سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

روش صید قزل آلا


قزل آلا از ماهیان ورزشی و شكارچی است كه
غذای آن را عمده حشرات و جانوران آبزی چون زالو و بچه ماهیها تشكیل میدهند

اموزش  روش صید قزل آلا به زبان ساده


در ایران تنوع قزل آلا به شش نوع میرسد
كه


قزل آلای خال قرمز رودخانه


قزل آلای خال قرمز دریاچه


قزل آلای رنبو یا رنگین كمان


قزل آلای براون یا قهوه ای


قزل آلای ساده یا خال سیاه


قزل آلای هد استیل رودخانه


كه صید بیرحمانه محلیها با سم و تور
باعث شده عرصه بر ماهیگیران ورزشی تنگ گردد

اموزش  روش صید قزل آلا به زبان ساده


معمولا در كشورهای توسعه یافته این مشكل
حل شده به گونه ای كه فرهنگ ماهیگیری حتی در بین افراد سطح پایین جامعه نیز
جایی بخصوص دارد


صید و رها سازی و بخشیدن زندگی دوباره
به ماهی برای صید دیگر و پرورش لارو و آزاد سازی لاروها در رودخانه ها
ممنوعیت سالی و تور برای رودخانه ها برخی از اقدامات آن كشور ها و جامعه می
باشد


لذا می بینیم كه صید با پشه مصنوعی از
طرفدارانی پرو پا قرص دارد در حالی كه در ایران بیشتر مردم از طعمه های
طبیعی استفاده میكنند و بجای پیشرفت پسرفت داریم و كمتر مردم به طعمه های
مصنوعی علاقه و یا حتی اطلاعی دارند

اموزش  روش صید قزل آلا به زبان ساده


آیا وقت آن نرسیده است كه بجای درو كردن
ماهیها كمی هم از ماهیگیری لذت ببریم


این مقاله تقدیم به همه ماهیگیران ورزش
با فرهنگی است كه ماهیگیری را به صورت ورزشی می پسندند

مكانهای وجود
ماهی در رودخانه
با وجود فشار زیاد آب 
اما مكان مناسبی برای رشد ماهی وجود دارد اكسیژن زیاد و وفور غذا

اما
بهره بردن از غذا در این نوع آبها نیاز به سرعت عمل زیادی دارد كه به ماهیگیر
این امكان را میدهد كه با زیركی  و انجام حركاتی با سرعت صید نماید


معمولا اندازه ماهیهای رودخانه ای به ندرت از پنجاه سانت بیشتر میشود و
معمولا فقط ماهیهای هد استیل ایرانی از این اندازه اندكی بزرگتر میشوند

اموزش  روش صید قزل آلا به زبان ساده


لذا حركات این ماهیها در هنگام صید بسیار دیدنی و لذت بخش است زیرا این
ماهی در عرض یك دقیقه دویست و نه حركت از خود نشان میدهد تا شاید بتواند قلاب
را رها كند كه معمولا هم در كمتر از یك دقیقه اگر ماهیگیر ناشی باشد موفق میشود


این امپراتور رودها در مكانهایی بیشتر یافت میشود كه وفور غذا باشد كه
این مكانها میتوانند در گردابهای كنار ساحل یا پشت درخت تنومندی كه در زیر آب
افتاده یا صخره ای بزرگ كه در جلوی فشار رود سینه سپر كرده باشد و یا در
مكانهایی كه آب آرامتر و شاید بركه ای كوچك ساخته شده است وجود دارند اما جالب
اینجاست كه این ماهی در فشارهای زیاد نیز دیده میشود كه این نوع مكانها به
اصطلاح ماهیگیران حرفه ای شكرآب نام دارد كه فشار زیاد آب باعث می شود آب دارای
حبابهای ریز هواشده كه برای تنفس ماهی ایده آل است


در ظهر ها نیز این ماهی علاقه به سایه دارد كه میتوان این ماهی را زیر
سایه درختان یا سایه صخره های بزرگ یافت

مكانهای وجود
ماهی در دریاچه
ماهی دریاچه كه منظور همان قزل
آلا است

بر خلاف تصور عامه همیشه در عمق نیست و كناره ها را بیشتر
ترجیح میدهد لذا داشتن لباس استتاری به ماهیگیر كمك شایانی میكند


چون این نوع ماهی از گرما گریزان است به دنبال مكانهای سرد میگردد كه این
مكانها میتوانند یا چشمه جوشان كف دریاچه باشد یا چاله هایی در عمق یا حتی كم
عمق كه دارای سایه و حركت كمتر آب و سرما باشند

اموزش  روش صید قزل آلا به زبان ساده


معمولا ماهی ها در دریاچه آزادی عمل بیشتری دارند  و موقع صبح و
غروب به علت سرما همیشه سطح آب هستند و در ظهر ها به عمق آب و در حالت استراحت
بوده و كمتر به طعمه ها حمله میكنند

 

در شكل روبرو انواع ماهیهای خانواده ماهی
های آزاد و قزل آلا را مشاهده میكنید


برای شناخت نوع آب محیط زیست این
ماهیهای كافی است كه به شكل باله دمی آنها نظری بیاندازیم


معمولا ماهیهای دریایی دارای دمی با
نوك تیز هستند و رودخانه ای دمی با لبه های گرد است


باله مخرجی ماهی های آب شور كوتاه تر و
كمی چسبیده تر است ولی ماهیهای آب شیرین باله ای برجسته و بزرگ و جدا از
بدن دارند


خانواده قزل آلا دارای عضله دمی پهنتر
از ماهیهای آزاد هستند


نكته مورد توجه دیگر این است كه قزل
آلای براون یا قهوه ای در گروه رنگین كمانها است اما به دلیل اینكه این
ماهی در مراحل نهایی رشدش كمی با ماهی رنبو فرق میكند  اكثرا این ماهی
را جدا از رنبوها میدانند


و دیگر اینكه قزل آلای خال قرمز در اصل
از خانواده برانها است كه در ایران به آن فقط خال قرمز گفته میشود


قزل آلای خال قرمز لار و گهر  و
چند مكان دیگر قزل آلای خالص براون نیستند بلكه تركیبی از قزل خال قرمز و
براك هستند لذا میبینیم كه گوشتی نارنجی و لی پوستی با خالهی قرمز ولی
كمرنگتر از خال قرمز رودخانه ها هستیم


برخی از ماهیهای روبرو مربوط به آسیای
شرقی و مخصوص ژاپن هستند و در جای دیگر یافت نمی شوندلانسه مدل ویبراكسلانسه مدل كلرادو


روش صید با لانسه یا اسپینر


در این روش مكان مناسبی را كه در بالا شرح دادیم یافته
و با چوبی به طول دومتر و ده سانت تا دومتر و چهل سانت و چرخ سبك و كوچك و
نخی با شماره سی و یك هرزه گرد كوچك به روش ذیل شروع می كنیم


پس از بستن چرخ برروی چوب و نخ پیچ نمودن آن و عبور نخ
از حلقه های چوب هرزه گرد كوچكی را به انتهای نخ وصل میكنیم و سپس لانسه را
به هرزه گرد وصل كنید


در این روش نیاز به هیچ وزنه و شناوری
نیست


توجه داشته باشید كه سایز لانسه را
مناسب  با ماهی انتخاب كنید كه معمولا شماره دو و سه مناسب است در شكل
بالا دو نمونه لانسه را میبینید كه در قسمت لانسه ها در مورد نوع آنها و
كاربردشان توضیح داده شده است اما تفاوت ویبراكس با لانسه معمولی در این
است كه ویبراكسها تولید صدا نیز میكنند كه برای ماهیهای پیر یا دریاچه ای
مناسب هستند


برای رودخانه
به این گونه عمل كنید


منطقه مورد نظر را مشخص و به سمت بالای
آن پرتاب كنید و بلا فاصله پس از برخورد لانسه با آب شروع به جمع كردن نخ
كنید و سرعت جمع كردن نخ با ید به گونه ای باشد كه لانسه به كف نزدیك نشود
و از سطح آب نیز خارج نگردد و میانه حركت كند

اموزش  روش صید قزل آلا به زبان ساده


آن منطقه را به صورت نیم دایره به
اصطلاح جارو كنید یعنی به فاصله یك و نیم متر به یك و نیم متر در هر نقطه
دوبار پرتاب داشته باشید تا آن نیم دایره به پایان برسد و توجه داشته باشید
كه پرتابهای منظم بهترین نتیجه را خواهد داد و بیشتر از دوبار در یك نقطه
پرتاب نكنید زیرا باعث ترس ماهی خواهید شد  زیرا قزل آلا معمولا در
همان بار اول به لانسه حمله خواهد كرد و بار دوم فقط برای تاكید است پس از
پایان آن منطقه مكان خود را تغییر دهید و در یك مكان توقف نكنید و توجه
داشته باشید همیشه از بالای رودخانه به سمت پایین آن حركت كنید و هیچگاه
برعكس آن را انجام ندهید برای دریاچه
نیز به این گونه عمل كنید


یك منطقه را انتخاب كرده و به سمتی شروع
به حركت كنید و هر دو ونیم متر دوبار در یك نقطه پرتاب داشته باشید و بیشتر
نباشد


ولی در این روش چون امكان  گیر كردن
لانسه كمتر است اجازه بدهید تا در عمق فرو رود و پس از آن شروع به جمع كردن
كنید


برای دریاچه یك چرخ سبك و یك چوب سه و
نیم یا دو و هشتاد دوتیكه و نخ شماره بیست و پنج مورد نیاز است


همیشه دوسایز لانسه و در دو طرح و در دو
رنگ داشته باشید و میتوانید به این روش انجام دهید كه بار اول را یكبار
یكبار پرتاب كرده و دوباره پس از پایان نیم دایره با تعویض لانسه آن نیم
دایره را با لانسه جدید تكرار كنید


توجه دااشته باشید كه رمز موفقیت در این
نوع صید شل بودن كلاچ چرخ است كه باید به گونه ای باشد كه در صورت كشش با
كمی زور زدن نخ رها شود و در موقع شك دادن اصلا نیازی به شك نیست چون خود
ماهی شوك میدهد و شوك زیادی باعث  پاره شدن دهان ماهی میشود


جهت حركت در اطراف دریاچه و یا نقطه شروع
پرتاب در دریاچه مهم نیست زیرا  آب جریان ندارد


روش دیگر صید قزل
آلا با چوب و چرخ فلای و پشه مصنوعی است كه لذت آن از همه بیشتر است بخصوص كه
پشه مصنوعی را خودتان ساخته باشید

روش ساخت پشه
را در سایت آموزش داده ایم


و روش صید آن را هم آموزش داده ایم

اموزش  روش صید قزل آلا به زبان ساده

ارسال دیدگاه

 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent

ابزار اینستا گرام

تیک ابزارابزار اینستا گرام برای وبلاگ