امروز: پنج شنبه، 28 تیر 1397

سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن


مرگ دولفینها در تور ماهیگیری

مرگ دولفینها در تور ماهیگیری

لاشه دو عدد دلفین در ساحل روستای بیاهی در ۱۳۰ کیلومتری شرق جاسک هرمزگان در کنار ساحل مشاهده شد.

البته دلفین ها سه عدد بوده اند که یکی از آنها هنوز زنده بوده و توسط محیط بانان به دریا بازگردانده شد اما دو دلفین دیگر تلف شده بودند.

علت مرگ دلفین ها گرفتار شدن در تورهای نامرئی صیادان و خفگی در زیر آب بوده است.

لاشه دلفین های تلف شده در سواحل بیاهی شهرستان جاسک

دلفین ها به دنبال دسته های ماهی حرکت کرده و در تورهای صیادان گرفتار می شوند. از آنجاییکه دلفین پستاندار و دارای شش می باشد حتما برای تنفس باید به سطح آب بیاید و در صورت گرفتار شدن در زیر آب حدود ۳۰ دقیقه دوام آورده و سپس دچار خفگی می شود.

صیادان در روزهای بعد هنگام سرکشی به تورها لاشه دلفین ها را در آب رها کرده و لاشه ها با امواج به ساحل می رسند.فهرست دلفينهاي خليج فارس و درياي عمان

فهرست دلفينهاي خليج فارس و درياي عمان

نام فارسي: 
نام انگليسي:Rough-toothed dolphin
نام علمي: Steno bredanensis
نام خانواده: Dolphinidae
حداكثر طول(سانتي متر):

   
نام فارسي: 
نام انگليسي:Bottlenose dolphin
نام علمي: Tursiops truncates
نام خانواده: Dolphinidae
حداكثر طول(سانتي متر):

   
نام فارسي: 
نام انگليسي: Risso’s dolphin
نام علمي:  Grampus griseus
نام خانواده:  Dolphinidae
حداكثر طول(سانتي متر):

 

   
نام فارسي: 
نام انگليسي:  Long-snouted spinner dolphin
نام علمي:  Stenella longirostris 
نام خانواده: Dolphinidae 
حداكثر طول(سانتي متر):
 
   
نام فارسي: 
نام انگليسي: Striped dolphin  
نام علمي: Stenella coeruleoalba
نام خانواده: Dolphinidae
حداكثر طول(سانتي متر):