امروز: جمعه، 16 خرداد 1399

انواع پایه چوب ماهیگیری

انواع پایه چوب ماهیگیری

پایه چوب ماهیگیری

پایه چوب ماهیگیری در ماهیگیری انتظاری وسیله ایست برای قرار دادن چوب ماهیگیری در وضعیت مناسب و دلخواه در کنار  ساحل دریا یا دریاچه و یا حتی رودخانه های عریض .

پایه ها انواع مختلفی دارند و هرکدام دارای کاربرد متفاوتی هستند . اما پایه خوب باید دارای مشخصات زیر باشد :

۱٫ سبک باشد .

۲٫ جای کمی را در کوله اشغال کند .

۳٫ بتوان با تنظیم بایه چوب را در وضعیتهای مختلف قرار داد.

پایه ماهیگیری (کپورگیری)

پایه ماهیگیری (کپورگیری)

پایه مخصوص نصب در قایق

پایه مخصوص نصب در قایق

پایه ماهیگیری برای ساحل ماسه ای

پایه ماهیگیری برای ساحل ماسه ای

نوعی با قابلیت تنظیم حالت چوب

نوعی با قابلیت تنظیم حالت چوب

پابه ساحلی

پایه ساحلی

پایه ماهیگیری ساحلی

پایه ماهیگیری ساحلیکاملترین پايه نگه دارنده چوب ماهيگيري

   کاملترین پايه نگه دارنده چوب ماهيگيري

   کاملترین پايه نگه دارنده چوب ماهيگيري

پایه برای نگهداشتن لنسر ها به صورت ساكن هنگام ماهيگيری


ادامه‌ی مطلب را بخوانید »
   کاملترین پايه نگه دارنده چوب ماهيگيري


   کاملترین پايه نگه دارنده چوب ماهيگيري