امروز: چهارشنبه، 3 بهمن 1397

عكس ماهيگيري با انواع تور

عكس ماهيگيري با انواع  تور


http://www.esfahanfishing.ir/uploads/fishingnet/%D8%B9%D9%83%D8%B3%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A_1.jpg
عكس ماهيگيري با دام گول زننده


http://www.esfahanfishing.ir/uploads/fishingnet/%D8%B9%D9%83%D8%B3%20%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B1_1.jpg

عكس ماهي فيتوفاك در تور ماهيگيري

ماهي فيتوفاك صيد شده با تور
http://www.esfahanfishing.ir/uploads/fishingnet/%D8%B9%D9%83%D8%B3%20%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87%20%D9%83%D8%B4%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B1_1.jpg

عكس لاشه كشي با تور ماهيگيري

http://www.esfahanfishing.ir/uploads/fishingnet/%D8%B9%D9%83%D8%B3%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7.jpg

عكس ماهيگيري با تور در دريا
http://www.esfahanfishing.ir/uploads/fishingnet/%D8%B9%D9%83%D8%B3%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D9%8A%D8%AE.jpg

عكس ماهيگيري با تور در زير يخ

ماهيگيري در درياچه يخ زده با تور

http://www.esfahanfishing.ir/uploads/fishingnet/%D8%B9%D9%83%D8%B3%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%20%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87%20%D9%83%D8%B4%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B1.jpg

عكس ماهيگيري و لاشه كشي با تور

http://www.esfahanfishing.ir/uploads/fishingnet/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%20(5)_1.jpg

عكس ماهي فيتوفاك صيد شده با تور ماهيگيري

پرواز ماهي فيتوفاك در تور ماهيگيري

http://www.esfahanfishing.ir/uploads/fishingnet/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B1_1.jpg

عكس ماهي فيتوفاك صيد شده با تور ماهيگيري

پرواز ماهي فيتوفاك در تور ماهيگيري


http://www.esfahanfishing.ir/uploads/fishingnet/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A0_1.jpg

عكس ماهي فيتوفاك صيد شده با تور ماهيگيري

پرواز ماهي فيتوفاك در تور ماهيگيريhttp://www.esfahanfishing.ir/uploads/fishingnet/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%201_1.jpg

عكس ماهي فيتوفاك صيد شده با تور ماهيگيري

پرواز ماهي فيتوفاك در تور ماهيگيريhttp://www.esfahanfishing.ir/uploads/fishingnet/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%202_1.jpg

عكس ماهي فيتوفاك صيد شده با تور ماهيگيري

پرواز ماهي فيتوفاك در تور ماهيگيريhttp://www.esfahanfishing.ir/uploads/fishingnet/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A_1.jpg

عكس ماهي فيتوفاك صيد شده با تور ماهيگيري

پرواز ماهي فيتوفاك در تور ماهيگيريhttp://www.esfahanfishing.ir/uploads/fishingnet/%D8%B9%D9%83%D8%B3%20%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87%20%D9%83%D8%B4%D9%8A%20%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_1.jpg

عكس لاشه كشي با تور در رودخانه


http://www.esfahanfishing.ir/uploads/fishingnet/%D8%B9%D9%83%D8%B3%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%20%D9%83%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A_1.jpg

عكس ماهيان صيد شده با تور ماهيگيري


http://www.esfahanfishing.ir/uploads/fishingnet/%D8%B9%D9%83%D8%B3%20%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%20%D9%83%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%202%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A.jpg

عكس ماهيان صيد شده با تور ماهيگيري
http://www.esfahanfishing.ir/uploads/fishingnet/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%20(4)_1.jpg

عكس ماهيان صيد شده با تور ماهيگيري

http://www.esfahanfishing.ir/uploads/fishingnet/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%20(2)_1.jpg
در صورتيكه در ديدن عكسها مشكل داريد به ادامه مطلب برويد


روش ساخت تور ماهيگيري


كلیه اموزشهای ماهیگیری با تور صرفا به منظور اگاهی از روشهای

مختلف ماهیگیری می باشد

و هر گونه استفاده از این روشها

و عواقب ان به عهده استفاده كننده می باشد

سایت اصفهان فیشینگ هیچ گونه مسئولیتی

نسبت به استفاده شما از این روشها ندارد

ما ماهیگیری با قلاب و گرفتن مجوز را پیشنهاد میكنیم


****************


روش ساخت تور ماهیگیری دست ساز

برای صید زردپر و قزل الا و شیر ماهی

این اولین روش ساخت  توری است كه اموزش می دهم

روش ساختش بسیار ساده است

و نتیجه خوب وقابل قبولی هم در ماهیگیری داره

تور متري در اكثر مغازه هاي لوازم ماهيگيري موجود است

و قيمت ان هر متري بين 250 تا 750 تومان مي باشد

  

این روش یکی از بهترین روش های صید ماهی است  

 

   

روش ساخت تور ماهیگیری دست ساز  

برای صید زردپر و قزل الا و شیر ماهی 

 

روش ساختش بسیار ساده است

و نتیجه خوب وقابل قبولی هم در ماهیگیری داره

تور متري در اكثر مغازه هاي لوازم ماهيگيري موجود است

و قيمت ان هر متري بين 250 تا 750 تومان مي باشد

 

مواد لازم برای ساخت تور معمولی دست ساز


سیم

http://www.azod.com/Product%20reviews/Fishing/Sufix%20Fishing%20Line.jpg

  سرب سنگین و بزرگ

 

http://img.en.china.cn/0/0,0,352,682,360,360,7dd14167.jpg

تور متری خانه 2 -2.5   به طول 40 تا 50 سانتی متر


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:55sugfQF-I7EkM:http://www.p-wholesale.com/upimg/11/476a2/nylon-fishing-net-944.jpg&t=1

سیم محکم 

سرب سنگین

تور به طول 40 تا 50 سانت

عرض تور بستگی به توری داره که می خرید ولی هر چی بیشتر باشه بهتره 

 

روش ساخت : 

 

ابتدا سیم را از  سوراخهای تور رد میكنیم

 (از طرف 40- 50 سانی متر)

سپس با سیم  گره مي زنيم تا ثابت شود


 
بهتر است از هر دوطرف 5-6 خانه رها كنيم

و در سيم نكنيم تا تور بهتر و راحتر در اب باز شود 

سپس تور را به سیم گره میزنیم .

سپس سرب را


با فاصله 3 -2 سانتی متر پایین تور به سیم گره میزنیم

 
سپس تور را كشیده تا باز شود

و ان را به دور توپی سیم میپچیم تا كاملا باز شود

و حالت مناسب را به خود بگیرد.

بهمين سادگي حالا تور اماده است


نحوه پرتاب :


  همانند قلاب است فقط باید به صورت كمی عمودی پرتاب شود

تا وقتی سقوط میكند

تور به سیم و سرب گیر نكند و جدا از هم در اب بیقتد

تور بايد در اب رها باشد و با جريان اب تكان بخورد

نکته دیگر اینکه بهتره سرب پهن باشه تا به داخل تور ماهیگیری نرود

بهتره 2 تا از اين نوع تور تهيه كنيد

و سر سيم را به زنگوله متصل كنيد وقتي

زنگوله به صدا درامد (حتي يك صداي كوچك هم كافي)

به ارامي بالا بكشيد فقط مواظب باشيد تا به جايي گير نكنه

بهتره دستتون را بالا بگيريد و تور را بالا بكشيد

اين روش ديگه مثل قلاب نيست كه فقط زنگوله صدا كنه و ماهي طعمه را بكشه

هر موقع كه زنگوله صدا كرد يه ماهي گرفتيد


كجا ماهیگیری كنیم


این روش در رودخانه در جایی كه اب جریان داشته باشه

بسیار عالی جواب می دهد

  ولی بنده در سد و ابهای راكد هم تست كردم

و نتیجه خوبی گرفتم.

بنده

با این روش از 7-8 تا دونه ماهی گرفتم

تا 10-15 كیلو . در زاینده رود

نرسیده به باغبهادران بسیار برای این روش عالی است

هم شیر میزنه هم زردپر

هم قزل الا هم سارین

 

دیگر اموزشها :

اموزش ساخت دام تور مثلثی

اموزش پرتاب تور (دام) گرد يا سفره اي

ماهیگیری لاشه كشی با تور

 

در زیر تور ساخته شده را مشاهده میکنید

http://esfahanfishing.persiangig.com/image/zob%20ahan/IMG_3874_1.jpg

 

در زير نمونه اي از ماهيهاي كه به اين روش صيد شده است را مشاهده مي كنيد

 

عكس ماهیگیری بگیر و رها كن با تور دست ساز در زاینده رود
روش ساخت تور ماهيگيري
عكس ماهیگیری بگیر و رها كن با تور دست ساز در زاینده رود
عكس ماهیگیری بگیر و رها كن با تور دست ساز در زاینده رود

http://esfahanfishing.persiangig.com/zendeh%20rood/2/11_1.jpg

http://esfahanfishing.persiangig.com/zendeh%20rood/2/10_1.jpg

 

عكس ماهیگیری بگیر و رها كن با تور دست ساز در زاینده رود


عكس ماهیگیری بگیر و رها كن با تور دست ساز در زاینده رود


عكس ماهیگیری بگیر و رها كن با تور دست ساز در زاینده رود
 

 ماهیگیری با تور دست ساز در زاینده رود


روش ساخت تور ماهيگيري

روش ساخت تور ماهيگيري