سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

جستجو در سایت
کانال ما را در تلگرام دنبال کنید
0
--
0
0 نفر


انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..


انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

قلاب
چیست و انواع آن کدام است.کدام برای کدام ماهی
مناسب است و شماره آن چیست؟


اینها
تمام سوالاتی است که اکثر قریب به اتفاق
ماهیگیران را به خود مشغول کرده است


ما
سعی بر آن کرده ایم که شما عزیزان را با این
امور آشنا کنیم
انواع
قلابها
انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

قلاب مخصوص ضد خزه

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

قلاب مخصوص کپور

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

قلاب مخصوص طعمه های زنده

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

مخصوص طعمه زنده

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

مخصوص ساخت پشه

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

مخصوص کپور

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

مخصوص پشه

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

مخصوص طعمه های پلاستیکی

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

مخصوص کپور

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

مخصوص کپور و روش شناور

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

مخصوص ماهیهای دریائی

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

مخصوص کولی و کولمه

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

مخصوص ماهیهای آب شور

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

مخصوص طعمه زنده

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

مخصوص پشه و طعمه پلاستیکی

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

برای طعمه های زنده دریائی

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

مخصوص کوسه و باراکودا

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

مخصوص ماهی های شکارچی

آشنا
ئی با سایز قلابها
معمولا
قلابها را برخلاف سایز آنها درجه بندی
میکنند .یعنی قلاب شماره یک بزرگ ترین و
قلاب شماره شانزده کوچکترین است.

اما گاهی قلابها بزرگ تر از
سایز شماره یک است که در این صورت از
شماره صفر یک شروع میشود وتا شماره
صفرشانزده ادامه میابد که شماره صفر
شانزده بزرگ ترین آنها است و شانزده
کوچکترین آنها .


البته این ارقام در شرکتهای
متفاوت کمتر یا بیشتر میشود ولی رنج
معمولی آن دوازده تا صفر دوازده است

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..
آشنائی
با ساختار قلاب
انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..
انواع
نوک و خار در قلاب
   
انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..نمونه
هائی از گره برای قلاب
انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

در صورتیکه گره خود
را به قلاب بامهارت و درایت  زده باشید
هیچگاه گره شما پاره نخواهد شد و اگر
زمانی گره ای مثل گره های بالا زدید و باز
هم  به آسانی پاره شد یا گره خود را
صحیح نزده اید یا نخ شما دارای انعطاف
نیست و یا مهلت مصرف نخ شما به پایان
رسیده است

انواع قلاب ماهیگیری سایزهاو ..

منبع : http://www.mahigiran.com

0
--
0
0 نفرروش كار با چوب و چرخ فلای(پشه)ـ

این
روش ماهیگیری یكی از سخت ترین و در عین حال
زیبا ترین روشهای ماهیگیری است


شما به یك چوب و قرقره فلای یا پشه نیاز
دارید


این نوع چوب دارای گیره قرقره در
انتهای چوب است و قرقره آن به شكل كاملاً
ساده طراحی شده است


نخ آن از نوع لیدر است كه روی آب شناور
میماند و سنگینی آن باعث میشود كه این نوع
لیدر را باحركات شلاقی به فاصله دورتر
پرتاب كرد


در انتهای لیدر یك نخ شماره بیست یا ده
به اندازه یك و نیم متر وصل میكنیم و در
انتهای آن پشه وصل می شود

روش كار با چوب و چرخ فلای(پشه)ـ


چوب ماهیگیری را به صورت عمود نگه
میداریم پشه را تا نزدیكی قرقره میكشیم
سپس مقداری نخ

را از قرقره رها میكنیم و با
دست راست میگیریم

سپس چوب را به مانند شكل
زیر به سمت جلو

و عقب به صورت شلاقی حركت
میدهیم تا نخ و

پشه به شكل معلق در بیاید
سپس با یك حركت شدید

چوب را به سمت جلو
پرتاب میكنیم و در همان لحظه بقیه

نخ را كه
در دست چپ نگه داشته بودیم رها میكنیم 
در این صورت نخ و

پشه و لیدر به سمت جلو
پرتاب و بر روی آب شناور میماند


حال شروع به جمع كردن نخ به صورت زیر
مینمائیم


همانطور كه چوب را با دست راست نگه
داشته ایم با انگشت اشاره لیدر

را ثابت
میگیریم سپس با دست سمت چپ شروع به كشیدن
نخ به آرامی

میكنیم به گونه ای كه پشه روی
آب حركت آرامی داشته باشد و هنگامی

كه ماهی
پشه را به زیر آب برد بایك حركت سریع شوكی را
وارد میكنیم

تا قلاب درون دهان ماهی جای
گیرد


لازم به ذكر است كه فقط هنگامی كه
میخواهیم نخ را به طوركامل جمع كنیم

یا پس
از صید ماهی نخ اظافه را جمع كنیم از قرقره
استفاده میشود


سعی كنید این حركات را به آرامی و بالای
سر انجام دهید و همانطور كه وزنه

كوچكی را
كه به نخ خود وصل كرده اید به سمت جلو پرتاب
كنید عمل میكنید با

این تفاوت كه باید به
شكلی عمل نمائید كه پشه و لیدر شما بالای
سر شما به

آرامی و به صورت شلاقی حركت كند
سپس آن را بر روی آب رها كنید


توجه داشته باشید كه این حركات باید به مرور و ملایمت
انجام شود و صدای شلاق

از انتهای نخ شنیده نشود در غیر اینصورت پشه شما از
هم باز خواهد شد


به شكل های زیر توجه كنید

روش كار با چوب و چرخ فلای(پشه)ـ

 
روش كار با چوب و چرخ فلای(پشه)ـ

روش كار با چوب و چرخ فلای(پشه)ـ

 

 
پرتاب باید از ساعت یك شروع شود و به سمت ساعت یازده ادامه یافته و
دوباره به ساعت

یك باز گردد و در انتها پس از چند بار لیدر را

در ساعت سه
رها می كنیم تا نخ كاملا روی آب بخوابد

روش كار با چوب و چرخ فلای(پشه)ـ

روش كار با چوب و چرخ فلای(پشه)ـ


 


روش كار با چوب و چرخ فلای(پشه)ـ


برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید