سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

جستجو در سایت
کانال ما را در تلگرام دنبال کنید
0
--
0
0 نفرروش كار با چوب و چرخ فلای(پشه)ـ

این
روش ماهیگیری یكی از سخت ترین و در عین حال
زیبا ترین روشهای ماهیگیری است


شما به یك چوب و قرقره فلای یا پشه نیاز
دارید


این نوع چوب دارای گیره قرقره در
انتهای چوب است و قرقره آن به شكل كاملاً
ساده طراحی شده است


نخ آن از نوع لیدر است كه روی آب شناور
میماند و سنگینی آن باعث میشود كه این نوع
لیدر را باحركات شلاقی به فاصله دورتر
پرتاب كرد


در انتهای لیدر یك نخ شماره بیست یا ده
به اندازه یك و نیم متر وصل میكنیم و در
انتهای آن پشه وصل می شود

روش كار با چوب و چرخ فلای(پشه)ـ


چوب ماهیگیری را به صورت عمود نگه
میداریم پشه را تا نزدیكی قرقره میكشیم
سپس مقداری نخ

را از قرقره رها میكنیم و با
دست راست میگیریم

سپس چوب را به مانند شكل
زیر به سمت جلو

و عقب به صورت شلاقی حركت
میدهیم تا نخ و

پشه به شكل معلق در بیاید
سپس با یك حركت شدید

چوب را به سمت جلو
پرتاب میكنیم و در همان لحظه بقیه

نخ را كه
در دست چپ نگه داشته بودیم رها میكنیم 
در این صورت نخ و

پشه و لیدر به سمت جلو
پرتاب و بر روی آب شناور میماند


حال شروع به جمع كردن نخ به صورت زیر
مینمائیم


همانطور كه چوب را با دست راست نگه
داشته ایم با انگشت اشاره لیدر

را ثابت
میگیریم سپس با دست سمت چپ شروع به كشیدن
نخ به آرامی

میكنیم به گونه ای كه پشه روی
آب حركت آرامی داشته باشد و هنگامی

كه ماهی
پشه را به زیر آب برد بایك حركت سریع شوكی را
وارد میكنیم

تا قلاب درون دهان ماهی جای
گیرد


لازم به ذكر است كه فقط هنگامی كه
میخواهیم نخ را به طوركامل جمع كنیم

یا پس
از صید ماهی نخ اظافه را جمع كنیم از قرقره
استفاده میشود


سعی كنید این حركات را به آرامی و بالای
سر انجام دهید و همانطور كه وزنه

كوچكی را
كه به نخ خود وصل كرده اید به سمت جلو پرتاب
كنید عمل میكنید با

این تفاوت كه باید به
شكلی عمل نمائید كه پشه و لیدر شما بالای
سر شما به

آرامی و به صورت شلاقی حركت كند
سپس آن را بر روی آب رها كنید


توجه داشته باشید كه این حركات باید به مرور و ملایمت
انجام شود و صدای شلاق

از انتهای نخ شنیده نشود در غیر اینصورت پشه شما از
هم باز خواهد شد


به شكل های زیر توجه كنید

روش كار با چوب و چرخ فلای(پشه)ـ

 
روش كار با چوب و چرخ فلای(پشه)ـ

روش كار با چوب و چرخ فلای(پشه)ـ

 

 
پرتاب باید از ساعت یك شروع شود و به سمت ساعت یازده ادامه یافته و
دوباره به ساعت

یك باز گردد و در انتها پس از چند بار لیدر را

در ساعت سه
رها می كنیم تا نخ كاملا روی آب بخوابد

روش كار با چوب و چرخ فلای(پشه)ـ

روش كار با چوب و چرخ فلای(پشه)ـ


 


روش كار با چوب و چرخ فلای(پشه)ـ


0
--
0
0 نفر

كجا ماهیگیری كنیم ؟


بهترین ماهیگیر ها هم اگر از منطقه محل مانور خود
اطلاع و شناختی نداشته باشند هم نمیتوانند نتیجه خوبی بدست آورند.حال
آنكه شناختی هم از ماهی و محل وفور آن نداشته باشند كه خود یك فاجعه
خواهد بود .اعتقاد ما بر این است كه یك ماهیگیر موفق كسی است كه اول
باید  نوع ماهی قابل صید را انتخاب و بعد در مورد آن تحقیق نماید
و بعد قبل از ماهیگیری به بررسی منطقه اقدام نماید.


با توجه به اطلاعاتی كه از قبل در مورد این ماهی
داده شده است راحت تر به محل این ماهی پی خواهید برد.اولین نكته و
مهمترین آنها خنكی و اكسیژن مناسب است كه در مورد روخانه ها در
قسمتهایی كه نهرها به رودخانه میپیوندند یا سیه سخره ها و درختان و
قلوه سنگهای بزرگ درون رود كه باعث برفكی آب میشوند و در دریاچه ها محل
ورود رودخانه ها و چاله های چشمه های خود جوش و . . . دیگر اینكه محل
وفور غذا كجاست در صورت یافت این مناطق شما صید موفقی خواهید داشت.در
مورد دریاچه كمی ساده تر است.
دریاچه ها :


به دنبال ساحلی ماسه ای بگردید و در امتداد آن به
ماهیگیری بپردازید از ارتفاعی به آب نگاهی باندازید و مناطق عمیق كه
رنگی تیره تر دارند را خوب پوشش دهید.دهانه رودخانه ها را چه خروجی و
چه ورودی با دقت بیشتری جستجو كنید.محلهای كم عمق دریاچه در اول صبح و
غروب كه دارای علفهای زیر آب یهست مكانهای مناسبی جهت صید قزل آلا ها
هستند.


1-دهانه رودخانه ها :معمولا دارای ماهیهای كوچكی
هستند و همیشه سال در این مناطق ماهی وجود دارد

كجا ماهیگیری كنیم ؟


2-ناطق كم عمق :در این مناطق كه دارای علفهای
كوتاه است محلی مناسب جهت رشد میگو و حشرات است لذا ماهیها در این
منطقه درشت هستند و برای صید با پشه مناسب ترین مكانها هستند.


3-مناطق با عمق كم و علفزار زیر آب: در این مناطق
به علت وفور علفهای زیاد و بلند و پوسیده شدن مقدار زیاد در زمستان
محیطی مناسب و پر از غذا را برای ماهی ها فراهم می كند و البته بچه
ماهی ها نیز در این مناطق فراوان هستند.


4-مناطقی كه دارای درخت است :همیشه در زیر این
درختان ماهیهایی جهت شكار هرچه از درخت به آب می افتد هستند.


5-منطقه عمیق : این قسمت همیه برای ماهیها منطقه
مناسبی جهت تامین اكسیژن و غذا و امنیت است .در زیر ان مناطق جریانی از
آب روان وجود دارد كهاكسیژن لازم را برای ماهیها تامین میكند .بزرگترین
ماهیها در این منطقه صید میگردند.

كجا ماهیگیری كنیم ؟


6-عمیق ترین مكانهای دریاچه :در این مكانها تروفه
ها و ركوردهای خوبی وجود دارد كه میتوان با استفاده از طعمه مناسب در
كاشیه دیواره این مكانهای عمیق ماهی صید كرد.
رودخانه ها :


به علت جریان رودخانه ای معمولا قدرت تصمیم از
ماهی گرفته میشود و تنها این باقی میماند یا حالا یا هیچ وقت .لذا
رقابت برای بدست آوردن غذا همیشه وجود دارد ولی به این نكته نیز توجه
داشته باشید كه ماهی رودخانهاحتیاط بیشتری نسبت به ماهی دریاچه دارد
لذا از هر گونه شبه در مورد محیط پیرامون خود از طعمه صرف نظر می
كند.لرزشی كه پای شما ایجاد می كند یا بوی بدن شما كه باد آن را بر روی
آب پخش می كند لباس نا مناسب و گاهی صحبتی با هم قطاریتان تماما موارد
موثری جهت عدم موفقیت در صید است.


كجا باید ماهی را یافت ؟:

كجا ماهیگیری كنیم ؟


1-تمام موانع در مسیر رودخانه : این موانع چه
صخره ای بزرگ باشد یا تنه درخت در پشت این موانع معمولا بر اثر فشار آب
گردابی ایجاد می گردد كه منجر به حفر كف رودخانه و ایجاد چاله هایی
مناسب می نماید.


2-درختها : اكثر رودخانه ها در حاشیه خود
درختهایی دارند كه در زیر این درختها همیشه ماهیی منتظر افتادن طعمه ای
است اما بیشتر این ماهیها تنبل هستند لذا باید جهت جذب آنها كمی بیشتر
سعی شود.

كجا ماهیگیری كنیم ؟


3-مناطق آرام :در رودخانه همیشه تمام قسمتها
خروشان نیست و مناطقی آرامتر دارد كه محل صید خوبی هستند.


4-برش كوه : مناطقی از كنارهرودخانه كه به برشی
از كوه می رسد معمولا عمق زیادی دارد و ماهی نیز وجود دارد.


5-مناطق عمیق ك در رودخانه ها معمولا مناطق بسیا
عمیق كم یافت می شود و لی مناطقی عمیق تر از حد معمول وجود دارد كه محل
استراحت ماهیهای بزرگ است.


6-آبشاركها :در مسیر رودخانه گاهی اختلاف سطح كم
با عث ایجاد آبشار هایی كوچك و كم ارتفاع می نماید كه اكسیژن مناسبی
دارند


7-تند آبها : در مناطقی از رود خانه كه جریان آب
سریع است ماهی ها قدرت انتخاب ندارند لذابه هر طعمه مناسبی حمله ور می
شوند.


8-كناره ها : معمولا ماهیهای بزرگ در كناره های
رودخانه بیشتر هستند ولی چون ماهی زاویه دید صد وهفت درجه ای دارد لذا
رعایت حد فاصله دو متر با لبه رودخانه را همیشه به خاطر داشته باشید.


9-پوشش گیاهی :در مناطقی  از رودخانه پوششی
گیاهی از خزه یا عفها وجود دارد كه محل مناسبی جهت پرورش حشرات است لذا
وفور غذا در این مناطق یعنی وجود ماهی.


10-سایه ها :در هر منطقه ای كه سایه ای هر چند
كوچك بر آب فتاده باشد چه سایه پل باشد و یا سایه سنگی كوچك احتمال
زیادی وجود دارد كه در آنجا ماهی در حال استراحت است.

كجا ماهیگیری كنیم ؟
برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید