امروز: چهارشنبه، 18 تیر 1399

اشنایی با انواع ماهیهای بومی ایران


اشنایی با ماهیهای بومی ایران
زحمات گرداوری این مجموعه توسط اقایان سید احمد رضا عظیمی . علی رحیم نژاد و اقا محمد عزیز کشیده شده است که از این عزیزان از این جهت تشکر و قدردانی مینمایم لطفا این عکسها را انتشار دهید تا دیگر دوستان با انواع ماهیهای بومی ایران بیشتر اشنا شده و قدر داشته هامون را بیشتر بدانیم
 
 

 

 

 

 عكس انواع صابون ماهی


عكس انواع صابون ماهی 
     
نام فارسی نام عمومی نام علمی  
 صابون ماهی دو خط  Two-Banded Soapfish  Diploprion bifasciatum  صابون ماهی دو خط (Two-Banded Soapfish)
 صابون ماهی 6 خط  Sixstripe Soapfish  Grammistes sexlineatus  صابون ماهی 6 خط (Sixstripe Soapfish)
 صابون ماهی دلقک  Clown Soapfish  Pogonoperca punctata  صابون ماهی دلقک (Clown Soapfish)

منبع : www.mahiran.com