرگ را تا هفتاد درصد كاهش داده است لذا استفاده از روشی كه این درصد
را افزایش دهد روشی عاقلانه تر است


در روش ریسه مویی این مشكل حل گردیده است به شكل زیر توجه كنید :مراحل فرو بردن قلاب و صید ماهی


ماهی طعمه را می بلعد و همرا آن قلاب را كه در پس طعمه
مخفی گشته و احساس نمی گردد و هنگامی كه ماهی طعمه را پر تاب میكند اول
طعمه خارج میگردد و بعد قلاب حال كه ماهی هنگام پرتاب طعمه دهانش را بسته
نگاه میدارد تا مابقی طعمه خارج نگردد به قلاب فشاری وارد میكند كه باعث
نیش زدن ماهی میگردد كه خود باعث فرار سریع ماهی گشته و درنتیجه افزایش
نیرو بر فرو بردن قلاب در دهان ماهی میگردد

مراحل فرو بردن قلاب و صید ماهیمزایای این روش:


1-مدت زمان كمتری مصرف میگردد تا ماهی صید شود


2-در همان نیش اول ماهی صید میگردد و از فرار ماهی تا
سه هفته بعد خبری نیست


3-طعمه تا حدودی سالم و برای چند بار دیگر مصرف دارد


4-قلاب لخت بهتر دردهان ماهی فرو میرود تا با موانعی
چون طعمه به قلاب چسبیده


5-درصد موفقیت هشتادو دو درصد بیشتر است


6-تعداد دفعات گیر كردن قلاب به شاخ و برگ و سنگ كف
دریاچه كمتر است زیرا قلا ب جهت دار است


اگر این حركات ماهی را تصور كنید مشاهده خواهید كرد كه
این روش عملی تر و تضمینی تر خواهد بود


در این قسمت تعدادی فیلم از رفتار ماهی با قلاب 
قرار داده شده است با توجه به حركات ماهی به این نتیجه خواهید رسید

مراحل فرو بردن قلاب و صید ماهی

برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید