امروز: پنج شنبه، 21 فروردین 1399

بهترین رنگ برای شناور

بهترین رنگ برای شناور

 

همانطور که آبی فیشر در پست گفت شنا ور‌ها رنگ‌های مختلفی‌ دارند ولی‌ رنگ فسفری بهترین رنگ برای شناور است زیرا ماهیگیر دید بهتری به آن دارد و روی آب راحت تر دیده میشود اما خود شناور‌های فسفری رنگ مدل‌های مختلفی‌ دارند یعنی‌ ترکیب بندی رنگ‌های آن‌ها با هم متفاوت ولی‌ در تمامی‌ آنها رنگ فسفری بکار رفته است اما بهترین شناور فسفری با ترکیب بندی مناسب کدام است؟ بهترین شناور فسفری با ترکیب بندی مناسب شناوری است که بالاترین قسمت آن از رنگ گرمی‌ مثل : قرمز،نارنجی و زرد مایل به نارنجی وجود داشته باشد و مرز بین رنگ گرم و سبز فسفری مشکی‌ باشد .

               

بهترین رنگ برای شناور

و یک شناور دیگر که از شناور های خوب است تقریبا مثل همین است ولی‌ پایین آن بد از فسفری رنگ مشکی‌ است که من خودم در ماهیگیری از هردو استفاده کردم و دید بهتری نسبت به دیگر شناور‌ها داشتم.

                 

چند مدل از شناور در رنگ‌های مختلف.

بهترین رنگ برای شناور

                        

 

منبع : www.ebifisher.blogfa.comشناور در ماهیگیری

شناور در ماهیگیریاستفاده از شنا ور در ماهیگیری یک روش بسیار ساده می باشد شنا ورها در اندازه ورنگ های متفاوت وجود دارند. کاربرد واستفاده شناور در آب های راکت وبدون حرکت می باشد مثل آبگیر و دریاچه وسد. شنا ورها در دونوع استفاده در روز و شب می باشد . در حال استفاده از شناور در شب باید ازنوع شناوری استفاده شود که شبرنگ یا فسفر در سر شناور نصب شود

فاصله قلاب تا شناور نسبت به عمق آب تغیر می کند همیشه باید وزن طعمه وقلاب کمتر از شناور باشد اگر وزن طعمه بیشتر از شناور باشد شناور به زیر آب می رود

استفاد از شناور در ماهیگیری کپور اهمیت زیادی دارد 

 

 

ادامه‌ی مطلب را بخوانید »