سایت ماهیگیری و ماهی شناسی

اخرین مطالب ارسال شده در انجمن

صید کپور به زبان سادهبرخی از دوستان تمایل دارند تا از
ابتدا با روش صید کپور آشنا شوند که البته
صید کپور مادر تمام رشته های ماهیگیری می
باشد
یک- در ابتدا شما نیاز به یک چوب
ماهیگیری دارید و نخی که کمتر از سی و پنج
نباشد و بیشتر از شصت هم نباشد
 دو- یک چرخ که دور اسپول آن
کمتر از چهارده سانت نباشد و یک زنگوله که
میتواند دوقلو یا تکی باشد ویا گیره ای و
یا پیچی
سه- نیاز به یک یا دو قلاب پایه
کوتاه کپوری که رنگ آن زیاد مهم نیست و
شماره آن بهتر است چهار یا سه باشد و برای
کپورهای بزرگتر از دو یا سه کیلو میتوان از
شماره یک نیز استفاده کرد
چهار- یک پایه چوب که در زمین فرو
میرود و باید بگونه ای باشد کا هنگام شوک
دادن به راحتی بتوان چوب را از آن خارج کرد
و سرب یا وزنه ای که معمولا شماره دوآن
بهترین سایز است
پنج- و طعمه که مهمترین عامل
موفقیت است که میتواند مخلوطی از آب و آرد
باشد یا کرم خاکی و ماگوت ویا از حبوبات
بخارپز مثل ذرت و لوبیا و ماش و یا حتی
کالباس و دل و جگر که تهیه و ساخت آن در
سایت هست
روش کار: شما در ابتدا نیاز دارید
که نخ خود را به دور اسپول چرخ ببندید

بعد از آن چرخ را به محل خود بروی چوب نصب
نمائید-بر روی چرخ معمولا یک کلاچ و یک
دکمه وجود دارد که دکمه با عث میشود که
بازوی جمع کننده نخ به یک طرف یا به دوطرف
بچرخد و عمل کلاچ که معمولا یا روی اسپول
است یا پایین چرخ و سفت و شل میشود و باعث
میگردد تا اسپول شما هنگام کشیده شدن نخ
آزادانه نخ را رها کند و صدائی شبیه به
ویزویز از خود بدهد


حال نوبت به بستن یک ریسه رسیده است که در شکل
زیر وجود دارد -شما با استفاده از یکی از روشهای گره که در گره ها وجود
دارد به گره زدن قلابها و وزنه و تهیه ریسه اقدام مینمائید-توجه داشته
باشید که باید ریسه شما قابلیت وصل و جدا شدن از نخ اصلی را بوسیله هرزه
گرد یا قلاب دیگری را داشته باشد که معمولا بعد از عبور دادن نخ از حلقه
های چوب ته آن را یک هرزه گرد وصل میکنند


حالا ریسه خود را به هرزه گرد وصل میکنید
و کمی از طعمه را به قلاب میزنید توجه
داشته باشید که طعمه شما هرچه باشد باید
تمام قلاب را بپوشاند و روش زدن طعمه به
قلاب را در سایت خواهید یافت


حالا پایه خود را با زاویه چهل و پنج درجه
در زمین فرو میکنید-البته روشهای دیگری
برای پایه های گوناگون وجود دارد مثل پایه
بازر و جیگالارم-حالا نوبت به پرتاب رسیده
است در قسمت روش پرتاب سایت آموزش داده شده
است-پس طعمه را پرتاب میکنیم و اجازه
میدهیم تا به ته دریاچه یا رودخانه برسد در
همین هنگام مشاهده میکنید که نخ شما در حال
شل شدن است -پس کمی صبر میکنیم حدودا یک
دقیقه سپس نخ را کمی سفت میکنیم و به سمت
خود به اندازه نیم متر میکشیم تا ریسه ما
در کف به صورت کشیده درآید حالا نوبت به
زدن زنگوله رسیده است زنگوله را باید بعد
از نوک چوب به دومین حلقه وصل کرد تا
بهترین لرزش را داشته باشد که البته در شکل
زیر خواهید دید


حالا چوب را در پایه قرارداده و کلاچ چرخ را به اندازه کمی که در فشار زیاد باعث شود اسپول شما هم بچرخد قرار می دهیم و کمی نخ را
سفت میکنیم وبه عبارتی جمع میکنیم تا حدی
که نوک چوب کمی به اندازه مثلا دوسانت خم
شود


حالا منتظر میمانیم تا صدائی از
زنگوله  به گوش برسد در این هنگام عجله
نکنید چون اگر ماهی بزرگ باشد با تک ظربه
هائی با فاصله مشخص به چوب ضربه میزند و
بعد از مدتی طولانی با صدای زیاد زنگوله
نوک چوب را خم میکند یا برعکس نخ را شل
میکند که در هر دوحالت باید شکی ملایم به
چوب بدهید توجه داشته باشید که اگر شوک شما
زیاد باشد باعث پاره شدن لب ماهی وآزادانه
حرکت کردن قلاب شده و باعث فرار ماهی
گرددحال اگر ماهی ضرباتی متوالی به زنگوله
وارد کند کمی منتظر میمانیم تا حرکتی
مشابه ایجاد کند و بعد که کمی نوک چوب خم شد
شوک را وارد میکنیم


حالا به مهمترین مرحله صید رسیدیم که
ماهی در قلاب افتاده و به تقلا میپردازد


بدون اینکه هراسی به خود راه بدهید و با
این باور که اگر این ماهی فرار کرد یکی
دیگر میگیرم و میتوانم که بگیرم شروع به
جمع کردن نخ میکنیم که مراحل زیر را دنبال
کنید:


یک- به سروصدای دیگران توجه نکرده و فقط
به خود و دستان خود اجازه احساس ماهی و
حرکات ماهی را بدهید


دو- نوک چوب را بالا گرفته و بدن خود را
راست نگه داشته و پای سمت راست خود را کمی
عقب تر و به عرضشانه ها باز کنید سپس دست
راست را که دسته چوب با آن گرفته شده است را
کمی از بدن دور میکنیم تقریبا به فاصله یک
وجب خودتان-در این حالت چون دستتان از
بدنتان دورتر است مثل یک کمک فنر عمل میکند
و اجازه بهتر کنترل کردن ماهی را میدهد-چون
همانطور که میدانید وزن و اکشن ماهی بر روی
کشش نخ و انعطاف چوب و شلی کلاچ و نرمی حرکات دست شما
تقسیم میشود لذا فرار ماهی به کمترین درصد
خود میرسد

صید کپور به زبان ساده


سه- صید ماهی صرفا صید نیست بلکه همین
تکنیکها است که به ماهیگیری لذتی چند
برابر میدهد و دیگر خود ماهی برای ماهیگیر
ارزشی ندارد جز لذت انجام این تکنیکها پس
تعجب نکنید که ماهی را پس از صید به آب
بازمیگرداند تا این فرصت را مدتی بعد شاید
باهمین ماهی آزادشده دوباره تکرار کند

صید کپور به زبان ساده

چهار- خیلیها ممکن است هنگام صید دراطراف
شما باشند و شروع به  شلوغ کردن بکنند که
این کارو بکن این کارو نکن-به نظر من و
خیلیهای دیگر تجربه بهترین است شاید شما
آن ماهی را ز دست بدهید ولی تجربه ای را به
دست می آورید که باعث میشود دیگر ماهی از
دست شما فرار نکند و اصل این است:


هنگام تقلای ماهی سعی کنید به آرامی نخ
را جمع کنید و نوک چوب خود را بر خلاف جهت
حرکت ماهی نگهدارید سعی کنید نخ شما سفت
باشد ولی از وارد کردن فشار زیادی به ماهی
خودداری کنید و نوک چوب را به سمت بالا
همیشه نگه دارید و اگر ماهی مثلا به سمت
راست حرکت میکند شما نوک چوب را به سمت چپ
بگیریر زیرا نقطه کنترل ماهی سر آن است و
دم ماهی نقش موتور را دارد حالا شما با
کنترل سر ماهی کل ماهی را در اختیار خواهید
داشت

صید کپور به زبان سادهپنج- توجه داشته باشید تا آخرین لحظه سر
ماهی را از آب خارج نکنید زیرا باعث هراس و
شوک زیاد ماهی به شما میشود که نتیجتا ممکن
است با عث فرار  ماهی شودو همیشه توجه
داشته باشید که کلاچ خود را کمی شل نگه
دارید تا هنگامی که ماهی شوک های ناگهانی
به شما وارد میکند با عث جدا شدن اتصالات
شما و فرار ماهی نشود که البته هنگامی که
ماهی زور زیادی وارد میکنک و اسپول شما
شروع به دوان میکند شما میتوانید با دست آن
را کنترل نمائید و همیشه چشم شما باید به
چرخ باشد تا مبادا در حال هرز جمع کردن
باشید-هرز جمع کردن یعنی کلاچ شما آنقدر شل
باشد که هنگام جمع کردن نخ اسپول شما هم
بچرخد که لازم است کمی آن را سفت کنید

صید کپور به زبان ساده

 استفاده از چوک یا تور برداشت ماهی
عملی بسیار مهم است تا فرار ماهی را به حد
اقل خود برساند


این روشها که ذکر شد اصل صید کپور است
وشما با این روش میتوانید موفق باشید و به
کارهای دیگران زیاد توجه نکنید مگر اینکه
بتوانید خودتان چندین بار با این روش صید
کرده و تقریبا حرفه ای شوید سپس میتوانید
ترفندهائی به آن بافزایید


موفق باشد

صید کپور به زبان سادهصید کپور به زبان ساده

اشنایی با ماهی كپور

این ماهی از خانواده است که دارای ۲ جفت سبیلک، ودندان‌های حلقی با فرمول ۳٫۱.۱-۱٫۱.۳ یا ۳٫۲.۱-۱٫۲.۳ می‌باشد. کپور معمولی فلس‌هایی درشت و باله پشتیممتدی دارد. تعداد فلس‌های خط جانبی در این ماهی ۳۲-۳۰ عدد می‌باشد. دهان آن کشویی بوده و قابل بیرون زدن است. کپور معمولی در حوضه‌های دریای خزر، رودخانه تجن و تمام حوضه‌های آبریزایران پراکنش دارد. حداکثر طول در این ماهی ۱۵۰ و میانگین ۳۸ سانتی متر است. بدن این ماهی تا حدی دراز است و طول ۳ برابر ارتفاع می‌باشد. سر ماهی بزرگ و پوزه کند است. باله مخرجی کوتاهی دارد. در باله پشتی ۳ تا ۴ خار سخت و ۱۵(۱۶) تا ۲۱(۲۲) شعاع نرم و شاخه شاخه وجود دارد. در باله مخرجی نیز ۳ خار سخت و ۵ یا ۶ شعاع نرم شاخه شاخه دیده می‌شود.


این ماهی همه چیز خوار بوده و از موجودات ریز بستر آب، کرم‌ها، سخت‌پوستان، نوزاد حشرات و حتی فضولات حیوانی و گیاهی، لاشه حیوانات، تخم ماهیان و حتی نوزادان خود را مصرف می‌کنند.


در دمای کمتر از ۷ درجه سانتی‌گراد به صورت دسته جمعی به خواب زمستانیفرو می‌روند. در آب شیرین به سر برده و آب‌های گرم، آرام و پوشیده از گیاه را دوست دارد.


در میان کپور ماهیان می‌توان ۴ نوع آن را بر حسب قرار گرفتن فلس‌ها بر روی بدن از یکدیگر تشخیص داد: ۱)کپور فلس‌دار: که دارای بدنی کاملا پوشیده از فلس است. ۲)کپور آئینه‌ای: که دارای فلس‌های آئینه‌ای شکل و نا مرتب است. ۳)کپور فلس یک ردیفی: که دارای یک ردیف فلس در امتداد خط جانبی بوده و همگی آنها به یک اندازه‌اند. ۴)کپور چرمییا برهنه: که فاقد فلس و یا دارای تعداد کمی فلس است.

اشنایی با ماهی كپور


گونه‌های پرورش‌داده‌شده و رنگارنگ به نام کپور گلگون(کوی) معروفند


برخی از جنس‌ها و گونه‌هایی که در ایران یافت می‌شوند


جنس : Carassius گونه: C.auratus نام محلی: سیم کپور - نام فارسی: کاراس


جنس: Abramis گونه: A.brama orientalis نام محلی: سیم برگ - نام فارسی: سیم


جنس: Aspius گونه: A.aspius نام محلی: ماش - نام فارسی: ماش‌ماهی


جنس: Barbus گونه: B.mursa نام محلی: قره بالیخ - نام فارسی: باربوس


جنس: Varicorhinus گونه: V.Dapoeta نام محلی: زردپر


جنس: Cyprinus گونه: C.carpio نام محلی: کپور - نام فارسی: کپور معمولی


جنس: Ctenopharyngoden گونه: C.idella نام فارسی: کپور علفخوار (آمور)


جنس : Hypophthalmichthys گونه: H.molitrix نام محلی: آزاد - نام فارسی: کپور نقره‌ای (فیتوفاگ)


جنس : Aristiehthys گونه: A.nobilis نام محلی: سرگنده - نام فارسی: سرگنده


تغذیه

اشنایی با ماهی كپور


غذای اصلی این ماهی موجوداتی است که در کف استخرزندگی می‌کنند مثل لارو و حشرات، کرمها. علاوه بر این از غذای دستی و کمکی هم از قبیل گندم، جو، سبوسگندم، آرد گندم، پودر ماهی، سبوس برنج، تفالهگوجه‌فرنگی، کنجالهسویا، تخمپنبهو باقی مانده سفره غذایی استفاده می‌کنند.


اشنایی با ماهی كپور

ماهیگیری چیست

برای مشاهده بقیه صفحات این موضوع کلیک کنید


ابزار اینستا گرام

تیک ابزارابزار اینستا گرام برای وبلاگ