امروز: پنج شنبه، 21 فروردین 1399

سنگ به جای وزنه سربی

استفاده از سنگ به جای وزنه سربی

سلام. استفاده از این روش دو مزیت دارد. نخست آنکه باعث آلودگی محیط زیست نمیشود و دیگر اینکه زمانهایی که وزنه سربی در دسترس نداریم یا آن را فراموش کزده ایم این سنگها کارایی خوبی دارند. اما باید در انتخاب سنگها حساس باشیم و سنگهایی را انتخاب کنیم که حالت آیرودینامیک بیشتری داشته باشند برای پرتابهای بهتر. و بهتر آنست که از سنگهای صاف و صیقلی کف رود یا ساحل دریا استفاده شود. روش آن نیز به این صورت است که ابتدا سنگ را سوراخ کرده و قطعه مفتولی را درون آن گذاشته و با چسب دوقلو آن را می چسبانیم.