امروز: جمعه، 9 خرداد 1399

لانسر یا لنس چیست

لانسر یا لنس چیست
عبارت لانسر یا لنس کلاماتی هست که بیشتر ماهیگیران آن ها را به زبان می آورند در صورتی که در ماهیگیری هیچ  وسیله ای با این نام  وجود ندارد . . . .


ادامه‌ی مطلب را بخوانید »

عبارت لانسر یا لنس کلاماتی هست که بیشتر ماهیگیران آن ها را به زبان می آورند در صورتی که در ماهیگیری هیچ  وسیله ای با این نام  وجود ندارد .

عبارت درست این می باشد چوب ماهیگیری یا چرخ ماهیگیری یا چوب و چرخ ماهیگیری.

لانسر به نظر من همان لانسه هست که به اشتباه و آموزش اشتباه منتقل شدهد و زبان به زبان گشته است. لانسه یا لانسی کشی سیستم ماهیگیری است که با انواع طعمه ها و طعمه های مصنوعی لانسه انجام میگیرد.

پس از امروز به بعد همه ما به جای عبارت لانسر یا لنس کلمه چوب و چرخ را به کار می بریم